Akútna stresová porucha

Psychiatrické poruchy

Akútna stresová porucha

Kategória

Úzkostné poruchy

Etiológia

Podľa definície, Akútna stresová porucha je výsledkom traumatickej udalosti, v ktorej bola osoba priamym účastníkom, alebo pozorovateľom. Táto udalosť zahŕňala hroziace alebo prežité aktuálne vážne zranenie, alebo bol jedinec kontaktovaný s takouto udalosťou, pri ktorej bol svedkom usmrtenia jednej, či viacerých osôb. Na udalosť jedinec odpovedal intenzívnym strachom alebo bezmocnosťou.

Príznaky

Symptómy zahŕňajú disociatívne symptómy, ako je necitlivosť, psychické oddelenie (depersonalizáciu), zníženie povedomia o okolí, derealizáciou, alebo opakovaným prežitím traumy, silnými stavmi úzkosti, vrátane podráždenosti, zlého sústredenia, porúch spánku a nepokojom. Pre úspešné diagnostikovanie Akútnej stresovej poruchy musia byť príznaky prítomné minimálne dva dni a najviac štyri týždne, kedy má (musí) byť vykonaná diagnóza. Pozri tiež Posttraumatická stresová porucha.

Liečba

Táto porucha sa môže vyriešiť sama postupujúcim časom, alebo sa môžu príznaky vyvinúť do závažnejšej poruchy, ako je napríklad Posttraumatická stresová porucha (PTSD). Lieky môžu byť použité na veľmi krátku dobu (tak štyri týždne). V tomto stave závažnú, nezastupiteľnú úlohu zohráva psychoterapia.

Prognóza

Prognóza tohto ochorenia je veľmi dobrá. Miera úspešnosti sa líši v závislosti od konkrétnej poruchy.
Displus.sk používa na stránke hlasového asistenta ResponsiveVoice. Označte myškou text.