0%

Psychiatrické poruchy

Zdieľaná psychotická porucha

Kategória

Psychotické poruchyEtiológia

Príčina tejto poruchy nie je dobre pochopiteľná a jej podstata je dosposiaľ neznáma. Stres a sociálna izolácia môže hrať úlohu vo vývoji tejto poruchy.

Príznaky

Primárne príznaky ochorenia sú bludy. Bludy, ktoré sú podobné v obsahu v prípade tých jedincov, ktorí už mali bludy diagnostikované. Napríklad táto porucha sa vyvinie u blízkych osôb, ktoré žijú s jedincom, ktorý preukazuje bludy v rámci svojho základného ochorenia. Ten verí, napríklad, že ho chce niekto zabiť. Po nejakom čase tomu začne veriť i jeho manželka; i ona uverí, že jej mužovi ide o život. To sa označuje za zdieľanú psychotickú poruchu.

Zdieľané psychotická porucha, známa tiež ako "bláznovstvo dvoch", je vzácny stav, keď inak zdravý človek (sekundárny prípad) zdieľa ilúzie osoby s psychickou poruchou (primárny prípad), ako je napríklad schizofrénia. Ďaľší príklad: človek s psychickou poruchou je presvedčený, že ho neustále špehujú. Bludy sú indukované primárnym prípadom, a zvyčajne príznaky zmiznú, keď sú takýto ľudia od seba oddelení. Až na bludy, myšlienky a správanie, ktoré je odpozorované od primárneho prípadu, sú zvyčajne títo ľudia celkom normálni.

Zdieľaná psychotická porucha sa zvyčajne vyskytuje iba v dlhodobých vzťahov, v ktorých je jedna osoba dominantná a druhá je pasívna. Vo väčšine prípadov, osoba u ktorej sú bludy indukované je závislá na primárnom prípade a je veľmi poddajnou osobnosťou. Títo ľudia sú často samotárski alebo inak oddelení od spoločnosti a majú úzke citové väzby medzi sebou navzájom. K tejto poruche môže tiež dôjsť v skupinách jedincov, ktorí sú úzko závislí na osobe, ktorá má psychotickú poruchu.

Počet prípadov v rámci celkového výskytu je neznámy, ale zdieľaná psychotická porucha je zriedka videná v klinickom prostredí, ako sú napríklad nemocnice, polikliniky, či lekárske ordinácie. Z mnohých prípadoch, len málo postihnutých jedincov sa snaží liečiť, čo má za následok, že jedinci s touto poruchou prechádzajú často nepovšimnutí, alebo sú diagnostikovaní samostatne, bez možností posúdiť poruchu v jej opravdových (osobnostných) súvislostiach.

Liečba

Priebeh tohto ochorenia je veľmi variabilný. Od priaznivých výsledkov až po tragické. Často títo pacienti prerušia liečbu sami.

Prognóza

Porucha môže byť chronická v závislosti na dynamike partnerského vzťahu, ale s oddelením od psychotického blízkeho, môže porucha zmiznúť, a to niekedy pomerne rýchlo. Vzhľadom k tomu, že príčina nie je známa, nie je známy žiadny spôsob, ako zabrániť vzniku zdieľanej psychotickej poruche. Avšak, včasná diagnóza a liečba môže pomôcť znížiť narušenie osobného života, rodiny a priateľstiev.