0%

Psychiatrické poruchy

Porucha sexuálnej identity

Kategória

Sexuálne poruchy a dysfunkcie


Etiológia

Teórie naznačujú, že problémy v detstve, môže hrať úlohu aj v prípade tejto poruchy. Dôvodom môže byť istý bigotný, alebo naopak príliš voľný štýl rodičovstva v ranom veku dieťaťa a popliesť rodovú príslušnosť dieťaťa môže aj pár rodičov rovnakého pohlavia.

Príznaky

Silná a trvalá identifikácia s opačným pohlavím. Jedinec pociťuje istý špecifický druh nepohodlia vzhľadom ku svojej pohlavnej identite a môže mať pocit, že sa narodil so špatným pohlavím. Tento stav nie je možné, za žiadnych okolností zamieňať za transvestizmus, či za transvestný fetišizmus, to sú naprosto odlišné diagnózy.

Liečba

Iné duševné poruchy môžu byť prítomné spoločne s touto poruchou a môžu takto spoločne koexistovať, vrátane depresie, úzkosti, či ťažkostí vo vzťahoch a taktiež poruchy osobnosti. Homosexualita je prítomná vo väčšine týchto prípadov. Je pravdepodobné, že liečba bude dlhodobá, postupujúca iba malými krôčikmi, vykonanými na podkladových otázkach.

Prognóza

Zmiešaná. Ciele liečby nie sú také jasné, ako je to u iných porúch. Viac dosiahnuteľné ciele môžu zahŕňať prijatie účelového pohlavia a riešenie ďalších problémov, ako je depresia alebo úzkosti.