Psychiatrické poruchy

Porucha s bludmi

Kategória

Psychotická porucha

Etiológia

Príčina poruchy s bludmi nie je známa. Niektoré štúdie naznačujú biologické zložky a to kvôli zvýšenému výskytu v prvej línii s príbuznými.

Príznaky

Bizarné bludy, vrátane pocitov, že sú klienti zadržiavaní, otrávení niekým, infikovaní, že ich ľudia okradli a sprisahali sa proti ním, alebo že sa s niekým milujú (sexuálne fyzicky) na diaľku. Alebo tiež uvádzajú situácie, ktoré by mohli byť za iných okolností pravdou, ale nie sú, alebo sú značne prehnané. Prejavujú aj bludy, ktoré sa dajú bez problémov vylúčiť, pacient im však aj tak verí, napríklad tvrdí, že mu chýba žalúdok - vyoperovali mu ho mimozemšťania, neriateľskí lekári a podobne. Rolu často pri takýchto prípadov zohrávajú záhadný cudzinci, mimozemšťania, alebo ľudia z histórie. Porucha s bludmi môže zaraďovať klientov do subkategórii: erotomani, grandiózni, žiarliví, persekuovaní (najbežnejšia expozícia), somatickí a zmiešaní.

Liečba

Lieky môžu byť pomerne užitočné, ale často sú pacientmi odmietané vzhľadom k povahe ich ochorenia. Niektorí jedinci fungujú úplne normálne, zatiaľ čo iní môžu reagovať na ich vlastné bludy spôsobmi, ktoré môžu výrazne narušiť ich život.

Prognóza

Sa pohybuje od dobrej až po veľmi zlú, v závislosti od individuálneho podtypu a závisí tiež od individuálnych životných okolností.

© 2004 - DIS+ a Michal Herman