Voyeuristická porucha

Voyeuristická porucha je parafilná porucha (skoptofilia MKCH-10 F65.3). Existuje niekoľko parafilných porúch s odkazom na sexuálne záujmy, preferencie, fantázie, naliehanie, a správanie mimo normu. Tieto sú považované za príznaky poruchy iba vtedy, ak sa vykonávajú spôsobom, ktorý má potenciál spôsobiť úzkosť alebo poškodenie seba alebo iných, najmä non-konsenzuálne prípady.

Jednotlivec zvyčajne vyhľadáva pozorovaním iných sexuálne vzrušenie pri špionáži úmyselne nič netušiacich ľudí. Osoba, ktorá je sledovaná môže byť nahá, alebo zapojená do sexuálnych aktivít. Voyeur môže tiež zaznamenať tieto akty na média pre neskoršie prezeranie. Neúmyselné sledovanie takýchto činov sa nepovažuje za voyeuristickú poruchu. Voyeuri tiež používajú ďalekohľady, zrkadlá a nahrávacie kamery.

Príznaky

Ak má byť jedinec diagnostikovaný s voyeuristickou poruchou, musí zažiť pretrvávajúce a intenzívne sexuálne vzrušenie z fantázie pozorovaním aktu sledovania nič netušiacich osôb, ktoré sú nahé, a sú sexuálne aktívne. Pozoruje a vzrušuje sa takto po dobu najmenej šiestich mesiacov. Podmnožina voyeurov odvodzujú sexuálne potešenie z pozorovania ľudí alebo odpočúvania ich erotickej konverzácie. Divák masturbuje alebo má sexuálne fantázie pri sledovaní niekoho, ale nemá záujem o sex s pozorovanou osobou či osobami. Takéto správanie musí byť príčinou vážneho utrpenia alebo dysfunkcie v jeho sociálnej, profesionálnej, alebo inej významnej oblasti. Divák musí mať aspoň 18 rokov a pozorovanie sa musí vykonávať bez súhlasu druhej osoby. U mužov je väčšia pravdepodobnosť, že sa zapoja do voyeuristických aktivít, než ženy.

© 2004 - DIS+ a Michal Herman