0%

Krv

Krv je stále cirkulujúca telesná tekutina, poskytuje telu výživu, kyslík a odstraňuje z tela odpadové látky. Krv je väčšinou kvapalina, s mnohými bunkami a proteínmi. Priemerný človek má asi 5 litrov (viac ako jeden galón) krvi. Zložka kvapalná, tzv. plazma, tvorí asi polovicu obsahu krvi. Plazma obsahuje bielkoviny, ktoré pomáhajú zrážaniu krvi, transportuje látky a vykonáva ďalšie funkcie. Krvná plazma obsahuje glukózu a iné rozpustené živiny. Približne polovica objemu krvi sa skladá z krvných buniek: Červené krvinky, ktoré prenášajú kyslík do tkanív, biele krvinky, ktoré bojujú proti infekciám a krvné doštičky, menšie bunky, ktoré pomáhajú zrážaniu krvi
Krv sa transportuje pomocou krvných ciev (tepny a žily). Krvi je zabránené zrážanie v krvných cievach, a to hladkosťou a jemne vyladenou rovnováhou koagulačných faktorov.

Krvné ochorenia

Krvácanie: Krvný únik z ciev je zjavný keď je koža poškodená. Vnútorné krvácanie (napr. do čriev, po autonehode), nemusí byť na prvý pohľad zrejmý.

Hematóm: krvné výrony v telesných tkanivách. Vnútorné krvácanie často vytvorí hematóm.

Leukémia: forma rakoviny krvi, v ktorej biele krvinky sa množia abnormálne a cirkulujú v krvi. Nadmerné veľké množstvo bielych krviniek sa ukladá do tkanív tela, spôsobuje takto poškodenie.

Mnohopočetný myelóm: Je to forma rakoviny krvi plazmatických buniek, podobne ako leukémia. Hladiny vápnika, anémia, zlyhanie obličiek a vysoký krvný sú bežné príznaky pri mnohopočetnom myelómu.

Lymfóm: forma rakoviny krvi, v ktorej biele krvinky sa množia abnormálne vnútri lymfatických uzlín a ďalších tkanív. Zväčšovaním tkanív a narušenie funkcií krvi - môže nakoniec dôjsť k zlyhaniu orgánov.

Anémia: abnormálne nízky počet červených krviniek v krvi. Únava a dýchavičnosť môžu byť následok, aj keď anémia často nespôsobí žiadne nápadné príznaky.

Hemolytická anémia: Anémia spôsobená rýchlym rozpadom veľkého počtu červených krviniek (hemolýza). Imunitná porucha systému je jednou z príčin.

Hemochromatosis: porucha spôsobujúca nadmerné množstvo železa v krvi. Železné ložiská sú v pečeni, pankrease a iných orgánoch, čo spôsobujú problémy s pečeňou a diabetes.

Kosáčikovitá anémia: Ide o genetické ochorenie, pri ktorom červené krvinky pravidelne strácajú svoj správny tvar (vypadajú ako kosáky, skôr než disky). Deformované krvinky sa ukladajú v tkanivách, čo spôsobuje bolesť a poškodenie orgánov.

Bakteriémia: Bakteriálna infekcia krvi. Infekcie krvi sú vážne, a často vyžadujú hospitalizáciu a kontinuálne antibiotické infúzie do žily.

Malária: Infekcia červených krviniek spôsobená Plasmodium - parazitom prenášaným komármi. Malária spôsobuje epizodické horúčky, zimnicu a potenciálne poškodenie orgánov.

Trombocytopénia: Neobvykle nízky počet krvných doštičiek v krvi. Ťažká trombocytopénia môže viesť ku krvácaniu.

Leukopénia: Neobvykle Nízke biele krvinky v krvi. Leukopénia môže mať za následok infekcie.

Diseminovaná intravaskulárna koagulácia (DIC): Nekontrolovaný proces súčasného krvácania a zrážanie krvi vo veľmi malých krvných cievach. DIC zvyčajne vyplýva z ťažkých infekcií, alebo rakoviny.

Hemofília: zdedená (genetická) nedostatočnosť určitých bielkovín, zrážajúcich krv. Časté alebo nekontrolované krvácanie môže vyvstať z hemofílie.

Hyperkoagulačný stav: Početné podmienky môžu v krvi vyústiť k zvýšenej pripravenosti zrážania krvi. Srdcový infarkt, mozgová mŕtvica, alebo krvné zrazeniny v nohách alebo pľúcach môže byť vážnym následkom.

Polycytémia: Abnormálne Vysoké červ. krvinky v krvi. Polycytémia môže vyplývať z nízkej hladiny kyslíka v krvi, alebo sa môže objaviť ako prejav rakoviny.

Hlboká žilová trombóza (DVT): Krvná zrazenina v hlbokej žile, obyčajne v nohe. DVT sú nebezpečné, pretože môžu byť uvoľnené a cestovať potom do pľúc, čo spôsobuje pľúcnu embóliu (PE).

Infarkt myokardu (MI): Bežne sa nazýva infarkt, k infarktu myokardu dochádza pri náhlej krvnej zrazenine, ktorá sa vyvíja v jednej z koronárnych tepien, ktoré zásobuje krvou srdce.

Krvné vyšetrenia

Kompletný krvný obraz: Analýza koncentrácie červených krviniek, bielych krviniek a krvných doštičiek v krvi.

Krvný výter: Kvapky krvi sú rozmazané po sklíčku mikroskopu. Je takto možné vyšetrením priradiť napr. leukémiu, anémiu, maláriu, a mnoho ďalších krvných ochorení.

Krvná skupina: test kompatibility pred prijatím transfúzie krvi. Medzi hlavné typy krvi (A, B, AB, a O), tieto sú určené v proteínových markeroch (antigénoch), ktoré sú prítomné na povrchu červených krviniek.

Coombsov test, antiglobulinový test (AGT): Krvný test hľadá protilátky, ktoré sa viažu na červené krvinky. Tehotné ženy a ľudia s anémiou môžu byť podrobení testovaniu Coombsovým testom.

Krvná kultúra: Krvný test na zisťovanie prítomnosti infekcie v krvnom riečisku. Ak sú prítomné baktérie alebo iné organizmy, môžu sa množiť v testovanej krvi, čo umožňuje ich identifikáciu.

Zmiešavacia štúdia: Prvým krokom pri určovaní, či existuje jeden alebo viaceré nedostatky v krvnej zrážanlivosti bielkovín, ktoré by mohli zodpovedať na sklon ku krvácaniu je vykonanie základných skríningových testov krvnej zrážanlivosti, a to na protrombínový čas (PT) a aktivovaný parciálny tromboplastínový čas (APTT). Ak jeden alebo oba z týchto testov sú abnormálne, je ďalším krokom potreba zistiť, či abnormalita je kvôli nedostatku koagulačného faktora, alebo je inhibítorom procesu koagulácie. Test, ktorý umožňuje určiť tento rozdiel je známy ako Zmiešavacia štúdia.

Biopsia kostnej drene: silná ihla je vložená do veľkej kosti (zvyčajne v boku), a kostná dreň sa odtiaľto vytiahne na vyšetrenie. Biopsia kostnej drene môže zistiť v krvi ochorenie, čo jednoduché krvné testy nedokážu.

Liečba krvných porúch

Chemoterapia: Lieky, ktoré zabíjajú rakovinové bunky. Leukémie a lymfómy sú zvyčajne liečené chemoterapiou.

Transfúzia krvi: červené krvinky od darcu sú oddelené od plazmy a zabalené do malého vrecka. Koncentrovaná transfúzia červených krviniek do recipientu nahradí straty krvi. Niektorí pacienti i odborníci pokladajú transfúziu za nebezpečnú.

Transfúzia krvných doštičiek: doštičky od darcu krvi sú oddelené od zvyšku krvi a koncentrujú sa do plastového vrecka. Transfúzie krvných doštičiek sa zvyčajne vykonávajú len ak počet krvných doštičiek klesne na veľmi nízku úroveň. Pre mnohých odborníkov, zvlášť v posledných rokoch, je transfúzia krvi spornou, hlavne pre potencionálne infekcie v krvi, ktoré sú v nej obsiahnuté, počas latentnej fázy, pri vyšetrení odobratej krvi.

Čerstvá mrazená plazma: plazma krvi darcu (tekutej krvi) je oddelená od krvných buniek, a zmrazená pre skladovanie. Plazma môže zlepšiť zrážanlivosť krvi a zabrániť alebo zastaviť krvácanie, ktoré je spôsobené problémom so zrážaním. Darovanie či predaj krvnej plazmy môžu niektorí odborníci pokladať za spornú, zvlášť pre potencionálne nebezpečentvo spojená s infekciami obsiahnuté v krvi v latentnej fázy pri vyšetrení krvi.

Kryoprecipitát: Špecifické proteíny sa oddelia z krvi a v zmrazenom stave sa dajú do malého objemu kvapaliny. Kryoprecipitát transfúzie môže nahradiť špecifické proteíny, dôležité pre zrážanie krvi, ak ich úrovne sú nízke, ako napríklad u ľudí s hemofíliou.

Antikoagulačná liečba: Lieky, ktoré zabránia zrážanie krvi u ľudí s vysokým rizikom krvných zrazenín. Heparín, enoxaparín (Lovenox) a warfarín (Coumadin) sú lieky, najčastejšie používané.

Antiagregačné lieky: aspirín (acylpirín) a klopidogrel (Plavix) pôsobia v rozpore s funkciou krvných doštičiek a napomáhajú prevencii vzniku krvných zrazenín, vrátane tých, ktoré spôsobujú infarkty a mŕtvice.

Antibiotiká: Lieky, ktoré zabíjajú baktérie a parazity sa používajú na liečbu infekcií krvi spôsobených týmito organizmami.

Erytropoetín: Hormón produkovaný obličkami, ktorý mimoriadne efektívne stimuluje tvorbu červených krviniek. Často môže, ak je rýchlo podaný, ušetriť pacientov od pomerne rizikovej a pomerne nebezpečnej aplikácie krvnej transfúzie, napríklad u závažných kolorektálnych operácii, kde prostredie býva prirodzene nečisté. Vyrobená forma erytropoetínu môže byť použitá na zlepšenie príznakov anémie.

Púšťanie žilou: U ľudí s problémami spôsobenými príliš veľkým množstvom krvi v organizme (napríklad hemochromatóza alebo polycytémia), môže byť potrebné občasné riadené odstraňovanie krvi.