Pľúca

Pľúca sú dvojitý hubovitý, vzduchom naplnený orgán, umiestnený po oboch stranách hrudníka. Trachea (priedušnica) vykonáva vdychovanie vzduchu do pľúc prostredníctvom svojich rúrkových pobočiek, tzv. priedušiek. Priedušky sa potom rozdelia do menších a menších vetiev (priedušničiek), nakoniec sa stávajú mikroskopickými. Ľudské pľúca sú rozdelené na ľavú a pravú časť. Ľavá časť sa skladá z dvoch a pravá z troch pľúcnych lalokov. Pľúca dospelého človeka sa skladajú z približne 300 miliónov alveol, ktoré spolu zaberajú plochu okolo 140 m2. Objem ľudských pľúc je priemerne 4 - 6 litrov. Objem býva ovplyvnený viacerými faktormi, ako napríklad telesná konštrukcia (vyšší ľudia majú obyčajne väčšie pľúca), telesná kondícia (športovci majú väčšie pľúca), alebo pohlavie (ženské pľúca sú o 20 - 25% menšie než mužské). Pľúca sú pokryté tenkou vrstvou tkaniva, nazývaným pleura. Rovnaký druh tenkých tkanivových línií je vo vnútri hrudnej dutiny. Vo vnútri je aj vrstva tekutín, lubrikanty, ktorá umožňuje pľúcam kĺzať hladko proti sebe; keď sa rozťahujú a zmršťujú s každým našim nádychom.

Ochorenia pľúc

Chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP): Poškodenie funkcie pľúc s ťažkosťami s dýchaním, to spôsobuje dýchavičnosť. Fajčenie je najčastejšou príčinou CHOCHP.

Emfyzém: Forma COPD obvykle spôsobená fajčením. Krehké steny medzi vzdušnými vakmi pľúc (alveol) sú poškodené, robia dýchanie ťažké.

Chronická bronchitída: Opakované, časté epizódy produktívneho kašľu, väčšinou je spôsobený fajčením. Dýchanie sa tiež stáva ťažké.

Pneumónia: Infekcia v jednom, alebo oboch pľúcach. Baktérie, najmä Streptococcus pneumoniae, sú najčastejšou príčinou.

Astma: Dýchacie cesty pľúc a priedušky sa zapália a môžu prezentovať kŕče, čo spôsobuje dýchavičnosť a piskot. Alergie, vírusové infekcie, alebo znečistenie ovzdušia často vyvolávajú príznaky astmy.

Akútna bronchitída: Infekcia pľúc, veľkých dýchacích ciest (priedušiek), zvyčajne spôsobená vírusom. Kašeľ je hlavným príznakom akútnej bronchitídy.

Pľúcna fibróza: Forma intersticiálneho pľúcneho ochorenia. Interstitium (steny medzi vzdušnými vakmi) sa stávajú zjazvené, takže pľúca spôsobujú dýchavičnosť.

Sarkoidóza: Chronické ochorenie, pri ktorom sa v mnohých orgánoch, najmä však v pľúcach, tvoria epiteloidné bunkové granulómy, ktoré na rozdiel od TBC, nepodliehajú kazeifikačnej nekróze. Tieto príznaky sú zvyčajne mierne; sarkoidóza sa zvyčajne objaví pri testovaní a rentgenovaní z dôvodu diagnostikovania inej choroby.

Obezitná hypoventilácia: Pri morbídnej tučnote je ťažké rozšíriť hrudník pri dýchaní. To môže viesť k dlhodobým problémom s dýchaním.

Pleurálny výpotok: Kvapalina sa hromadí v bežne malom priestore medzi pľúcami a vnútorným priestorom hrudnej steny (pleurálny priestor). Ak sú výpotky veľké, môžu spôsobiť problémy s dýchaním.

Zápal pohrudnice: Často spôsobuje bolesť pri dýchaní, je spôsobená autoimunitnými ochoreniami, infekciami, alebo pľúcnou embóliou, môže spôsobiť zápal pohrudnice.

Bronchiektázia: Dýchacie cesty (priedušky) sa zapália a rozšíria abnormálne, obvykle po opakovaných infekciách. Kašeľ s veľkým množstvom hlienu, je hlavným príznakom bronchiektázie.

Lymfangioleiomyomatóza (LAM): Vzácny stav, v ktorom cysty v pľúcach spôsobujú problémy s dýchaním, podobné emfyzému. LAM sa vyskytuje takmer výhradne u žien v plodnom veku.

Cystická fibróza: Genetické ochorenie, pri ktorom sa hlien prirodzene neodstráni z dýchacích ciest. Hlien spôsobuje opakované epizódy zápalu priedušiek a zápaly pľúc po celý život.

Intersticiálna pľúcna choroba: Interstíciálne zápaly pľúc predstavujú zápaly, pri ktorých sú zápalom postihnuté alveolárne steny a perialveolárne tkanivo. Zvyčajne je príčina neznáma.

Rakovina pľúc: Rakovina môže ovplyvniť takmer všetky časti pľúc. Najviac býva spôsobená fajčením.

Tuberkulóza (TBC): Pomalá progresívna pneumónia, spôsobená baktériou Mycobacterium tuberculosis. Chronický kašeľ, horúčka, strata hmotnosti, a nočné potenie, sú bežné príznaky tuberkulózy.

Syndróm akútnej respiračnej tiesne (ARDS): Závažné, náhle zranenie pľúc, spôsobené vážnou chorobou. Podpora s mechanickou ventiláciou je zvyčajná, kým sa pľúca zotavia.

Kokcidioidomykóza: Pneumónia spôsobená Coccidioides, hubou nájdenou v pôde, väčšina ľudí nemá žadne príznaky, alebo prejavuje chrípke podobné príznaky.

Histoplazmóza: Infekcia spôsobená tým, že vdychujeme Histoplasma capsulatum, hubu nájdenú v pôde. Histoplasma pneumónia je mierne ochorenie, ktoré spôsobuje len krátkodobý kašeľ a príznaky podobné chrípke.

Hypersenzitívna pneumónia (alergická alveolitída): vdychovanie prachu spôsobuje alergickú reakciu v pľúcach. Obvykle k tomu dôjde v poľnohospodárskej časti roka a na miestach, kde sa spracúvajú sušené sená a rastliny.

Chrípka (chrípka): Infekcia jedným alebo viacerými chrípkovými vírusmi spôsobuje horúčku, bolesti tela, a kašeľ trvajúci týždeň, alebo viac. Chrípka môže postupovať k životu ohrozujúcemu zápalu pľúc, a to najmä u starších ľudí so zdravotnými problémami.

Mezotelióm: Zriedkavá forma rakoviny, ktorá sa tvorí z buniek sliznice rôznych orgánov ľudského tela, pľúca sú najčastejším miestom. Mezotelióm má tendenciu sa objaviť niekoľko desiatok rokov po expozícii azbestom.

Pertussis (čierny kašeľ): Vysoko nákazlivá infekcia dýchacích ciest (priedušiek) Bordetella pertussis, ktorá spôsobuje pretrvávajúci kašeľ. Booster vakcína (Tdap) sa odporúča pre dospievajúcich a dospelých, aby sa zabránilo pertussis.

Pľúcna hypertenzia: Mnoho ochorení môže viesť k vysokému krvnému tlaku v tepnách vedúcich zo srdca do pľúc. Ak nemôže byť príčina identifikovaná, stav sa nazýva idiopatická pľúcna arteriálna hypertenzia.

Pľúcna embólia: Krvná zrazenina (zvyčajne spôsobená kŕčovými žilami na nohách), môže zrazenina cestovať až do srdca, ktoré pumpuje zrazeniny (embólia), do pľúc. Náhla dýchavičnosť je najčastejším príznakom pľúcnej embólie.

Ťažký akútny respiračný syndróm (SARS): ťažká pneumónia spôsobená konkrétnym vírusom po prvýkrát sa objavila v Ázii v roku 2002.

Pneumotorax: Pneumotorax (kolaps alebo spľasnutie pľúc) znamená vniknutie vzduchu do hrudníka, do priestoru medzi popľúcnicou a pohrudnicou - pleurálna dutina. Pľúca kolabujú a nastáva porucha dýchania a cirkulácie rôzneho stupňa - podľa rozsahu. Pneumotorax môže byť spôsobený zranením, alebo sa môže stať aj spontánne.

Pľúcne vyšetrenia

Rentgén hrudníka: X-ray (RTG) je najčastejším, často prvým testom na pľúcne problémy. Je možné identifikovať vzduch alebo tekutiny v hrudníku, tekutiny v pľúcach, zápal pľúc, cudzie telesá a mnoho ďalších problémov.

Počítačová tomografia (CT): CT vyšetrenie používa röntgenové lúče a počítač, aby sa detailné snímky pľúc a okolitých štruktúr dostali k lekárovi.

Pľúcne funkčné testy (PFT): séria testov vyhodnotí, ako dobre pľúca pracujú. Kapacitu pľúc, schopnosť výdychu, a schopnosť prenášať vzduch medzi pľúcami a krvou sa najčastejšie zisťuje.

Spirometria: Časť PFT opatrenia, ako rýchlo a koľko vzduchu môžete vydýchnuť.

Spútum kultúra: Kultivácia hlienov vykašľaných z pľúc môže niekedy identifikovať organizmy zodpovedné za zápal pľúc alebo zápal priedušiek.

Spútum cytológie: Zobrazenie spúta pod mikroskopom kvôli objaveniu abnormálnych buniek môžu pomôcť diagnostikovať rakovinu pľúc a ďalšie ochorenia.

Lung biopsia: malý kúsok tkaniva je prevzatý z pľúc, a to buď prostredníctvom bronchoskopie alebo prostredníctvom chirurgického zákroku. Keď sa pozrieme na biopsiované tkanivo pod mikroskopom môže to pomôcť diagnostikovať ochorenie pľúc.

Flexibilná bronchoskopia: endoskop (ohybná rúrka so zažatou kamerou na konci), prechádza nosom alebo ústami do dýchacích ciest (priedušiek). Lekár môže realizovať biopsiu alebo prevziať vzorky pre kultúru počas bronchoskopie.

Pevná bronchoskopia: pevná kovová trubica sa zavádza ústami do dýchacích ciest v pľúcach. Pevná bronchoskopia je často účinnejšia ako flexibilná bronchoskopia, ale to vyžaduje generálnu (celkovú) anestéziu.

Magnetická rezonancia (MRI): MRI skener používa rádiové vlny v magnetickom poli vytvára obrázky s vysokým rozlíšením štruktúr vo vnútri hrudníka.

Liečba pľúc

Torakostómia: chirurgický zákrok, ktorý vstupuje do hrudnej steny (hrudník). Torakostomia môže byť vykonaná na liečbu niektorých závažných stavov pľúc alebo pre získanie biopsie pľúc.

Video-asistovaná thoraskopická chirurgia (Vats): Menej invazívna chirurgia hrudnej steny pomocou endoskopu (flexibilná trubica s kamerou na konci). Vats môže byť použité na liečbu alebo diagnostiku rôznych ochorení pľúc.

Resekcia hrudnej steny (thorakostómia): trubka je vložená cez rez do hrudnej steny, aby bolo možné vypúšťať kvapalinu alebo vzduch z okolia pľúc.

Punkcia pohrudničnej dutiny, Pleurocentesis: ihla sa umiestni do hrudnej dutiny, aby odtiekla tekutina, ktorá je okolo pľúc. Vzorka je zvyčajne skúmaná aby sa identifikovala príčina.

Antibiotiká: Lieky, ktoré zabíjajú baktérie sa používajú na liečbu väčšiny prípadov zápalu pľúc. Antibiotiká nie sú účinné proti vírusom.

Antivírusové lieky: Pri použití liekov ihneď po objavení sa prvých chrípkových príznakov, môžeme antivírusovými liekmi znížiť závažnosť chrípky. Antivírusové lieky nie sú účinné proti vírusovej bronchitíde.

Bronchodilatanciá: Inhalačné lieky môžu pomôcť rozšíriť dýchacie cesty (priedušky). To môže znížiť sipot a dýchavičnosť u ľudí s astmou alebo CHOCHP - Chronická obštrukčná choroba pľúc.

Kortikosteroidy: inhalačné alebo perorálne steroidy môžu znížiť zápal a zlepšiť príznaky pri astme alebo CHOCHP - Chronická obštrukčná choroba pľúc. Steroidy môžu byť tiež použité na liečbu menej bežných ochorení pľúc spôsobené zápalom.

Mechanická ventilácia: Ľudia s vážnymi útokmi pľúcnych ochorení môžu vyžadovať stroj s názvom ventilátor na podporu dýchania. Ventilátor vdychuje vzduch cez rúrku vloženú do úst alebo do krku.

Ventilačný prístroj CPAP: Tlakom vzduchu sa cez prístroj aplikuje pacientovi cez masku vzduch a udržiavajú sa mu tak dýchacie cesty otvorené. Používa sa v noci na liečbu spánkového apnoe, ale to je tiež užitočné pre niektorých ľudí s CHOCHP - Chronická obštrukčná choroba pľúc.

Pľúcne transplantácie: Chirurgické odstránenie chorých pľúc a nahradenie darcovským orgánom - pľúcami. Ťažká COPD, pľúcna hypertenzia a pľúcna fibróza sú niekedy liečené transplantáciou pľúc.

Lung resekcia: chorá časť pľúc sa odstráni pomocou chirurgického zákroku. Najčastejšie, pľúcna resekcia sa používa na liečbu rakoviny pľúc.

Vazodilatanciá: Ľudia s niektorými formami pľúcnej hypertenzie môžu vyžadovať dlhodobé lieky na zníženie tlaku v pľúcach. Často musia byť podané pomocou kontinuálnej infúzie do žily.

Chemoterapia a radiačná terapia: Rakovina pľúc je často liečiteľná operáciou. Chemoterapia a radiačná terapia môže zlepšiť príznaky a niekedy aj predĺžiť život s rakovinou pľúc.

© 2004 - DIS+ a Michal Herman