0%

Oko

Oko je mierne asymetrická guľa, asi 2,5 cm v priemere. Štruktúra ľudského oka sa úplne prispôsobuje potrebe zaostriť lúč svetla na sietnicu (lat. retina). Všetky časti oka, cez ktoré lúč svetla prechádza sú priehľadné, aby čo najviac zabraňovali rozptylu dopadajúceho svetla. Rohovka (lat. cornea) a šošovka (lat. lens) pomáhajú lúč svetla spojiť a zaostriť na zadnú stenu oka - sietnicu. Toto svetlo potom spôsobuje chemické premeny vo svetlocitlivých bunkách (tyčinky a čapíky), ktoré vysielajú nervové impulzy zrakovým nervom (lat. nervus opticus) do mozgu.Svetlo vstupuje cez rohovku, do oblasti vyplnenej komorovou vodou (lat. aquaeus humour), a dopadá na šošovku cez zrenicu (lat. pupil). Tá sa pomocou svalov (dúhovky, lat. iris) rozťahuje a zužuje, čím reguluje množstvo prechádzajúceho svetla. Pomocou svalov je regulovaná aj šošovka, ktorá zaostruje lúče svetla, aby sa zbiehali presne na sietnici, kde vytvárajú prevrátený obraz. Zostávajúca oblasť oka je vyplnená sklovcom, ktorý udržuje v oku stály tlak a tým aj tvar.

Časti oka:
Očná guľa (lat. bulbus oculi), ktorá je uložená v tvárovej časti lebky v očnici; do nej patria: očné bielko, rohovka, vráskovcový opaštek, dúhovka, šošovka, cievovka, sietnica, slepá škvrna a sklovec.

Prídavné orgány oka:
Spojovka (lat. tunica conjuctiva) vystiela priestor medzi viečkom, očnou guľou a očnou dutinou. Je to blana sýtej ružovej farby. Slzná žľaza: je uložená v dutine nad očnou guľou. Vylučuje slzy (lat. lacrimae) ktoré obsahujú chlorid sodný a lyzozým. Slúžia na zvlhčovanie prednej steny oka a na ochranu pred infekciou. Slzy odtekajú do slzného vačku vnútornou stranou oka a ďalej slzovodom do nosnej dutiny. Vrchné a spodné viečko slúži na ochranu oka. Jeho voľné okraje pokrývajú riasy, do ktorých ústia slzné žľazy. Okohybné svaly – je ich 6, a sú tvorené z priečne pruhovaného svalstva. Slúžia na pohyb očnou guľou.

Sú tri druhy slznej tekutiny

Bazálne slzy: Slzné žľazy neustále produkujú priehľadnú tekutinu, ktorá chráni a zvlhčuje naše oči. Táto tekutina zlepšuje aj naše videnie. Keď žmurkneme, rovnomerne pokryje oči.

Reflexné slzy Tieto slzy nám zalejú oči, keď sa do nich dostane nejaká čiastočka alebo cudzorodá látka, ktorá ich podráždi. Podnetom na reflexné slzy môže byť aj zívanie či smiech.

Emocionálne slzy: Tieto slzy sú reakciou na silné emócie a sú špecifické pre ľudí. Obsahujú o 24 percent viac bielkovín ako reflexné slzy.

Očné ochorenia

Vekom podmienená makulárna degenerácia: strata centrálneho videnia.

Amblyopia (lenivé oko): Jedno oko vidí lepšie ako druhé, v dôsledku nepoužívania druhého oka počas detstva. Slabšie oko môže alebo nemusí "blúdiť". Slabšie oko sa nazýva "lenivé oko".

Astigmatizmus: defekt, ktorý spôsobuje neschopnosť správne zaostriť svetlo na sietnicu. Astigmatizmus spôsobuje rozmazané videnie, ktoré môže byť opravené okuliarmi, kontaktnými šošovkami, alebo v niektorých prípadoch aj chirurgiou.

Čierne oko - monokel: opuch a zmena farby (modrina), okolo očí v dôsledku poranenia tváre.

Blefaritída: Zápal očných viečok blízko rias. Blefaritída je častou príčinou svrbenia alebo pocitov zrnitosti v očiach.

Katarakta: zakalenie očnej šošovky, ktorá môže spôsobiť rozmazané videnie.

Chalazion: je akútny hnisavý zápal Meibomovej žľazy v oblasti tarzálnej platničky. blokovanie nastane zväčša náhle, takpovediac "do rána".

Zápal spojiviek: konjunktivitída, je to infekcia - zápal spojovky, jasnej vrstvy, ktorá pokrýva prednú časť oka; je to obyčajne spôsobené alergiou, vírusom, alebo bakteriálnou infekciou.

Abrázia rohovky: scratch na jasnej prednej časti oka. Bolesť, citlivosť na svetlo, alebo pocit zrnitosti v oku sú obvyklé príznaky.

Diabetická retinopatia: vysoké škodlivé dávky cukru v krvi poškodzujú krvné cievy v oku. Nakoniec, oslabené krvné cievy môžu začať vnikať alebo prerastajú cez sietnicu, ohrozujú tak videnie.

Diplopia (dvojité videnie): dvojité videnie môže byť spôsobené mnohými vážnymi ochoreniami. Diplopia vyžaduje okamžitú lekársku pomoc.

Suché oči: Buď oči neprodukujú dostatok sĺz, alebo slzy sú nekvalitné. Suchého oko môže byť spôsobené mnohými zdravotnými problémami, ako je lupus, sklerodermia, a Sjögrenov syndróm.

Glaukóm: Progresívna strata zraku zvyčajne spojená so zvýšeným tlakom vo vnútri oka. Periférne videnie je stratené ako prvé, často ide o stav nezistený niekoľko rokov.

Hypermetropia (ďalekozrakosť): Neschopnosť vidieť blízke objekty jasne. Oko je "príliš krátke". Obraz z vonka dopadá až za sietnicu.

Hyphema: Krvácanie do prednej časti oka. Hyphema je obvykle spôsobené traumou.

Keratitída: Zápal alebo infekcia rohovky. Ku keratitíde zvyčajne dochádza po útoku baktérie.

Myopia (krátkozrakosť): Neschopnosť jasne vidieť na diaľku. Oko je "príliš dlhé", Obraz dopadá pred sietnicu.

Zápal zrakového nervu: Zrakový nerv sa zapáli, zvyčajne následkom hyperaktívneho systému, ktorý napadá vlastné štruktúry oka. Bolestivá strata zraku v jednom oku je nevyhnutná.

Pterygium: hmotnostné zahustenie spojiviek na vnútornej časti očnej buľvy. To sa môže vzťahovať na časť rohovky, čo spôsobuje problémy so zrakom.

Odlúčenie (odchlípnutie) sietnice: Sietnica sa uvoľní na zadnej časti oka. Trauma a diabetes sú spoločné príčiny tohto problému, ktorý často vyžaduje urgentnú chirurgickú opravu.

Retinitis: Zápal alebo infekcia sietnice. Retinitis môže byť dlhodobé genetické ochorenie, je výsledkom infekcie.

Skotom: slepá alebo tmavá škvrna v zornom poli.

Strabizmus: Oči neukazujú v rovnakom smere. Mozog potom môže uprednostňovať jedno oko, čo spôsobuje zhoršené videnie (amblyopia) v druhom oku.

Jačmenné zrno: Baktérie infikujú kožu na okraji viečka, vytvára jemnú červenú zdureninu.

Uveitída (dúhovky): farebná časť oka sa zapáli alebo infikuje. Hyperaktívny imunitný systém, baktérie alebo vírusy môžu byť zodpovedné.

Očné vyšetrenia

Tonometria: test, ktorý meria tlak v oku, tzv. vnútro-očný tlak. Tonometria sa používa pre kontrolu glaukómu.

Vyšetrenie štrbinovou lampou: lekár alebo optometrista svietia vertikálne štrbinovou lampou do oka a skúmajú vnútro oka. Táto všeobecná skúška môže odhaliť mnohé očné problémy.

Fundoskopiscká skúška: Najskôr sa použije chemikália, ktorá sa nakvapká do oka. Oko sa rozšíri, tým sa zabezpečí dostatok jasného svetla, ktoré dopadá na zadnú časť oka. Oko je takto pripravené na vyšetrenie.

Test lomu: Ak je videnie narušené, rad šošoviek je umiestnených pred očami pacienta v špeciálnom ráme okuliarov, pomáha to určiť správne korekčné šošovky na predpis.

Test zrakovej ostrosti: čítanie stále menších písmen, naprieč celou miestnosťou, identifikujú sa tak problémy videnia na diaľku. Čítanie zblízka môže identifikovať problémy videnia na blízko.

Fluorescenčná angiografia: fluorescenčné farbivo sa používa, aby sa tak zabezpečili viaceré sekvencie snímok sietnice.

Liečba oka

Kontaktné šošovky a okuliare: Okuliare alebo kontaktné šošovky správnych nastavení vzhľadom k ochoreniu očí riešia problémy, ako je krátkozrakosť, ďalekozrakosť, či astigmatizmus.

LASIK: Lekár vytvorí tenký rez v rohovke s presným rezacím zariadením, laserom, pri ktorom, excimerový laser zplastičťuje rohovku, rieši tak krátkozrakosť, ďalekozrakosť, či astigmatizmus.

Radiálna keratotómia (RK): Rad malých rezov sú vykonané v rohovke, opravuje sa tak krátkozrakosť. Radiálna keratotomia je dnes zriedka používaná.

PRK: Lekár zotrie povrchové bunky z rohovky, potom sa použije laser s cieľom zlepšiť krátkozrakosť. Korneálne bunky narastú späť a oko sa hojí veľmi podobne ako pri odere.

LASEK: Pôsobením alkoholového roztoku sa oddelí povrchová vrstva rohovky, ktorá sa odstráni. Na obnaženú časť rohovky pôsobia laserové lúče zodpovedajúce veľkosti refrakčnej chyby. Po ošetrení rohovky laserom sa na oko priloží kontaktná šošovka. Chýbajúca povrchová vrstva rohovky sa rýchlo obnoví.

Umelé slzy: očné kvapky s podobným zložením ako prirodzené slzy, ktoré sa používajú na liečbu suchých alebo podráždených oči.

Očné kvapky: Suché oko je často spájané s mikroskopickým zápalom a protizápalové očné kvapky (napr. cyklosporín) môžu často pomôcť.

Laserová fotokoagulácia: Lekár používa laser na liečbu časti sietnice so zlým krvným obehom alebo na liečbu abnormálnych ciev. Laserová fotokoagulácia sa najčastejšie vykonáva pre diabetickú retinopatiu.

Operácia sivého zákalu: chirurg šetrne odstráni zakalenú očnú šošovku a nahradí ju novou, umelou.Poznámka o genialite oka.Notorický zástanca akéhosi prirodzeného vývinu p. Charles Darwin uviedol: predpokladat, že oko sa mohlo vytvorit [evolúciou], sa zdá, ako i sám priznávam, byt krajne nezmyselné.