Psychiatrické poruchy

Cyklothýmia

Kategória

Poruchy nálady

Etiológia

Výskum tejto poruchy nie je zďaleka tak dobre zdokumentovaný, ako sú zdokumentované jeho náprotivky. Predpokladá sa, že oba, biologický a environmentálny faktor hrajú dôležitú úlohu.

Príznaky

Rovnako ako bipolárna porucha II, aj príznaky cyklothymie zahŕňajú obdobie hypománie. Depresívne symptómy sú taktiež prítomné. Tieto príznaky však nespĺňajú kritériá pre depresívnu epizódu, inými slovami, nie sú tak prísne, ako tie pri bipolárnej poruche.

Hypomanická fáza cyklothýmie

Cyklothýmická mánia poskytuje rovnakú diagnostickú definíciu hypománie ako pri II. type bipolárnej poruchy. Príznaky môžu zahŕňať:

Nadmerný pocit šťastia alebo blahobytu (eufória)
Extrémny optimizmus
Prehnané sebavedomie
Zlý úsudok
Rapídna reč
Závodivé myšlienky
Agresívne alebo nepriateľské správanie
Bezohľadnosť k iným
Nadmerná fyzická aktivita
Rizikové správanie
Zvýšené aktivity vo všetkom
Zvýšený sexuálny záujem
Znížená potreba spánku
Tendencie, ktoré jedinca ľahko rozptýlia
Neschopnosť sa sústrediť

Depresívna fáza cyklothýmie

Depresívne epizódy cyklothýmie môžu zahŕňať kombináciu nasledujúcich príznakov a symptómov:

Smútok
Beznádej
Samovražedné myšlienky alebo samovražedné správanie
Úzkosť
Vina
Problémy so spánkom
Problémy chuti k jedlu
Únava
Strata záujmu o činnosti, kedysi považované za príjemné
Znížená sexuálna túžba
Problémy so sústredením
Podráždenosť
Chronická bolesť bez známej príčiny

Liečba

Liečba môže zahŕňať lieky pomáhajúce stabilizovať náladu a terapiu ku zvýšeniu zvládania zručností, vybudovania si pevného podporného systému, a zaoberanie sa stresormi, ktoré sú buď v dôsledku ochorenia, teda podkladovým elementom, alebo zhoršujú samotné ochorenie.

Prognóza

Prognóza je dobrá, ak sú prijaté správne kombinácie liekov a psychoterapie. Rovnako ako ostatné poruchy v tejto kategórii (snáď s výnimkou veľkej depresie), môže to byť celoživotné ochorenie. Hypomanické epizódy spomaľuje prirodzený proces starnutia.

Displus.sk používa na stránke hlasového asistenta ResponsiveVoice. Označte myškou text.