Psychiatrické poruchy

Cyklothýmia

Kategória

Poruchy nálady

Etiológia

Výskum tejto poruchy nie je zďaleka tak dobre zdokumentovaný, ako sú zdokumentované jeho náprotivky. Predpokladá sa, že oba, biologický a environmentálny faktor hrajú dôležitú úlohu.

Príznaky

Rovnako ako bipolárna porucha II, aj príznaky cyklothymie zahŕňajú obdobie hypománie. Depresívne symptómy sú taktiež prítomné. Tieto príznaky však nespĺňajú kritériá pre depresívnu epizódu, inými slovami, nie sú tak prísne, ako tie pri bipolárnej poruche.

Hypomanická fáza cyklothýmie

Cyklothýmická mánia poskytuje rovnakú diagnostickú definíciu hypománie ako pri II. type bipolárnej poruchy. Príznaky môžu zahŕňať:

Nadmerný pocit šťastia alebo blahobytu (eufória)

Extrémny optimizmus

Prehnané sebavedomie

Zlý úsudok

Rapídna reč

Závodivé myšlienky

Agresívne alebo nepriateľské správanie

Bezohľadnosť k iným

Nadmerná fyzická aktivita

Rizikové správanie

Zvýšené aktivity vo všetkom

Zvýšený sexuálny záujem

Znížená potreba spánku

Tendencie, ktoré jedinca ľahko rozptýlia

Neschopnosť sa sústrediť

Depresívna fáza cyklothýmie

Depresívne epizódy cyklothýmie môžu zahŕňať kombináciu nasledujúcich príznakov a symptómov:

Smútok

Beznádej

Samovražedné myšlienky alebo samovražedné správanie

Úzkosť

Vina

Problémy so spánkom

Problémy chuti k jedlu

Únava

Strata záujmu o činnosti, kedysi považované za príjemné

Znížená sexuálna túžba

Problémy so sústredením

Podráždenosť

Chronická bolesť bez známej príčiny

Liečba

Liečba môže zahŕňať lieky pomáhajúce stabilizovať náladu a terapiu ku zvýšeniu zvládania zručností, vybudovania si pevného podporného systému, a zaoberanie sa stresormi, ktoré sú buď v dôsledku ochorenia, teda podkladovým elementom, alebo zhoršujú samotné ochorenie.

Prognóza

Prognóza je dobrá, ak sú prijaté správne kombinácie liekov a psychoterapie. Rovnako ako ostatné poruchy v tejto kategórii (snáď s výnimkou veľkej depresie), môže to byť celoživotné ochorenie. Hypomanické epizódy spomaľuje prirodzený proces starnutia.

© 2004 - DIS+ a Michal Herman