Generalizovaná úzkostná porucha

Príznaky generalizovanej úzkostnej poruchy (GAD) sa môžu líšiť v závažnosti a nemusia byť rovnaké u všetkých jedincov, ktorí trpia úzkosťou. Bežné príznaky sú nepokoj, nervozita, obavy, problémy s koncentráciou, pocity prázdnej mysle, poruchy spánku, svalové napätie a únava.

Príznaky úzkosti môžu byť spojené s konkrétnymi strachmi a fóbiami. Môže byť tendencia vyhnúť sa objektom alebo situáciám, ktoré vyvolávajú úzkosť. Ťažkosti dôverovať druhým, hypervigilancia (nadmerná pozornosť aj v bezpečí, nabudenosť týkajúca sa predpokladaného nebezpečia), a nočné mory sú ďalšie možné príznaky. Závažné symptómy sú také, ktoré sa zažívajú pri panike a patrí k ním aj búšenie srdca, rýchly srdcový tep, bolesť na hrudi, pocit blížiacej sa skazy, dýchavičnosť, triaška, potenie dlaní, závraty, pocit odcudzenia od seba samého, nevoľnosť a strach zo straty ovládania.

Generalizovaná úzkostná porucha sa často vyskytuje spolu s ďalšími poruchami duševného zdravia. Niekedy príznaky jednej poruchy sa môžu prekrývať s príznakmi iných porúch duševného zdravia, alebo poruchy môžu byť tiež ko-morbídne (obe v rovnakom čase). Stav, ktorý sa môže prekrývať s príznakmi GAD je napríklad obsedantno-kompulzívna porucha (OCD), sociálna úzkostna porucha a sociálne fóbie ale aj posttraumatická stresová porucha (PTSD).

Generalizovaná úzkostná porucha môže súvisieť s týmito stavmi

Bolesť na hrudi

Ťažkosti dôverovať iným

Závrate

Zvýšený polz

Únava

Strach zo straty kontroly

Pocit prázdnej mysle

Pocit odcudzenia od seba samého

Hypervigilancia

Svalové napätie

Nevoľnosť

Nervozita

Nočné mory

Necitlivosť

Búšenie srdca

Nepokoj

Strach s blížiacej sa skazy

Dýchavičnosť

Poruchy spánku

Zvýšené potenie

Brnenie

Tras

Problémy sa sústrediť

Displus.sk používa na stránke hlasového asistenta ResponsiveVoice. Označte myškou text.