Obludnozverský diktát

Obludnozverský diktát

Precvičovanie i, y, í, ý.

Náročnosť: Mimoriadne ťažký diktát

ZHRNUTIE PO KONTROLE:
1.
Matknm príbuzným z Břeclavi sme odkázali, že ich matkn bratia navštívia niekedy v júli. Lev, hyen a tigre sú nebezpečné zver. Na kŕmenie hydiny sa zužitkúvajú rozličné zmes a prímes. Kde-tu na rybníkoch už vidieť divé hus a zavše sa ozve aj hlas sluky. Z levch klietok sa ozval prkr zvuk. V triede máme štyri Andre.
2.
Urodilo sa nám veľa mrkv, reďkv a cvikl. Múdrym ľuďom nechýba skromnosť. V január sú večery chladné. Tr ps sa potulujú po chotár. Keď učiteľka odišla, zostali deti v triede sam. Sused prijal pri oslave svojich sedemdesiatch siedmch narodenín blahoželanie od ôsmch vnúčat v modernom hotel. Po chutnej večer pozorujem na oblohe mriad hviezd. Obrázok má dve os súmernosti.