0%

Zmeny nálady

Zmeny nálady sa vzťahujú k rýchlym zmenám nálady. Termín môže odkazovať na drobné zmeny nálady počas dňa, alebo významné zmeny nálady, ako je to zrejmé v prípade porúch nálady, ako sú veľké depresie alebo bipolárna depresia. Ku zmenám nálad môže dôjsť aj u žien, ktoré trpia predmenštruačným syndrómom, alebo sa nachádzajú v období menopauzy alebo perimenopausy, toto je často spojené s výkyvmi nálady u niektorých žien.

Zmeny nálady možno pozorovať aj u iných stavov; ako napríklad u schizofrénie, porúch pozornosti s hyperaktivitou, u demencie, a stavov spojených so štítnou žľazou.

Zmeny nálady môžu súvisieť s týmito stavmi

ADHD u detí je duševný zdravotný stav, ktorý spôsobuje nasledujúce príznaky u detí ako je nepokojnosť, a nesústredenosť, najčastejšie sa stav prejaví v škole.

ADHD dospelých je bežné detské správanie, problém, ktorý môže pretrvávať až do dospelosti.

Nádory mozgu dospelých sú ochorenia, pri ktorých malígne bunky začnú rásť v tkanivách mozgu.

Alzheimerova choroba je najčastejšou príčinou demencie.

Úzkosť je pocit obáv a strachu charakterizovaný fyzikálnymi príznakmi. Úzkostné poruchy sú závažné zdravotné ochorenie.

Hyperaktivita (ADHD) u dospievajúcich porucha narušenia neurokognitívneho fungovania.

Úmrtie, strata blízkych a smútok

Bipolárna porucha (alebo maniodepresívna psychóza) je duševné ochorenie charakterizované depresiou, mániou, a závažnými zmenami nálad.

Tumor mozgu môže byť buď benígny (non rakovinový) alebo malígny (rakovinový), primárny, alebo sekundárny.

Demencia je významná strata rozumových schopností, ako je kapacita pamäte, je natoľko závažná, že zasahuje do sociálnych a spoločenských nastavení života.

Depresia je choroba, ktorá zahŕňa telo, náladu a myšlienky a ovplyvňuje spôsob, akým človek celkovo prospieva.

Zneužívanie drog je chronické ochorenie, ktoré spôsobuje o drogu usilujúce správanie.

Dystýmia je menej ťažká forma chronickej depresie. Symptómy zahrňujú nespavosť, samovražedné myšlienky, pocit viny, prázdny náhľad na život.

Poranenie hlavy je jednou z najčastejších príčin úmrtí a invalidity.

Huntingtonova choroba je výsledkom degenerácie neurónov v oblastiach mozgu.

Hypertyreóza je nadbytok hormónov štítnej žľazy v dôsledku hyperaktívnej štítnej žľazy.

Hypotyreóza je stav, v ktorom produkcia hormónov štítnej žľazy je nižšia ako normálne.

Parkinsonová choroba je pomalé progresívne neurologické ochorenie charakterizované pevným nevýrazným vzhľadom tváre a trasom v pokoji.

Fóbie sú neúprosné obavy činností (sociálna fóbia), situácii (agorafóbia), a konkrétnych predmetov (strach z pavúkov).

Posttraumatická stresová porucha (PTSD), psychiatricky stav, môže sa vyvinúť po akejkoľvek katastrofickej životnej udalosti.

Tehotenstvo Existuje veľa príznakov, ktoré sa podieľajú na prvom, druhom a treťom trimesteri tehotenstva. Prvým najčastejším je ranná nevoľnosť.

Predmenštruačný syndróm (PMDD) je považovaný za závažnú formu predmenštruačného syndrómu (PMS).

Predmenštruačný syndróm (PMS) je kombinácia fyzickej a emocionálnej poruchy, ktoré sa vyskytuje u ovulujúcich žien.

Puberta je doba, kedy chlapci a dievčatá začnú proces pohlavného dospievania.

Schizofrénia je duševné ochorenie, ktoré môže spôsobiť halucinácie a bludy a ovplyvniť schopnosť človeka vnímať jasne realitu.

Sezónna afektívna porucha je druh depresie, ktorá má tendenciu sa vyskytovať, v dobe keď sa dni skracujú na jeseň a v zime.

Stres nastáva, keď sily okolitého sveta dopadajú na jednotlivca neúmerným spôsobom.

Cyklotymna porucha

Porucha kontroly impulzu

Lieky

Perimenopausa