Aorta

Aorta je najväčšia tepna v tele. Aorta začína v hornej časti ľavej komory, srdcovej svalovej čerpacej komory. Srdce pumpuje krv z ľavej komory do aorty cez aortálnej chlopne. Tri klapky na aortálnej chlopni sa otvárajú a zatvárajú pri každom tepe a umožňujú jednosmerný tok krvi.

Aorta je rúrka široká asi 2,5 cm(+/-) v priemere. Aorta je rozdelená do štyroch sekcií:

• vzostupná aorta vystupuje zo srdca a je asi 5 cm dlhá.

• aortálny oblúk bočí cez srdce, vedie k odbočkám, ktoré prinášajú krv do hlavy, krku a ramien.

• zostupná hrudná aorta sa tiahne dole cez hrudník. Jej menšie vetvy dodávajú krv do rebier a niektorých hrudných štruktúr.

• brušná aorta začína na bránici, tu sa rozdeľuje, aby sa stala párom pre bedrové tepny v podbrušku. Väčšina z hlavných orgánov prijíma krv z vetiev brušnej aorty.

Podobne ako všetky tepny, aorta má niekoľko vrstiev:

intima, najvnútornejšia vrstva, poskytuje hladký povrch pre prietok krvi.

media, stredná vrstva svalov a elastických vlákien, umožňuje aorte rozpínať sa a zmršťovať, každým tepom.

adventitia, vonkajšia vrstva, poskytuje ďalšiu podporu a štruktúru aorty.

Aortálne ochorenia

Aortálna ateroskleróza: Cholesterolové dosky sa usadzujú na stenách aorty, ktoré predstavujú riziko pre cievnu mozgovú príhodu. Vysoký krvný tlak a abnormálne hladiny cholesterolu sú často zodpovedné.

Aortálna aneuryzma: tenkosť steny aorty umožňuje sa rozšíriť ako balón. Aortálná aneuryzma pomaly rastie, ale môže byť fatálne, ak praskne.

Aortálna disekcia: Vysoký krvný tlak a/alebo poškodenie aorty jej štrukturálnych vrstiev, ktoré sa môžu oddeliť. Aortálna disekcia môže byť život ohrozujúca.

Aortálna insuficiencia: aortálna chlopňa neuzatvára úplne, čo vracia prietok krvi späť do srdca s každým úderom. Autoimunitné ochorenie, Marfanov syndróm, môžu spôsobiť endokarditídnu aortálnu nedostatočnosť.

Aortálna regurgitácia: Iný názov pre aortálnu insuficienciu. Krv sa vracia späť cez neúplne zavreté aortálnej chlopne do srdcovej ľavej komory.

Aortálna stenóza: zúženie aortálnej chlopne, čo spôsobuje, že krv sa ťažšie dostáva do aorty. Reumatická horúčka je najčastejšou príčinou aortálnej stenózy, ktorá môže spôsobiť bolesť na hrudníku a dýchavičnosť.

Koarktácia aorty: Zúženie aorty medzi svojimi pobočkami na rukách a nohách. Táto vrodená vada spôsobuje srdcovú záťaž v dôsledku vysokého krvného tlaku v hornej časti tela.

Bicuspid aortálnej chlopne: 1% až 2% ľudí, ktorí majú aortálnu chlopňu s dvoma klapkami miesto troch. Bicuspid aortálnej chlopne môže nakoniec viesť k aortálnej insuficiencii alebo aortálnej stenóze.

Aortitída: zápal aorty. Infekcia alebo auto imunitné ochorenia sú zvyčajne zodpovedné.

Vyšetrenia aorty

Aortogram (angiogram): cievka je vložená do tepny v slabine a sunieme ju do aorty. Vstrekneme kontrastný materiál umožňujúci X-lúčom, aby sa obraz z aorty objavil na snímke.

Brušný ultrazvuk: sonda umiestnená na bruchu používa zvukové vlny, aby sa obraz exponoval na monitore. Brušná aortálna výduť môže byť takto detekovaná a môže byť odhadnuté riziko prasknutia.

Počítačová tomografia (CT): CT skener používa röntgenové lúče a počítače na vytvorenie predstavy o aorte a okolitých štruktúrach.

Magnetická rezonancia (MRI): MRI skener využíva rádiových vĺn vo vnútri magnetického poľa pre generovanie obrazov aorty.

Transtorakálny echocardiogram: sonda umiestnená na hrudi odráža ultrazvukové vlny od aorty a srdca. Hrudná kosť (sternum) bráni jasnému výhľadu na aortu počas transtorakálného echokardiogramu.

Esofageálny echocardiogram: ultrazvuková sonda na konci pružnej rúrky sa posúva ústami dole do pažeráka. Esofageálny echocardiogram umožňuje lepší výhľad (oproti Transtorakálnému echocardiogramu) na časti aorty.

Liečba aorty

Chirurgická oprava aorty: Pri aortálnej výduti po dosiahnutí určitej veľkosti, môže byť potrebný chirurgický zákrok, aby sa zabránilo prasknutiu.

Aortálne vrúbľovanie (endograft): poškodenú časť aorty môžeme chirurgicky nahradiť alebo zosilniť syntetickou sieťovinou.

Náhrada aortálnej chlopne: poškodenie aortálnej chlopne môže byť chirurgicky nahradené, zvyčajne pre aortálnu stenózu. Nová aortálna chlopňa môže byť ľudského pôvodu, alebo pochádza z prasaťa.

Aortálna chirurgia: V prípadoch aortálnej aneuryzmy, disekcie alebo koarktácie, môže byť nutné niektoré časti aorty chirurgicky odstrániť, alebo rekonštruovať štepom.

© 2004 - DIS+ a Michal Herman