Psychiatrické poruchy

Schizofreniformná porucha

Kategória

Psychotické poruchy

Etiológia

Schizofreniformná porucha sa zvyčajne používa ako predbežná diagnóza schizofrénie. Vzhľadom na zložitosť schizofrénie, počiatočná diagnóza je veľmi často orientačná a preto sa zatiaľ používa "schizofreniformná porucha", kým sa riadne nediagnostikuje jedinec. Približne jedna osoba z 1000 osôb vyvínie schizofreniformnú poruchu počas svojho života. Táto porucha sa vyskytuje rovnako u mužov aj žien, aj keď preschizofrénia často zasiahne mužov v mladšom veku, asi vo veku medzi 18 až 24 rokov. U žien sa najčastejšie vyskytuje vo veku 24 až 35 rokov.

Aj keď presná príčina preschizofrenickej poruchy nie je známa, vedci veria, že pochádza z genetických, biochemických, a environmentálnych príčin.

Genetika (dedičnosť): tendencia k rozvoju schizofreniformnej poruchy môže byť odovzdávaná z rodičov na deti.

Chémia mozgu: Ľudia so schizofréniou a preschizofrenickou poruchou môžu mať poruchy vo fungovaní mozgových obvodov, ktoré regulujú myslenie a vnímanie.

Environmentálne faktory: Dôkazy naznačujú, že niektoré faktory životného prostredia, ako je napríklad zlá sociálna interakcia, alebo veľmi stresujúce udalosti, môžu vyvolať schizofreniformné ochorenie u ľudí, ktorí zdedili tendenciu k rozvoju tejto choroby.

Príznaky

Izolácia
Nedostatok citlivosti
Zvláštne myšlienky
Neschopnosť pochopiť emócie tých druhých
Abnormálny rečový prejav
Halucinácie
Ilúzie
Neschopnosť vyjadriť emócie
Problémy s porozumením jazyka
Problémy s myslením
Nedostatok spoločenských schopností
Problém so vzťahmi
viď. poruchu: Schizofrénia.

Liečba

Lieky sú najdôležitejšou súčasťou liečby, pretože môžu znížiť a niekedy odstrániť psychotické príznaky. Je často potrebné aby bol u pacienta nariadený sociálny dohľad, pretože nedokáže úplne zvládať niektoré sociálne zručnosti, treba mu pomôcť pri každodenných činnostiach, ale aj pri finančných záležitostiach a aj s bývaním. Terapia môže pomôcť jednotlivcovi aby celkovo zvládal svoje životné okolnosti a nadobudol bežné životné zručnosti a tak isto si vylepšil sociálne ale i pracovné dovednosti.

Prognóza

Ak symptómy nie sú významne znížené v prvých šiestich mesiacoch po stanovení diagnózy, zmena diagnózy na schizofréniu, je takmer istá. Podľa definície, schizofreniformná porucha nemôže byť diagnostikovaná na dobu dlhšiu ako šesť mesiacov.

Displus.sk používa na stránke hlasového asistenta ResponsiveVoice. Označte myškou text.