0%

Kovová chuť v ústach

Kovová chuť v ústach je pomerne častým nežiaducim účinkom liekov. Desiatky rôznych liekov produkujú zmenený zmysel pre chuť, ktorá môže zahŕňať vnímanie kovovej chuti v ústach. Príklady zahŕňajú mnohé antibiotiká a niektoré antihistaminiká. Vo väčšine týchto prípadov, je tento stav iba dočasný a vyriešený, akonáhle je liečba ukončená. Chemoterapické lieky môžu tiež vyrobiť kovovú chuť v ústach, ako vedľajší účinok.

Kovová chuť v ústach tiež môže nastať v dôsledku poruchy nervov, ktoré riadia pocity chuti. Stav zmeneného vnímania chuti je medicínsky známy ako dysgeúzia. Niektoré bežné zdravotné problémy, ktoré môžu spôsobiť kovovú chuť v ústach, sú infekcie ucha alebo infekcie horných ciest dýchacích ale aj poranenia hlavy. História rádioterapie smerovanej do hlavy a krku môžu tiež spôsobiť kovovú chuť v ústach.