Dvojité videnie

Dvojité videnie (Diplopia) nastane vtedy, keď sú dva obrazy z každého oka, posielané do mozgu, do časti, ktorá je zodpovedná za spracovanie vizuálného vstupu, a tieto obrazy nezodpovedajú štandartnému zobrazeniu. Ak k tomu dôjde, bude mozog vyrovnávať dva signály, potlačením jedného z nich tak, že videný bude iba jediný obraz. Potlačené oko sa môže nakoniec stať amblyopické (lenivé oko) s výslednou stratou zraku.

Dvojité videnie môže byť spôsobené poruchou v akejkoľvek časti "kamerového" systému, vrátane rohovky, očných svalov, šošovky, nervov odosielajúcich obraz do mozgu. Najčastejšou príčinou diplopie je nesú-ososť oboch očí, ktorá môže vzniknúť z dôvodu niekoľkých rôznych stavov. Niektoré choroby, ako je myastenia gravis a choroba Grave môžu spôsobiť slabosť očných svalov, čo tiež vedie k nesú-ososti očí a ku dvojitému videniu. Zle liečený diabetes môže v konečnom dôsledku viesť k poškodeniu nervov, ktoré sa môže prejaviť dvojitým videním. Diplopia môže taktiež vzniknúť v dôsledku mozgovej mŕtvice, poranenia hlavy alebo iného poškodenia mozgu.

Aké sú príznaky

Dvojité videnie, môže prísť samo o sebe bez výraznejších príznakov. V závislosti na príčine, môžu sa vyskytnúť niektoré príznaky:
 • Vychýlenie jedného alebo oboch očí
 • Bolesť pri očných pohyboch u jedného oka alebo u oboch
 • Bolesť okolo očí
 • Bolesť hlavy
 • Nevoľnosť
 • Slabosť v očiach
 • Skleslé viečka

  Dvojité videnie (Diplopia) môže súvisieť s týmito stavmi (možné príčiny)

 • Alkoholizmus je choroba, ktorá obsahuje neodolateľnú chuť na alkohol, aj keď jedinec si plne uvedomuje, že ho táto závislosť poškodzuje.
 • Aneuryzma (mozgová) je spôsobená mikroskopickým poškodením cievnej steny
 • Botulizmus je ochorenie spôsobené neurotoxínmi produkovanými baktériou Clostridium botulinum.
 • Nádor na mozgu môže byť buď benígny (non rakovinový) alebo malígny (rakovinový), primárny, alebo sekundárny.
 • Šedý zákal je očné ochorenie, ktoré spôsobuje zakalenie a znepriehľadnenie šošovky a následne spôsobí zhoršené videnie.
 • Chronický únavový syndróm (CFS) je vysiľujúce a komplexné ochorenie charakterizované hlbokým stavom únavy, ktorá trvá šesť mesiacov alebo dlhšie.
 • Otras mozgu je krátkodobá strata funkcie mozgu, ktorá je kvôli poraneniu hlavy.
 • Starostlivosť o oko Je mnoho spoločných očných porúch, ktoré vymiznú bez liečby, ale niektoré z nich musia byť liečené profesionálmi.
 • Gravesová 'choroba je autoimunitné ochorenie, ktoré postihuje štítnu žľazu. Zásadný príznak: ručný tras.
 • Guillain-Barreov syndróm je autoimunitné ochorenie nervového systému v dôsledku poškodenia myelínovej pošvy okolo nervov.
 • Poranenie hlavy sú jednou z najčastejších príčin úmrtí a invalidity.
 • Migréna je ťažká bolesť hlavy, ktorá je sprevádzaná citlivosťou na svetlo, zvuky a pachy.
 • Roztrúsená skleróza je autoimunitné ochorenie, v ktorom mozgové a miechové nervové bunky stanú sa demyelinizované.
 • Myasthenia Gravis je chronické autoimunitné neuromuskulárne ochorenie.
 • Odlúčenie (odchlipnutie) sietnice je oddelenie sietnice od podkladového očného tkaniva.
 • Strabizmus alebo skrížené (škuľavé) oči, je stav, v ktorom oči nie sú pozerajúce rovno a obvyklým spôsobom. Tento stav môže byť vrodený.
 • Mŕtvica je prerušenie dodávky krvi do časti mozgu, spôsobené buď krvnou zrazeninou (ischemická) alebo krvácaním do mozgu.
 • Konvergenčná nedostatočnosť
 • Zvýšený intrakraniálny tlak
 • Infekcie rohovky
 • Lieky, ich vedľajšie účinky
 • Vzácne komplikácie z chirurgie LASIK
 • Displus.sk používa na stránke hlasového asistenta ResponsiveVoice. Označte myškou text.