Biceps

Biceps je sval na prednej strane v hornej časti paže. Biceps zahŕňa "krátku hlavu" a "dlhú hlavu", ktoré fungujú ako jediný sval. Biceps je pripojený k pažným kostiam, ťažkým spojivovým tkanivom tzv. šľachou. Šľachy, ktoré sa pripájajú na biceps na ramennom kĺbe v dvoch miestach sú tzv. proximálne bicepsové šľachy. Šľacha, ktorá sa viaže na biceps na predlaktí kostí (vretennej a lakťovej), sa nazýva distálna šľacha bicepsu. Biceps ťahá predlaktie a otočí ho smerom von.

Ochorenia bicepsu

Bicepsový kmeň: Ide o natiahnutý biceps z dôvodu preťažovania a roztrhnutia niektorých bicepsových svalových vlákien a/alebo šliach. Bolesť a opuch sú obvyklé symptómy.

Proximálna bicepsová ruptúra šľachy: To znamená, že jedna z dvoch bicepsových šliach v ramene je odtrhnutá od kosti. Náhla bolesť ramena a zvláštny tvar hrče na bicepse sú príznaky.

Distálna bicepsová ruptúra šľachy: natrhnutie šľachy bicepsu na predlaktí je neobvyklé. Náhla bolesť na prednej strane lakťa a slabosť predlaktia sú symptómy.

Proximálny zápal bicepsových šliach (zápal šliach): Opakované použitie bicepsu alebo problémy v ramene môžu dráždiť proximálnu šľachu bicepsu. Bolesť v ramene a bicepse je hlavným príznakom.

Bicepsová kontraktúra: K bicepsovej kontraktúre môže dôjsť po ťažkej mŕtvici.

Bicepsové testy

Fyzikálne vyšetrenie: Tým že sa skúma miesto pohmatom, sa zbierajú informácie pocitov pacienta pre následné zhodnotenie daného stavu.

Rýchlostný (Speed) test: pacient natiahne pred seba ruku, dlaňou hore a snaži sa ju zdvíhať smerom nahor, proti tlaku ruky terapeuta. Bolesť v určitej oblasti ramena počas Speed testu naznačuje zápal bicepsových šliach.

Yergasonov test: človek ohýba ruku v 90 stupňov (v pravom uhle), zatiaľ čo terapeut uchopí ruku pacienta, lekár vyvíja tlak na pažu. Z prejavenej bolesti v určitej oblasti ramien v priebehu testu vyplýva, že môžu byť zapálené šľachy na bicepse.

Počítačová tomografia (CT): CT skener realizuje viacero snímkov a počítač ich spracováva do obrázkov interiéru bicepsu a okolitých štruktúr.

Magnetická rezonancia (MRI): MRI skener používa vysoko výkonný magnet a počítače vytvárajú vysoko detailné zábery bicepsu a okolitých štruktúr.

Ultrazvuk bicepsu: zariadenie umiestnené na povrchu kože vysiela vysokofrekvenčné zvukové vlny do štruktúry bicepsu. Signály sú prevedené do obrazov na video obrazovke, čo umožňuje poskytovateľom zdravotnej starostlivosti zobraziť štruktúry vo vnútri tela. Bicepsový ultrazvuk môže pomôcť identifikovať problémy bicepsových šliach.

Bicepsová liečba

RICE terapia: Ide o mnemotechnickú pomôcku v angličtine, ale má platnosť aj u nás na Slovensku. Relax (Odpočinok), Ice (Ľad), Compression, (Kompresia - zvyčajne nie je nutná), a Elevation (Vyvýšenie, v zmysle nadvihnutia). RICE môže zlepšiť bolesť a opuch mnohých zranení bicepsového svalu, navyše studené obklady môžu zabrániť drobným vnútorným krvácaniam do bicepsu.

Lieky na bolesť: Voľné lieky proti bolesti ako Motrin (ibuprofén), alevo (naproxén), a Tylenol (paracetamol) môžu pomôcť pri úľave od miernej bolesti bicepsu. Ťažká bolesť môže vyžadovať predpisové lieky proti bolesti.

Fyzikálna terapia: strečing a cvičenie pod dohľadom fyzioterapeuta môže zlepšiť zotavenie z niektorých bicepsových zranení.

Bicepsové operácie: Operácia sa občas odporúča pre bicepsové zranenia. U ľudí s ťažkým poranením bicepsu, chirurgia môže byť prospešná.

Tenodesis bicepsu: Pripevnenie bicepsových šliach ku ramennej kosti (humeru). Operácia môže zmierniť bolesti a zápal šliach.

Bicepsová tenotómia: chirurg oddelí zranené šľachy bicepsu v ramene, aby sa zabránilo prebiehajúcej bolesti a zápalu. Operácia zmierňuje bolesť, ale môže mať za následok bicepsovú slabosť.

© 2004 - DIS+ a Michal Herman