0%

Zníženie libida, znížená chuť na sex

Zníženie libida sa môže rozvinúť aj vplyvom nejakého poškodenia zdravotného stavu, ale aj z dôvodu psychologických alebo emocionálných problémov. Potlačená sexuálna túžba je typ sexuálnej dysfunkcie, ktorá postihuje mužov aj ženy. Zníženie sexuálnej túžby bolo spojené s nízkymi hladinami testosterónu u mužov. Rovnako tak ženy v menopauze, ...prechod niekedy spôsobuje pokles sexuálnej túžby. Chronické choroby a chronické bolesti môžu taktiež viesť k zníženiu sexuálnej túžby, pravdepodobne vďaka kombinácii fyzikálnych javov choroby, ako aj psychického stresu spojeného s chronickým ochorením. Niektoré lieky, ako sú antidepresíva, môžu tiež spôsobiť zníženie sexuálnej túžby.

Zníženie libida, znížená chuť na sex môže súvisieť s týmito stavmi

Alkoholizmus Alkoholizmus je choroba, ktorá obsahuje chuť na alkohol a jedinec pokračuje v pití, napriek tomu, že pociťuje a zrejme si aj uvedomuje následky svojho správania.

Úzkosť je pocit obáv a strachu charakterizovaný fyzikálnymi príznakmi. Úzkostné poruchy sú závažné zdravotné ochorenie.

Rakovina je ochorenie spôsobené abnormálnym rastom buniek, tiež nazývaný malignity.

Chronický únavový syndróm je vysiľujúce a komplexné ochorenie charakterizované hlbokou únavou, ktorá trvá šesť mesiacov alebo dlhšie.

Chronická bolesť je bolesť (nepríjemný pocit nepohodlia), ktorá pretrváva alebo sa prejavuje po dlhú dobu.

Depresia je choroba, ktorá zahŕňa telo, náladu a myšlienky a ovplyvňuje spôsob, akým človek celkovo prežíva.

Diabetes (typ 1 a typ 2) Diabetes mellitus je chronické ochorenie charakterizované vysokou úrovňou cukru (glukózy).

Zneužívanie drog Drogová závislosť je chronické ochorenie, ktoré spôsobuje o drogu usilujúce správanie.

Endometrióza je rast buniek, podobné tým, ktoré tvoria vnútrajšok maternice, ale v mieste mimo maternice.

Erektilná dysfunkcia (ED, impotencia) je neschopnosť dosiahnuť alebo udržať erekciu.

Nízka hladina testosterónu môže byť spôsobená hypogonadizmom, alebo stavom, ako je diabetes typu 2, obezitou, ochorením pečene alebo obličiek.

Mužká menopauza sa vzťahuje k poklesu produkcie testosterónu u mužov.

Menopauza je čas v živote ženy, kedy sa menštruácia sa trvalo zastaví.

Obsedantno-kompulzívna porucha (OCD) je úzkostná porucha, ktorá spôsobuje, že človek trpí opakovanými obsesiami a nutkaním.

Túžba otehotnieť Snaha otehotnieť môže byť náročným procesom, frustrujúcou a emocionálnou horskou dráhou pre niektoré páry.

Predmenštruačný syndróm (PMDD) je považovaná za závažnú formu predmenštruačného syndrómu (PMS).

Prolaktinóm (nádor hypofýzy) Prolaktinómia je adenóm (nezhubný nádor) z hypofýzy. Príčiny mnohých prolaktinómov sú neznáme.

Mužske sexuálne dysfunkcie môžu byť spôsobené fyzickými alebo psychickými problémami.

Stres nastáva, keď sily okolitého sveta dopadajú na jednotlivca.