0%

Psychiatrické poruchy

Porucha mužského vyvrcholenia, orgazmu

Kategória

Sexuálne poruchy a dysfunkcie


Etiológia

Hoci zdravotnú príčinu treba vylúčiť ako prvú, porucha mužského orgazmu sa veľmi často objavuje na začiatku dospievania, alebo počas dospievania, či v období mladšej dospelosti. Takýto stav môže byť často spôsobený negatívnymi skusenosťami mladíkov na začiatku sexuálneho života.

Príznaky

Meškanie alebo úplná absencia orgazmu po normálnom vzrušení alebo po sexuálnej aktivite. Vzhľadom k veľmi rozmanitej sexuálnej odozve u mužov, treba posudzovať stav klinicky dôsledne, s ohľadom na vek a situáciu človeka. Podmienkou diagnózy je trvalé, alebo sa často vyskytujúce výrazné ťažkosti, ktoré nie sú priamym dôsledkom užívania návykových látok.

Liečba

Práca so základnými otázkami, je veľmi užitočná. Niektorí terapeuti tiež používajú techniky sexuálneho nácviku, ak je pacient dospelý, je to účinný postup. Avšak, len vtedy, ak nejestvujú podkladové skutočnosti, ktoré by mohli spolupôsobiť na vytvorení stavu.

Prognóza

Prognóza je veľmi dobrá.