Psychiatrické poruchy

Primárna hypersomnia

Kategória

Poruchy spánku

Etiológia

Hypersomnia je prítomná až u 5% populácie v určitom okamihu svojho života a je častejšia u mužov. Príčiny sa môžu značne líšiť, ale často sa príznaky začnú pred 30. rokom, a zhoršujú sa ďalej, ak nie je choroba liečená. Niektoré výskumy naznačujú, že nočné poruchy spánku (ako je s dýchaním súvisiace poruchy spánku) sú spôsobené tým, že jedincom chýba fáza REM spánku, a preto sa cítia unavení a to napriek skutočnosti, že spali po celú noc.

Príznaky

Kritériá pre primárne hypersomniu predstavujú, nadmerná ospalosť po dobu najmenej jedného mesiaca, čo sa prejaví, že nočný spánok je predĺžený až do neskorých predpoludňajších hodín, alebo aj nadmerne dlhý denný spánok. To môže spôsobiť u jedincov významnú úzkosť alebo duševné poškodenie. Stav je možné diagnostikovať, len v prípade, ak nie je spôsobený iným zdravotným stavom, psychickým, či fyzickým, alebo nie je spôsobený užívaním a účinkami niektorých liekov, ktoré toto spôsobujú, alebo aj zneužívaním návykových či inak nebezpečných liekov.

Liečba

Liečba môže zahŕňať lieky, cvičenie, zmeny v strave. Ak je stav spojený s iným duševným ochorením (napríklad depresiou), je potrebné liečiť depresiu a porucha spánku môže odozrieť sama.

Prognóza

Hypersomnia môže byť chronická, najmä ak nie je spojená s inou poruchou, a preto sa môže naďalej zhoršovať, ak sa nelieči. Procedúry spomenuté vyššie sú k dispozícii a môžu vyhliadku významne zlepšiť.

© 2004 - DIS+ a Michal Herman