Psychiatrické poruchy

Konverzná porucha

Kategória

Somatoformné poruchy

Etiológia

Presná príčina konverznej poruchy nie je známa, ale časť mozgu, ktorá kontroluje svaly a zmysly môže byť poruchou ovplyvnená. To môže byť spôsob, akým mozog okamžite zareaguje na niečo, čo sa javí ako hrozba.

Definícia

Konverzná porucha, nazývaná tiež funkčná neurologická porucha, je stav, v ktorom môže jedinec preukazovať psychický stres a to fyzickými spôsobmi. Tento stav začína ako duševná alebo citová kríza - strašidelný alebo stresujúci dopad nejakého druhu - a ten sa následne prevádza na fyzický problém.

Napríklad pri konverznej poruche vám ochrnie noha po páde z koňa, aj keď ste neboli nijakým spôsobom fyzicky zranení. Stres zo samotného pádu sa prejavil príznakmi. Príznaky konverznej poruchy sa objavujú bez akéhokoľvek fyzickej príčiny, a vy ich nemôžete kontrolovať.

Príznaky konverznej poruchy majú obyčajne vplyv na pohyb alebo na zmysly, ako je napríklad, schopnosť chôdze, prehĺtanie, schopnosť zraku alebo sluchu. Príznaky konverznej poruchy sa môžu líšiť vo svojej závažnosti a môžu prichádzať a odchádzať, alebo môžu byť trvalé. Výsledky liečby konverznej poruchy môžu byť o niečo lepšie v prípade mladších detí, než v porovnaní s výsledkami liečby v prípade dospievajúcich detí, či dospelých ľudí.

Príznaky konverzie poruchy sa môžu objaviť náhle, po stresujúcej udalosti alebo traume, či už fyzickej traume alebo psychickej.

Príznaky

Slabosť alebo ochrnutie

Abnormálne pohyby, ako sú tras, alebo ťažkosti pri chôdzi

Strata rovnováhy

Ťažkosti pri prehĺtaní alebo pocit "knedlíku v krku"

Záchvaty alebo kŕče

Epizódy necitlivosti

Príznaky, ktoré ovplyvňujú zmysly môžu zahŕňať:

Necitlivosť alebo strata vnímania dotyku

Vada reči, ako napríklad neschopnosť hovoriť alebo nezreteľná reč

Problémy so zrakom, ako je dvojité videnie (dyplopia) alebo slepota

Poruchy sluchu alebo hluchota.

Epizódy konverznej poruchy takmer vždy spúšťajú stresujúce udalosti, emocionálny konflikt alebo iné poruchy duševného zdravia, ako sú napríklad depresie.

Liečba

Terapia sa zameriava na zvyšovanie zvládania zručností a zlepšenie medziľudských vzťahov a sociálneho fungovania.

Podľa DSM konverzné symptómy, vo väčšine prípadov, vymiznú počas 2 týždňov v prípade pacientov, ktorí sú v nemocnici liečení. Jedna pätina až jedna štvrtina bude mať syndrómy opakovane, a tie sa opätovne objavia do jednoho roku. Akútny nástup poruchy, jasne identifikovateľná príčina, a krátka doba medzi výskytom príznakov a samotným začiatkom liečenia, sú spojené s priaznivou prognózou.

© 2004 - DIS+ a Michal Herman