Psychiatrické poruchy

Ženská porucha sexuálneho vzrušenia

Kategória

Sexuálne poruchy a dysfunkcie

Etiológia

Niektoré dôkazy naznačujú, že problémy vo vzťahoch a/alebo sexuálna trauma v detstve, môže hrať úlohu vo vývoji tejto poruchy.

Príznaky

Neschopnosť dosiahnuť alebo udržať až do dokončenia sexuálnej aktivity adekvátnu vlhkosť vnútorných ženských pohlavných orgánov, v reakcii na sexuálne vzrušenie. Stav musí mať za následok významnú úzkosť a nie je možné pričítať pôvod ochorenia inej poruche, alebo použitiu nejakej látky.

Liečba

Typická liečba by znamenala odhalenie a riešenie širších konfliktov alebo životných ťažkosti.

Prognóza

Prognóza sa mení, ale zvyšuje sa schopnosťou získania pohľadu a prace s problémami vo vzťahoch alebo záležitostiach vyplývajúcich z detstva, ktoré hrajú v tomto ochorení dôležitú úlohu.

© 2004 - DIS+ a Michal Herman