0%

Jamková korózia, jamky na nechtoch

Jamkové nechty sa vyznačujú priehlbinami na povrchu nechta. Bývajú spôsobené chybným vývojom vrstiev povrchovej nechtovej platničky. Je bežné, že u pacientov so psoriázou môže Jamková korózia postihnúť až 50% ľudí s týmto ochorením. Stav jamkovitých nechtov môžu byť tiež spojený s ďalšími stavmi, vrátane ochorenia

  • spojivového tkaniva
  • alopeciou areata
  • sarkoidózou.

    Akýkoľvek stav, ktorý môže spôsobiť povrchový a lokalizovaný zápal kože (dermatitída), môže tiež ovplyvniť nechty a viesť ku jamkovej korózii.

    Tieto stavy môžu byť spojené s ďalšími abnormalitami nechtov, vrátane oddelenia nechtov, odlupovania alebo rozpadávaním nechtov, ale aj inými poškodeniami alebo zmenami nechtov. Necht s jamkovou koróziou býva často spojený s chorobnými procesmi všeobecne, vtedy sú ovplyvnené všetky nechty, zatiaľ čo trauma individuálneho nechtového lôžka môže spôsobiť lokalizované jamkové narušenie jediného nechtu.