Sexuálny masochizmus a sadizmus

Kategória

Sexuálne deviácie a sexuálne poruchy

Etiológia

Existujú rôzne teórie, týkajúce sa sexuálneho masochizmu, mnohé vyplývajú z psychoanalytickej praxe. Tie naznačujú, že trauma z detstva (napríklad sexuálne zneužívanie) sa môžu prejaviť v exhibicionistickom správaní.

Príznaky

Sexuálne masochistické správanie je zvyčajne evidentné v ranej dospelosti, a často začínajú jedinci s masochistickými či sadistickými hrami už v detstve. Porucha je charakterizovaná buď intenzívne zobudenou sexuálnou fantáziou, alebo aj intenzívnym naliehaním, ktoré vychádza zvnútra, alebo sa prejavuje rovno v praxi, čo znamená, že jedinec svoje masochistické a sadistické pocity realizuje. Jedinec obete ponižuje, bije, zväzuje, alebo ich nejakým spôsobom týra.

Liečba

Liečba zvyčajne zahŕňa psychoterapiu, ktorá je zameraná na odhaľovanie a prácu cez základné príčiny správania.

Prognóza

Prognóza je dobrá, aj keď sa často vyskytnú aj iné problémy, ktoré je potrebné taktiež prepracovať.
Displus.sk používa na stránke hlasového asistenta ResponsiveVoice. Označte myškou text.