Zmenený duševný stav

Zmeny v duševnom stave sa týkajú všeobecných zmien funkcie mozgu, ako je zmätenosť, amnézia (strata pamäti), strata pozornosti, strata orientácie (nie je vedomá), vady v úsudku alebo myslení, zlá regulácia emócií a narušenie vnímania, tiež narušené psychomotorické zručnosti a správanie.

Kým zmenený duševný stav je zrejme charakteristickým radom psychických a emočných stavov, zdravotný stav a zranenia, ktoré spôsobujú poškodenie mozgu môže tiež spôsobiť zmeny mentálneho stavu. Zmätenosť, letargia, delírium, demencia, encefalopatia, a organický mozgový syndróm, to sú mnohé termíny, ktoré boli použité na označenie stavov a zmien mentálneho stavu.

Možné súvislosti zmeneného duševného stavu

 • Alkoholizmus je choroba, ktorá obsahuje nezdravé návyky používania alkoholických nápojov. S tým súvisia i zmeny v správaní
 • Bipolárna porucha (alebo maniodepresívna psychóza) je duševná choroba charakterizovaná zmenami depresívnych a manických fáz.
 • Poškodenie mozgu zničenie alebo poškodenie mozgových buniek. Traumatické poranenia mozgu (TBI)
 • Nádor na mozgu môže byť buď benígny (ne-rakovinový) alebo malígny (rakovinový), primárny, alebo sekundárny.
 • Krátka psychotická porucha ktorá je prezentovaná krátkodobým ochorením na psychotickú chorobu (1 mesiac)
 • Creutzfeldt-Jakobova choroba (CJD) je zriedkavé, degeneratívne, vždy smrteľné ochorenie mozgu.
 • Demencia je významná strata rozumových schopností, ako je kapacita pamäte.
 • Depresia je choroba, ktorá zahŕňa telesné symptómy, zmenu nálady a myšlienok a ovplyvňuje spôsob, akým človek prežíva.
 • Zneužívanie drog je chronické ochorenie, ktoré spôsobuje drogu vyhľadávacie správanie cez mnohé negatívne dôsledky pre užívateľa.
 • Encefalopatia znamená ochorenie mozgu, jeho poškodenie alebo poruchu. Príčiny encefalopatie sú rozmanité a početné.
 • Plesňová meningitída je zriedkavé ochorenie, ktoré nie je nákazlivé. Medzi príznaky patrí horúčka, bolesti hlavy, stuhnutosť krku, nevoľnosť a zvracanie.
 • Úpal je forma hypertermie. Úpal je závažné život ohrozujúce náhle ochorenie, ktoré môže byť fatálne ak sa nerieši.
 • Human Immunodeficiency Virus (HIV) spôsobí AIDS
 • Hypoglykémia je syndróm spôsobený nízkou hladinou cukru v krvi.
 • Zlyhanie obličiek môže dôjsť k akútnemu stavu alebo ku chronickému stavu. Prerenálne zlyhanie obličiek je spôsobená stratou krvi.
 • Malária je ochorenie, ktoré sa šíri uhryznutím infikovaného komára Anopheles. Príznaky sú horúčka, zimnica.
 • Meningitída Encefalitída je zápal mozgu, ktorá spôsobuje náhlu horúčku, vracanie, bolesť hlavy, citlivosť na svetlo, stuhnutý krk a chrbát.
 • Duševné zdravie je optimálny spôsob myslenia, zahŕňa vzťahy s ostatnými, a pocity.
 • Mucormycosa (zygomycosis) je plesňová infekcie spôsobená Zygomycetes. Symptómy a príznaky sú horúčka, bolesti hlavy, kašeľ.
 • Narkolepsia je chronické ochorenie centrálneho nervového systému, príčiny neboli doposiaľ objasnené. Choroba sa prejavuje náhlymi krátkymi nedobrovoľnými epizódami spánku, zaspávania, ktoré nedokáže pacient ovládnuť.
 • Frontotemporálna demencia (FTD - Pickova choroba) je klinický syndróm spojený so zmršťovaním frontálnych a temporálnych predných lalokov mozgu.
 • Preeklampsia a eklampsia je stav u tehotných žien, poznačených vysokým krvným tlakom a vysokou úrovňou bielkoviny v moči.
 • Reyov syndróm (RS, alebo Reye syndróm) je náhle, niekedy fatálne ochorenie mozgu s degeneráciou pečene.
 • Schizoafektívna porucha je psychiatrická diagnóza označujúca vážne duševné ochorenie, pri ktorom sa prejavujú symptómy psychózy (čiže poruchy myslenia a vnímania) spolu so symptómami afektívnej poruchy (teda poruchy nálady).
 • Schizofrénia je vážne psychiatrické ochorenie, často sa prejavujúce halucináciami a bludmi.
 • Záchvaty (epilepsia) je ochorenie mozgu, pri ktorom človek má záchvaty. Existujú dva druhy záchvatov, fokálne a generalizované.
 • Sepsa (otrava krvi) je potenciálne smrtiaca infekcia s príznakmi a symptómami, ktoré zahŕňajú zvýšenú srdcovú frekvenciu s vytváraním prehnaných zápalových mechanizmov..
 • Šok je život ohrozujúci zdravotný stav. Existuje niekoľko typov lekárskych šokov, septický šok, anafylaktický šok a pod.
 • Steroidné zneužívanie Anabolické steroidy sú syntetické látky, ktoré sa vzťahujú k testosterónu a podporujú rast kostrového svalstva.
 • Mŕtvica je prerušená dodávka krvi do časti mozgu spôsobená buď krvnou zrazeninou (ischemická) alebo krvácaním.
 • Zneužívanie liekov je najčastejšie zneužívanie dospievajúcimi; tabakové výrobky, marihuana, studené lieky, prchavé látky, tlmiace a povzbudzujúce lieky
 • Tranzitórny ischemický atak (TIA, Mini-Stroke) Ak časť mozgu stráca prekrvenie, z dôvodu krvnej zrazeniny alebo embólie, môže sa vyvinúť TIA.
 • Infekcia mozgu / abscesy
 • Dekompresná choroba
 • Diabetická ketoacidóza
 • Predávkovanie drogami
 • Infekcie mozgu alebo CNS
 • Korsakoffov syndróm
 • Demencia s Lewyho telieskami
 • Zlyhanie pečene
 • Lieky
 • Otrávenie
 • Respiračné zlyhanie
 • Závažné krvácanie
 • Ochorenie štítnej žľazy
 • Toxíny
 • Vaskulárna demencia
 • Wernick syndróm
 • Wilsonova choroba
 • Užívanie drog alebo závislosť na alkohole
 • Displus.sk používa na stránke hlasového asistenta ResponsiveVoice. Označte myškou text.