Slovensko rusínsky slovník

Hesiel je:
Slovenská lexika Rusínska lexika