Psychiatrické poruchy

Histriónska porucha

Kategória

Poruchy osobnosti

Etiológia

Histriónska porucha je typickou dlhodobou a opakujúcou sa sebadramatizáciou, spolu s prehnaným prejavovaním emócií. Súčasťou histriónskej poruchy osobnosti býva prehnané zdôrazňovanie svojej vlastnej osobnosti a svojich činov v komunikácii, pričom tieto sebaprezentácie sa nemusia vôbec zakladať na pravde.

Dôvody vzniku nie sú dostatočne objasnené. Predpokladá sa dedičný podiel, strach z odmietnutia, koketnosť, precitlivenosť.

Príznaky

Hysterická osobnosť si lásku (manipulatívne) vynucuje; snaží sa v partnerovi vzbudiť pocity viny
Svojho partnera chladne a nekompromisne deptá
Neustála túžba po ocenení
Snaha byť stredom pozornosti, pokiaľ ňou nie je, cíti sa zle; rovnako nedobre znáša pokoj.
Túži po absolútnej slobode, ale len pre seba, druhému ju vôbec nedopraje
Je ohľaduplný - ale len k sebe
Premenlivý a má nestále a nekonzistentne prejavované city, veľmi ľahko sa zamiluje
Sugestibilita, zvýšená ovplyvniteľnosť ostatnými ľuďmi
Egocentrizmus
Infantilita

Displus.sk používa na stránke hlasového asistenta ResponsiveVoice. Označte myškou text.