Tepny

Tepny sú cievy, ktoré dodávajú okysličenú krv zo srdca do tkanív tela. Každá tepna je svalová trubica, lemovaná hladkým tkanivom a má tri vrstvy:

Intima, vnútorná vrstva lemovaná hladkým tkanivom tzv endothelium.

Media, vrstva svalov, ktorá umožňuje tepne zvládnuť vysoké tlaky srdca.

Adventitia, spojivové tkanivo kotvenia tepny do okolitých tkanív.

Najväčší tepna je aorta, hlavné vysokotlakové potrubie pripojené k srdcovej ľavej komore. Aorta vetví do siete menších tepien, ktoré sa rozprestierajú po celom tele. Menšie vetvy tepien sa nazývajú arterioly a kapiláry. Pľúcne tepny nesú kyslík krvou zo srdca do pľúc pod nízkym tlakom.

Ochorenia tepien

Ateroskleróza: nahromadenie cholesterolu (vosková látka), do plakov v stenách tepien. Ateroskleróza v tepnách srdca, mozgu, alebo krku môže viesť k srdcovému infarktu a mozgovej mŕtvici.

Vaskulitída (artritída): zápal ciev, čo môže zahŕňať jednu, alebo viac ciev v rovnakom čase. Vaskulitída je spôsobená hyperaktivitou imunitného systému.

Amaurosis fugax: Strata zraku jedného oka spôsobí dočasnú stratu prietoku krvi do sietnice, svetlo-citlivého tkaniva, ktoré vystiela zadnú časť oka. To zvyčajne nastane, keď časť cholesterolového plaku v jednej z krčných tepien (tepny na oboch stranách krku, ktoré dodávajú krv do mozgu), sa odlomí a cestuje do sietnicovej tepny (artéria, ktorá zásobuje krvou a živinami sietnicu.)

Stenóza tepien: zúženie tepien, zvyčajne v dôsledku aterosklerózy. Keď sa stenóza vyskytuje v srdcových tepnách, krku, alebo nohách, môže obmedzenie prietoku krvi spôsobiť vážne zdravotné problémy.

Ateroskleróza: Ateroskleróza spôsobuje zúženie tepien v nohách alebo v slabinách. Obmedzenie prietoku krvi do nohy môže spôsobiť bolesť alebo zlé hojenie rán.

Arteriálna trombóza: krvné zrazeniny v jednej z tepien spôsobia zastavenie prietoku krvi. Okamžitá liečba je nevyhnutná na obnovenie prietoku krvi v tepne.

Infarkt myokardu (srdcový záchvat): náhla krvná zrazenina v jednej z tepien zásobujúcich krvou srdce.

Cievna mozgová príhoda (mŕtvica): náhla krvná zrazenina v jednej z tepien zásobujúcich krvou mozog. Môže tiež nastať, keď jedna z tepien v mozgu praskne, čo spôsobuje krvácanie.

Temporálna arteritída: Zápal temporálnej tepny v hlave. Bolesť v čeľusti a problémy so žuvaním a bolesťou spánkovej časti hlavy, to sú bežné príznaky.

Ischemická choroba srdca: Ateroskleróza zúžením tepien zásobujúcich krvou srdcový sval. Ischemická choroba srdca potencuje infarkt s väčšou pravdepodobnosťou.

Stenóza karotíd: ateroskleróza so zúžením jednej alebo oboch krčných tepien na krku. Ochorenie karotíd môže spôsobiť cievnu mozgovú príhodu.

Vyšetrenia a testy tepien

Angiogram (angiografia): tenká, ohybná trubka je vložená do tepny, špeciálne farbivo sa vstrekuje do vnútra tepien, a X-ray (RTG) ukazuje prietok krvi tepnami. Oblasti zúženia alebo spôsob krvácania v tepnách možno často identifikovať pomocou angiografie.

Počítačová tomografia angiografia (CT-skenovanie): CT skener robí viacero snímkov, a počítač ich spracováva do podrobných snímkov z tepien. CT-sken môže často ukázať zúženie alebo iné problémy v tepnách s menším rizikom než bežná angiografia.

Záťažový test: Buď cvičením, alebo liekmi sa srdce stimuluje, zvyšuje sa tak prietok krvi do srdca, za týchto nastavení môže byť zúženie v koronárnych tepnách identifikované pomocou rôznych testovacích metód.

Magnetická rezonančná angiografia (MRA skenovanie): MRI skener používa vysoko výkonný magnet a počítače vytvoria veľmi detailné zábery štruktúr vo vnútri tela. MRA je nastavenie, ktoré umožňuje MRI skeneru najlepšie zobrazenie obrázkov z tepien.

Srdcová katetrizácia: katéter (tenká, ohybná trubka) je vložená do jednej z tepien v slabinách a postupuje pomaly k srdcu. Farbivá, ktoré zvyšujú kontrast obrazu sú vstrekované cez katéter, aby prietok krvi v koronárnych tepnám bolo možné vidieť na obrazovke X-ray (RTG). Upchatia tepien je potom možné nájsť a liečiť.

Biopsia artérii: malý kúsok z tepny sa odstráni a skúma pod mikroskopom, zvyčajne sa diagnostikuje vaskulitída. Temporálna tepna vo vlasatej časti hlavy je najčastejšia možnosť pre biopsiu.

Liečba tepien

Statíny: lieky znižujúce cholesterol prijatý ústami, Crestor, Lipitor, Pravachol a Zocor. Užívajú sa denne, môžu znížiť riziko srdcového infarktu alebo mozgovej mŕtvice.

Aspirín: (acylpirín) Okrem bolesti a zníženia horúčky, aspirín zasahuje do zrážanie krvi. Užívaný denne, acylpirín môže zabrániť srdcovému infarktu a mŕtvici.

Plavix (klopidogrel): liek, ktorý ovplyvňuje zrážanie krvi, podobne ako acylpirín. Plavix je bežne predpisovaný ako prevencia pre srdcový infarkt alebo mŕtvicu.

Tepnový stent: stent - je umiestnený vo vnútri tepny a drží ju takýmto spôsobom otvorenú, kvôli dobrému prietoku krvi. Stent sa najčastejšie vykonáva na koronárnych tepnách.

Angioplastika: Cievkovanie jednej z tepien, balónik sa nafúkne vnútri tepny, ktorý ju podrží otvorenú.

Kortikosteroidy: Anti-zápalové lieky ako je prednizón alebo SOLU-MEDROL sa používajú na liečbu vaskulitídy postihujúcej tepny.

Trombolytiká: Silné lieky, ktoré pôsobia proti zrazeninám, môžu byť vstreknuté do tela aby rozpúšťali zrazeniny krvi, spôsobujúce srdcový infarkt alebo cievnu mozgovú príhodu.

Pletal (cilostazol) a Trentalu (pentoxifylín): Lieky, ktoré pomáhajú zvýšiť prietok krvi v tepnách dolných končatín. U ľudí s ochorením periférnych tepien, môžu tieto lieky znižovať bolesti pri chôdzi.

Displus.sk používa na stránke hlasového asistenta ResponsiveVoice. Označte myškou text.