Psychiatrické poruchy

Mentálna anorexia

Kategória

Poruchy príjmu potravy

Etiológia

Veľa výskumov a štúdii bolo dokončených na tejto poruche, a výsledky ukazujú silný familiárny spodný prúd. Mnoho ľudí s anorexiou pochádzajú zo silne ovládajúcich rodín, kde môže chýbať záujem, alebo naopak je záujem prehnaný. Štúdie naznačujú, že sexuálne zneužívanie môže výskyt zvýrazňovať, štúdie naznačujú aj prítomnosť biologickej zložky.

Príznaky

Anorexia je najčastejšie diagnostikovaná u žien (až 90%), anorexia je charakterizovaná nedostatkom starostlivosti o vlastnú telesnú hmotnosť. Ak klesne úbytok hmotnosti pod 85% z toho, čo sa bežne očakáva, vzhľadom k veku a pohlaviu. Jedinci sa obávajú, až chorobne, z priberania na váhe. V tomto prípade sú zvyčajne skreslené pohľady na telesný výzor, kedy jedinec vidí sám seba ako tučného, napriek objektívnej skutočnosti (BMI).

Liečba

Hlavne spočiatku sa kladie dôraz na zlepšenie zdravotného stavu, ktorý bol ovplyvnený chorobným stavom. Následne sa pristúpi k psychoterapii, aby sa jednotlivcovi pomohlo získať správny pohľad na samého seba a rovnako aj získanie a udržiavanie správnych stravovacích návykov. Je potrebné preskúmať aj chybné myslenie, ktoré malo za následok skreslené vnímanie vlastného tela a nadmerné požiadavky na kontrolu seba.

Prognóza

Ak je zachytená Anorexia včas, je vyliečiteľná, za iných okolností môže ľahko viesť k ťažkým zdravotným problémom, až k smrti (10%), ak je povolené aby stav voľne pokračoval bez liečby. V mnohých prípadoch, jedinec s anorexiou, je veľmi neochotný spolupracovať, aby sa liečil, pretože to by znamenalo vzdať sa vlastnej kontroly. Lôžková liečba - hospitalizácia je často potrebná, v prípade keď je zdravie v ohrození.

© 2004 - DIS+ a Michal Herman