Cervix

Cervix je orgán valcovitého tvaru, spája pošvu s maternicou. Je vyrobený z chrupavky pokrytý hladkým, vlhkým tkanivom, a je asi 2,5 cm v priemere. Existujú dve hlavné časti krčka maternice: Časť krčka maternice, ktorý môže byť vidieť z vnútra pošvy, pri gynekologickom vyšetrení, je známy ako ectocervix. Otvor v strede ectocervixu, známy ako external os, sa otvorí pre umožnenie priechodu medzi maternicou a pošvou. Kŕčok maternice, alebo endocervikálny kanál, je tunel cez pošvu, smerujúci od external os do maternice. Prekrývajúce sa hranice medzi endocervixom a ectocervixom sa nazýva transformačná zóna. Kŕčok produkuje hlieny krčka maternice, ktoré sa menia v konzistencii počas menštruačného cyklu, aby sa zabránilo, alebo naopak podporilo tehotenstvo. Počas pôrodu, sa kŕčok maternice rozšíri naširoko, aby mohlo dieťa prejsť. Počas menštruácie, sa kŕčok maternice čiastočne rozovrie, umožňujúc tak priechod menštruácie.

Ochorenia krčku maternice

Rakovina krčka maternice: rakovina krčka maternice je spôsobená infekciou ľudským papilomavírusom (HPV). Pravidelné testovanie môže zabrániť rakovine krčka maternice u väčšiny žien.

Dilatácia krčka maternice: Predčasné otvorenie, alebo dilatácia krčka maternice v tehotenstve môžu viesť k predčasnému pôrodu.

Cervicitída: Ide o zápal krčka maternice, zvyčajne spôsobený infekciou. Chlamydia, kvapavka a herpes sú niektoré z pohlavne prenosných infekcií, ktoré môžu spôsobiť cervicitídu.

Cervikálna dysplázia: Abnormálne bunky krčku maternice, z ktorých sa môže stať rakovina krčka maternice. Cervikálna dysplázia je často objavená na PAP testoch.

Cervikálna intraepiteliálna neoplázia (CIN): Iný názov pre cervikálnu dyspláziu.

Polypy krčka maternice: Ide o malé výrastky na časti krčku maternice, ktorá sa pripája k pošve. Polypy sú bezbolestné a zvyčajne neškodné, ale môžu spôsobiť krvácanie z pošvy.

Panvové zápalové ochorenie (PID): Infekcia krčka maternice, známa ako cervicitída, sa môže rozšíriť do maternice a vajíčkovodov. Zápalové ochorenie môže poškodiť ženské reprodukčné orgány a spôsobiť tak náročnosť otehotnieť.

Infekcia ľudským papilomavírusom (HPV): Ľudské papilomavírusy sú skupina vírusov, vrátane niektorých iných druhov, ktoré spoločne spôsobujú rakovinu krčku maternice. Menej nebezpečné typy vírusu spôsobujú genitálne bradavice.

Vyšetrenia krčku maternice

Pap testy: vzorky buniek odobratých z ženskej pošvy sa skúmajú na príznaky zmien. Pap testy môžu odhaliť cervikálnu dyspláziu alebo karcinóm krčku maternice.

Cervikálna biopsia: poskytovateľ zdravotnej starostlivosti odoberie, biopsiou z krčka maternice pre kontrolu rakoviny krčka maternice kúsok tkaniva. Cervikálna biopsia je často robená počas kolposkopie.

Kolposkopia: Kolposkopia je diagnostická metóda (na rozdiel od onkologickej cytológie, ktorá je skríningovou metódou), pomocou ktorej sa optickým prístrojom, kolposkopom, dôkladne prezrie krčok maternice a hľadajú sa na ňom zmeny svedčiace pre predrakovinový, alebo v horšom prípade už rakovinový proces.

Kužeľová biopsia: cervikálna biopsia, v ktorej je v tvare kužeľa, klinu odobraté z tkaniva krčka maternice a skúma sa vzorok pod mikroskopom. Kužeľová biopsia sa vykonáva po abnormálnom Pap teste, v snahe identifikovať a odstrániť nebezpečné bunky na krčku maternice.

Počítačová tomografia (CT): CT skener vykoná viacej snímok, a počítač vytvára detailné zábery z krčka maternice a ďalších štruktúr v oblasti brucha a panvy. CT sa často používa na určenie, či je rakovina krčka maternice na postupe, či sa šíri, a ak áno, ako ďaleko sa šíri.

Magnetická rezonancia (MRI): MRI skener používa vysoko výkonný magnet a počítače vytvárajú obrázky s vysokým rozlíšením z krčka maternice a ďalších štruktúr v oblasti brucha a panvy. Podobne ako CT, MRI môžu byť použité k hľadaniu šírenia rakoviny krčka maternice.

Pozitrónová emisná tomografia (PET scan): test hľadá šírenie či opakovaný výskyt rakoviny krčka maternice. Indikačný roztok, obsahujúci mierne rádioaktívne chemikálie sa vstrekne do žily. Skenovanie PET zaznamená obrázky postupu ochorenia v tele. Zasiahnuté časti tela sa indikujú "zasvietením" na obrazovke prístroja.

HPV DNA test: maternicové bunky môžu byť testované na prítomnosť DNA z ľudského papilomavírusu (HPV). Tento test môže určiť, či sú prítomné typy HPV, ktoré môžu spôsobiť rakovinu krčka maternice.

Liečba a ošetrenie krčka maternice

Serkláž: U žien s cervikálnou neschopnosťou krčka maternice sa dá použiť metóda zašitia krčka maternice. To môže zabrániť predčasnému otvoreniu krčka maternice v priebehu tehotenstva, čo môže spôsobiť predčasný pôrod.

Antibiotiká: Lieky, ktoré môžu zabiť baktérie, ktoré spôsobujú infekcie krčka maternice a infekcie reprodukčných orgánov. Antibiotiká môžu byť prijaté ústne alebo aplikované do žily pri závažných typoch infekcií.

Kryoterapia: extrémne studená sonda je umiestnená na napadnutých miestach na krčku maternice. Zmrazenie zabije abnormálne bunky.

Laserová terapia: vysoko energetický laser sa používa pre spaľovanie oblasti abnormálnych buniek krčka maternice. Abnormálne bunky sú zničené, postup bunkám zabráni stať sa rakovinou krčka maternice.

Vakcína proti rakovine krčka maternice: Pre prevenciu rakoviny krčka maternice, vakcína proti niektorým kmeňom ľudského papilomavírusu (HPV) je odporúčaná pre väčšinu dospievajúcich dievčat a mladých žien. Jej účinnosť a význam sa stále diskutuje.

Chemoterapia: Protirakovinové lieky, ktoré sa obyčajne aplikujú do žily. Chemoterapia sa zvyčajne podáva pri rakovine krčku maternice.

Celková hysterektómia: Chirurgické odstránenie maternice a krčka maternice. Aby sa rakovina krčka maternice nerozšírila, hysterektómia môže ponúknuť kompletné vyliečenie.

Kužeľová biopsia: cervikálna biopsia, ktorá odstraňuje kužeľ tkaniva v tvare klinu z krčka maternice. Vzhľadom k tomu, veľká časť krčka maternice sa odstráni, kužeľová biopsia môže pomôcť prevencii alebo liečbe rakoviny krčka maternice.

Elektrochirurgickej excízia (LEEP): elektrifikovaná drôtená slučka sa dotýka abnormálnych buniek krčka maternice. Elektrický prúd ničí bunky, pôsobí preventívne, alebo lieči rakovinu krčka maternice.

Radiačná terapia: použitie rádioaktívnej energie k zabíjaniu rakovinových bunniek krčka maternice. Radiačná terapia je aplikovaná jednak zvonka, ako lúče smerované na telo, alebo môžu byť implantované v pošve, známa tiež ako brachyterapia.

© 2004 - DIS+ a Michal Herman