Nádor na mozgu

Najčastejším vážným príznakom je neustála bolesť hlavy. K nej sa postupne alebo hneď môže pridružiť zvracanie, rozmazané videnie, zmätenosť, záchvaty, slabosť v končatinách či v časti tváre a zmeny nálad. Niekedy sú prítomné všetky tieto signály, inokedy iba niektoré.

Typy zhubných nádorov

primárne - vznikajúce z rôznych tkanív nervového systému

sekundárne - ktoré sú dôsledkom metastatického rozsevu nádorov iných orgánov.

Primárne nádory sú:

Neuromas: nádor z nervových buniek

Meningeóm: nádor z buniek mozgových blán

Gliomas: nádor vznikajúci z gliálnych buniek, ktoré tvoria podporný a zásobovací systém pre nerv. bunky

Lymfóm: nádor vznikajúci z buniek imunitného systému nazývaných lymfocyty

Medulloblastoma: nádor rozvíjajúci sa hlavne v detstve, z embryonálnych, nezrelých mozgových buniek

Ependymomas: vzniká z ependymálnych buniek, ktoré pokrývajú tkanivá nervového systému

Zmiešané nádory: zložené z rôznych typov buniek v mozgu

Sekundárne nádory sú:

tvoria štvrtinu všetkých intrakraniálnych nádorov a v 75 % prípadov ide o mnohopočetné metastázy. Primárne mozgové nádory môžu vyrastať z:
 • buniek mozgového tkaniva – gliómy
 • mozgových plien – meningeómy
 • nervových pošiev – neurinómy
 • výstelky mozgových komôr – ependymómy
 • iných tkanív – adenómy hypofýzy či pinealómy.

  Symptómy a príznaky, ktoré môže nádor na mozgu vyvolať, sú veľmi rôznorodé a závisia od lokalizácie nádoru. Môžu sa vyskytovať jednotlivo alebo v kombinácii a sú rozdelené do štyroch hlavných skupín:

  1) Príznaky zvýšeného vnútrolebečného tlaku

 • Bolesti hlavy (vyskytujúce sa najmä v noci a v dopoludňajších hodinách)
 • Nevoľnosť a vracanie
 • Poruchy vedomia (ospalosť až komatické stavy)
 • Papilledema (edém sietnice oka)
 • pomalý pulz

  2) Neurologické Poruchy

 • Necitlivosť (na jednej strane tela a jednotlivých končatín)
 • Svalová slabosť a príznaky ochrnutia
 • Závrat
 • Hluchota
 • Poruchy reči
 • Poruchy prehĺtania
 • Zmyslové poruchy (napríklad so zreteľom na teplo, chlad, tlak alebo hmat)
 • Poruchy zraku (rozmazané videnie)

  3) Epileptické záchvaty

 • jednoduché fokálne záchvaty
 • komplexné fokálne záchvaty
 • generalizované záchvaty

  4) Duševné zmeny

 • Zmeny osobnosti (napríklad rýchla vznetlivosť, zvýšená rozptýlenosť pozornosti)
 • Zmena duševného zdravia (depresia, apatia, úzkosť)
 • Poruchy pamäte (znížená koncentrácia, zábudlivosť)
 • Dezorientácia

  Nádor na mozgu môže súvisieť s týmito stavmi

  Problémy s rovnováhou

  Poruchy chôdze

  Bolesť hlavy

  Zmeny počutia

  Problémy s pamäťou

  Nevoľnosť

  Stuhnutosť

  Osobnostné zmeny

  Záchvaty

  Zmeny v reči

  Brnenie

  Problémy so sústredením

  Zmeny videnia

  Zvracanie

  Slabosť

 • © 2004 - DIS+ a Michal Herman