Zmeny nálady

Zmeny nálady sa vzťahujú k rýchlym zmenám nálady. Termín môže odkazovať na drobné zmeny nálady počas dňa, alebo významné zmeny nálady, ako je to zrejmé v prípade porúch nálady, ako sú veľké depresie alebo bipolárna depresia. Ku zmenám nálad môže dôjsť aj u žien, ktoré trpia predmenštruačným syndrómom, alebo sa nachádzajú v období menopauzy alebo perimenopausy, toto je často spojené s výkyvmi nálady u niektorých žien.

Zmeny nálady možno pozorovať aj u iných stavov; ako napríklad u schizofrénie, porúch pozornosti s hyperaktivitou, u demencie, a stavov spojených so štítnou žľazou.

Zmeny nálady môžu súvisieť s týmito stavmi

 • ADHD u detí je duševný zdravotný stav, ktorý spôsobuje nasledujúce príznaky u detí ako je nepokojnosť, a nesústredenosť, najčastejšie sa stav prejaví v škole.
 • ADHD dospelých je bežné detské správanie, problém, ktorý môže pretrvávať až do dospelosti.
 • Nádory mozgu dospelých sú ochorenia, pri ktorých malígne bunky začnú rásť v tkanivách mozgu.
 • Alzheimerova choroba je najčastejšou príčinou demencie.
 • Úzkosť je pocit obáv a strachu charakterizovaný fyzikálnymi príznakmi. Úzkostné poruchy sú závažné zdravotné ochorenie.
 • Hyperaktivita (ADHD) u dospievajúcich porucha narušenia neurokognitívneho fungovania.
 • Úmrtie, strata blízkych a smútok
 • Bipolárna porucha (alebo maniodepresívna psychóza) je duševné ochorenie charakterizované depresiou, mániou, a závažnými zmenami nálad.
 • Tumor mozgu môže byť buď benígny (non rakovinový) alebo malígny (rakovinový), primárny, alebo sekundárny.
 • Demencia je významná strata rozumových schopností, ako je kapacita pamäte, je natoľko závažná, že zasahuje do sociálnych a spoločenských nastavení života.
 • Depresia je choroba, ktorá zahŕňa telo, náladu a myšlienky a ovplyvňuje spôsob, akým človek celkovo prospieva.
 • Zneužívanie drog je chronické ochorenie, ktoré spôsobuje o drogu usilujúce správanie.
 • Dystýmia je menej ťažká forma chronickej depresie. Symptómy zahrňujú nespavosť, samovražedné myšlienky, pocit viny, prázdny náhľad na život.
 • Poranenie hlavy je jednou z najčastejších príčin úmrtí a invalidity.
 • Huntingtonova choroba je výsledkom degenerácie neurónov v oblastiach mozgu.
 • Hypertyreóza je nadbytok hormónov štítnej žľazy v dôsledku hyperaktívnej štítnej žľazy.
 • Hypotyreóza je stav, v ktorom produkcia hormónov štítnej žľazy je nižšia ako normálne.
 • Parkinsonová choroba je pomalé progresívne neurologické ochorenie charakterizované pevným nevýrazným vzhľadom tváre a trasom v pokoji.
 • Fóbie sú neúprosné obavy činností (sociálna fóbia), situácii (agorafóbia), a konkrétnych predmetov (strach z pavúkov).
 • Posttraumatická stresová porucha (PTSD), psychiatricky stav, môže sa vyvinúť po akejkoľvek katastrofickej životnej udalosti.
 • Tehotenstvo Existuje veľa príznakov, ktoré sa podieľajú na prvom, druhom a treťom trimesteri tehotenstva. Prvým najčastejším je ranná nevoľnosť.
 • Predmenštruačný syndróm (PMDD) je považovaný za závažnú formu predmenštruačného syndrómu (PMS).
 • Predmenštruačný syndróm (PMS) je kombinácia fyzickej a emocionálnej poruchy, ktoré sa vyskytuje u ovulujúcich žien.
 • Puberta je doba, kedy chlapci a dievčatá začnú proces pohlavného dospievania.
 • Schizofrénia je duševné ochorenie, ktoré môže spôsobiť halucinácie a bludy a ovplyvniť schopnosť človeka vnímať jasne realitu.
 • Sezónna afektívna porucha je druh depresie, ktorá má tendenciu sa vyskytovať, v dobe keď sa dni skracujú na jeseň a v zime.
 • Stres nastáva, keď sily okolitého sveta dopadajú na jednotlivca neúmerným spôsobom.
 • Cyklotymna porucha
 • Porucha kontroly impulzu
 • Lieky
 • Perimenopausa
 • Displus.sk používa na stránke hlasového asistenta ResponsiveVoice. Označte myškou text.