0%

Dvojité videnie

Dvojité videnie (Diplopia) nastane vtedy, keď sú dva obrazy z každého oka, posielané do mozgu, do časti, ktorá je zodpovedná za spracovanie vizuálného vstupu, a tieto obrazy nezodpovedajú štandartnému zobrazeniu. Ak k tomu dôjde, bude mozog vyrovnávať dva signály, potlačením jedného z nich tak, že videný bude iba jediný obraz. Potlačené oko sa môže nakoniec stať amblyopické (lenivé oko) s výslednou stratou zraku.

Dvojité videnie môže byť spôsobené poruchou v akejkoľvek časti "kamerového" systému, vrátane rohovky, očných svalov, šošovky, nervov odosielajúcich obraz do mozgu. Najčastejšou príčinou diplopie je nesú-ososť oboch očí, ktorá môže vzniknúť z dôvodu niekoľkých rôznych stavov. Niektoré choroby, ako je myastenia gravis a choroba Grave môžu spôsobiť slabosť očných svalov, čo tiež vedie k nesú-ososti očí a ku dvojitému videniu. Zle liečený diabetes môže v konečnom dôsledku viesť k poškodeniu nervov, ktoré sa môže prejaviť dvojitým videním. Diplopia môže taktiež vzniknúť v dôsledku mozgovej mŕtvice, poranenia hlavy alebo iného poškodenia mozgu.

Aké sú príznaky

Dvojité videnie, môže prísť samo o sebe bez výraznejších príznakov. V závislosti na príčine, môžu sa vyskytnúť niektoré príznaky:

Vychýlenie jedného alebo oboch očí

 • Bolesť pri očných pohyboch u jedného oka alebo u oboch
 • Bolesť okolo očí
 • Bolesť hlavy
 • Nevoľnosť
 • Slabosť v očiach
 • Skleslé viečka

  Dvojité videnie (Diplopia) môže súvisieť s týmito stavmi (možné príčiny)

  Alkoholizmus je choroba, ktorá obsahuje neodolateľnú chuť na alkohol, aj keď jedinec si plne uvedomuje, že ho táto závislosť poškodzuje.

  Aneuryzma (mozgová) je spôsobená mikroskopickým poškodením cievnej steny

  Botulizmus je ochorenie spôsobené neurotoxínmi produkovanými baktériou Clostridium botulinum.

  Nádor na mozgu môže byť buď benígny (non rakovinový) alebo malígny (rakovinový), primárny, alebo sekundárny.

  Šedý zákal je očné ochorenie, ktoré spôsobuje zakalenie a znepriehľadnenie šošovky a následne spôsobí zhoršené videnie.

  Chronický únavový syndróm (CFS) je vysiľujúce a komplexné ochorenie charakterizované hlbokým stavom únavy, ktorá trvá šesť mesiacov alebo dlhšie.

  Otras mozgu je krátkodobá strata funkcie mozgu, ktorá je kvôli poraneniu hlavy.

  Starostlivosť o oko Je mnoho spoločných očných porúch, ktoré vymiznú bez liečby, ale niektoré z nich musia byť liečené profesionálmi.

  Gravesová 'choroba je autoimunitné ochorenie, ktoré postihuje štítnu žľazu. Zásadný príznak: ručný tras.

  Guillain-Barreov syndróm je autoimunitné ochorenie nervového systému v dôsledku poškodenia myelínovej pošvy okolo nervov.

  Poranenie hlavy sú jednou z najčastejších príčin úmrtí a invalidity.

  Migréna je ťažká bolesť hlavy, ktorá je sprevádzaná citlivosťou na svetlo, zvuky a pachy.

  Roztrúsená skleróza je autoimunitné ochorenie, v ktorom mozgové a miechové nervové bunky stanú sa demyelinizované.

  Myasthenia Gravis je chronické autoimunitné neuromuskulárne ochorenie.

  Odlúčenie (odchlipnutie) sietnice je oddelenie sietnice od podkladového očného tkaniva.

  Strabizmus alebo skrížené (škuľavé) oči, je stav, v ktorom oči nie sú pozerajúce rovno a obvyklým spôsobom. Tento stav môže byť vrodený.

  Mŕtvica je prerušenie dodávky krvi do časti mozgu, spôsobené buď krvnou zrazeninou (ischemická) alebo krvácaním do mozgu.

  Konvergenčná nedostatočnosť

  Zvýšený intrakraniálny tlak

 • Infekcie rohovky
 • Lieky, ich vedľajšie účinky
 • Vzácne komplikácie z chirurgie LASIK