Psychiatrické poruchy

Disociálna porucha

Kategória

Poruchy osobnosti


Etiológia

Táto porucha bola predtým známa ako psychopatia alebo aj ako sociálno-patologická porucha osobnosti. Ako väčšina porúch osobnosti, existuje veľa faktorov, ktoré môžu prispieť k rozvoju príznakov. Vzhľadom k tomu, že príznaky sú dlhotrvajúce, myšlienka, že príznaky sa začínajú objavovať už v detstve alebo aspoň počas dospievania je veľmi dobre prijímaná. Negatívne dôsledky takých príznakov sa ale nemusia prejaviť v dospelosti.

Výskum ukázal, že veľké percento jedincov s touto poruchou majú rozpoznateľné správanie pred 15. rokom. Toto správanie zahŕňa problémy s orgánmi dozoru, právne hádky, týranie zvierat, požiarne nastavenia a nechuť alebo hnev voči autoritám. Táto porucha je diagnostikovaná oveľa častejšie u mužov.

Príznaky

Príznaky antisociálnej poruchy osobnosti predstavujú dlhodobo vzor (po dosiahnutí veku 15. rokov) nerešpektovania a ignorovanie práv druhých. Ide o neschopnosť prispôsobiť sa normám spoločnosti, a očakávaniam, ktoré majú často za následok rad zatknutí alebo právnických zapojení, rovnako ako históriu klamstiev, kde sa jedinec snaží obalamutiť ľudí, alebo použiť triky pre osobný zisk. Impulzivita, ktorá je často prítomná, vrátane výbuchov hnevu, agresie, podráždenosti a / alebo aj fyzické napadnutie, to všetko často predurčuje jedinca ku kriminálnemu naplneniu svojej budúcnosti. Takýto ľudia potrebujú pomoc.

Niektorí argumentujú, že hlavnou zložkou tohto ochorenia je znížená schopnosť cítiť empatiu voči ostatným ľuďom.

Liečba

Liečba tohto ochorenia je veľmi zriedkavo vyhľadávaná. K dispozícii je obmedzené množstvo pohľadov do príznakov a negatívne dôsledky sa často hádžu ako vina na spoločnosť. V tomto zmysle, možnosti liečby sú obmedzené. Ale pravdou je, že títo pacienti o liečbu svojho stavu ani nestoja. Výnimku tvoria ti, ktorým liečenie uložil, ako povinnosť, niektorý súd, ktorý už riešil kriminálny delikt jedinca.

Prognóza

Prognóza nie je veľmi dobrá, pretože sú dva faktory, ktoré celú vec komplikujú.

1/. Porucha je charakterizovaná nezhodou so spoločenskými normami, ľudia s touto poruchou sú často väznení kvôli kriminálnemu správaniu.

2/. Nedostatok vhľadu do poruchy je veľmi častá. Ľudia s antisociálnou poruchou osobnosti zvyčajne vidia svet, ako ten, ktorý je v prvom rade problémom, a nie aby si pripustili, žeby oni mohli mať časť viny na svojom správaní. S tohto dôvodu ani o liečbu nestoja. A ak sa aj v niektorých prípadoch dosiahne pokrok, nie je to na dlhú dobu.

Displus.sk používa na stránke hlasového asistenta ResponsiveVoice. Označte myškou text.