0%

Nespavosť

Nespavosť predstavuje nedostatočný alebo nekvalitný spánok. To môže byť spôsobené problémom so zaspávaním, časnýmu prebúdzaním, prebúdzaním sa v noci, nerefrešujúcim, neobčerstvujúcim spánkom, alebo ich kombináciou. Na rozdiel od niektorých stavov, nespavosť nie je definovaná celkovým množstvom spánku, podstatné je ako dlho trvá osobe zaspať. Jednotlivci sa môžu líšiť v ich potrebe spánku, a v dobe potrebnej isť spať. Čo je osviežujúci spánok pre jednu osobu, môže byť nespavosťou pre inú osobu.

Nespavosť môže byť klasifikovaná podľa toho, ako dlho sú prítomné príznaky. Dočasná nespavosť (prechodná nespavosť) je zvyčajne kvôli situačným zmenám, ako je cestovanie a stresujúce udalosti. Takýto stav môže trvať menej ako jeden týždeň, alebo kým stresujúce udalosti trvajú. Krátkodobá nespavosť trvá po dobu jedného až troch týždňov a dlhodobá insomnia (chronická nespavosť) pokračuje dlhšie ako tri týždne. Nespavosť môže byť tiež klasifikovaná ako primárna alebo sekundárna. Primárna insomnia sa vyskytuje v neprítomnosti iných zdravotných problémov, zatiaľ čo sekundárna nespavosť je v dôsledku zdravotného stavu, ako je srdcové ochorenie, artritída, rakovina, alebo tiež pálenie záhy - spôsobuje bdelosť.

Nespavosť je pravdepodobnejšia u žien, a u ľudí nad 60 rokov veku a aj u ľudí, ktorí majú v anamnéze depresiu. Úplne každý človek (i dieťa) môže byť ovplyvnený nespavosťou. Krátkodobá nespavosť môže spôsobiť vedľajší účinok niektorých liekov. Chronická nespavosť je vážnejšia a môže byť spôsobená alebo zhoršená radom psychických a fyzických problémov.

Aj keď upokojujúce lieky môžu byť predpísané lekárom pri závažných prípadoch nespavosti, ich použitie je sporné pri dlhodobej nespavosti. Mnohé postupy liečby nespavosti sú vykonávané v prírodnom prostredí; napríklad zisťovanie a znižovanie správania, ktoré zhoršuje nespavosť alebo učenie a precvičovanie relaxačných techník. Nespavosť môže byť obzvlášť devastujúca, pretože často vedie k "začarovaného kruhu". Osoby bez dostatočného spánku môže zažiť únavu, nedostatok energie, a problémy s koncentráciou, ktoré sa môžu jedinci pokúsiť prekonať nadmernou dávkou kofeínu alebo nikotínu. Insomnik môže byť "príliš unavený" na výkon a často si popoludní zdriemne, tieto (i krátke) epizódy denného spánku však znižujú schopnosť zaspať počas nasledujúcej noci.

Nespavosť môže súvisieť s týmito stavmi

Alkoholizmus je choroba, ktorá predstavuje nezdravý vzťah jedinca k alkoholickým nápojom, napriek tomu, že tieto vážnym spôsobom narúšajú jeho život.

Alergie sa týkajú zavádzajúcej reakcie imunitného systému v reakcii na telesný kontakt s niektorými cudzorodými látkami.

Úzkosť je pocit obáv a strachu charakterizovaný fyzikálnymi príznaky. Úzkostné poruchy sú závažné zdravotné ochorenia.

Artritída je zápal jedného alebo viacerých kĺbov. Keď kĺby sú zapálené môžu rozvíjať tuhosť, teplo, opuch, začervenanie.

Rýchla psychotická porucha je krátkodobá duševná choroba, ktorá sa vyznačuje psychotickými príznakmi.

Rakovina je ochorenie spôsobené abnormálnym rastom buniek, tiež nazývanými maligné. Ide o skupinu asi 100 ochorení.

Bolesť rakoviny Rakovina v konečnom dôsledku bolí. Spravidla nádor tlačí na nervy alebo napadá kosti alebo orgány.

Bolesti hlavy podobné migréne. Pojem klasterová bolesť hlavy je bolesť hlavy typu, ktorá sa vracia po určitej dobe, v intervaloch.

Zneužitie kokaínu a cracku Kokaín je návykový stimulant, ktorý sa fajčí, šňupe, alebo sa berie injekčne. Crack je kokaín, ktorý je dodávaný v krištáľoch.

Otras mozgu je krátkodobá strata funkcie mozgu, ktorá je kvôli poraneniu hlavy.

CHOCHP (chronická obštrukčná choroba pľúc) je stav pľúc spôsobený fajčením tabaku, pasívnym fajčením, alebo obojím.

Depresia je choroba, ktorá zahŕňa telo, náladu a myšlienky a ovplyvňuje spôsob, akým človek celkovo prežíva svoj život.

Depresie u detí depresie detstva môžu ovplyvňovať spoločenské aktivity, záujmy, školské a rodinné aktivity.

Depresie u starších ľudí depresie u starších osôb sú veľmi časté. To ale neznamená, že je to normálne, stav treba liečiť.

Dystýmia je menej ťažká forma chronickej depresie. Symptómy a príznaky zahrňujú nespavosť, samovražedné myšlienky, pocity viny a podobne.

Refluxná choroba pažeráka (GERD) je stav, pri ktorom sa kyslý obsah žalúdka, v tekutom stave vracia späť do pažeráka a poškodzuje ho, alebo vyvolá iné príznaky.

Bolesti hlavy môžu byť rozdelené do dvoch kategórií: primárne a sekundárne bolesti hlavy.

Infarkt sa stane, keď krvná zrazenina úplne zablokuje koronárnu tepnu, ktorá krvou zásobuje srdcový sval.

Hypertyreóza je nadbytok hormónov štítnej žľazy v dôsledku hyperaktívnej štítnej žľazy.

Jet Lag (desynchonosis) je dočasná porucha, ktorá vyplýva z cestovania naprieč časovými pásmami.

Marihuana je droga (rastlina), ktorá užívaním vyvoláva stavy opojenia.

Menopauza je čas v živote ženy, kedy sa trvalo zastaví jej menštruácia

Duševné zdravie je optimálny spôsob myslenia, vzťahy s ostatnými a pocitov.

Duševná choroba u detí 0,5 % detí a dospievajúcich trpí vážnou duševnou chorobou, ako je porucha príjmu potravy, úzkosť, porucha nálady, porucha správania a inými poruchami vyplývajúcimi z duševného stavu.

Migréna sú ťažké bolesti hlavy, ktoré sú sprevádzané citlivosťou na svetlo, zvuky a pachy.

Záchvaty paniky sú náhle pocity hrôzy, ktoré udrú bez varovania. Tieto epizódy sa môže objaviť kedykoľvek, dokonca aj počas spánku.

Parkinsonová choroba je pomalé progresívne neurologické ochorenie charakterizované pevným výrazom v tvári a trasom tela.

Popôrodná depresia je forma depresie, ktorá nastane do jedného roka po pôrode.

Predmenštruačný syndróm (PMS) je kombinácia fyzickej a emocionálnej poruchy, ktoré sa vyskytuje v súvislosti s ovuláciou.

Besnota je vírusové ochorenie, ktoré sa prenáša uhryznutím nakazeného zvieraťa. Medzi príznaky patrí horúčka, bolesti hlavy a iné príznaky. Ochorenie môže skončiť smrťou.

Syndróm nepokojných nôh (RLS) je častou príčinou bolestivých nôh, a nepríjemných pocitov v nohách.

Spánok Množstvo zásadných úloh vykonávaných v priebehu spánku, ktoré sú v tele "vykonávané", pomáhajú udržiavať dobré zdravie a umožňujú ľuďom, aby fungovali čo najlepšie.

Spánkové apnoe je definované ako zníženie alebo zastavenie dýchania počas spánku.

So spánkom súvisiace poruchy dýchania sú charakterizované narušením normálneho dýchania, ktoré sa vyskytujú len počas spánku.

Chrápanie Chrápanie, rovnako ako všetky ostatné zvuky sú spôsobené vibráciami, ktoré spôsobujú častice vo vzduchu a tie tvoria zvukové vlny.

Stres nastáva, keď sily okolitého sveta dopadajú na jednotlivca neúmerne. Stres je normálnou súčasťou života.

Samovražda je proces zámerného ukončenia vlastného života. Približne 1 milión ľudí na svete spácha samovraždu každý rok.

Tenzná bolesť hlavy Presná príčina tenzných bolestí hlavy, nie je známa; však veľa faktorov pravdepodobne hrajú úlohu v rozvoji bolesti hlavy. To môže siahať od nedostatku spánku, zodpovednosť môže mať strava alebo môže súvisieť so zvýšeným množstvom stresu (čo vedie k častým popisom týchto bolestí hlavy ako "záťažové bolesti hlavy"). Nejaké základné ochorenie alebo poškodenie očí môže často spôsobiť bolesť hlavy. Svalové napätie spôsobené zlým držaním tela, cez námahu, alebo úzkosti môže tiež prispieť.

Západonílsky vírus (západonílska encefalitída) je infekcia mozgu spôsobená vírusom.

Partner zdieľajúci posteľ (jeho nadmerný pohyb)

Benzodiazepíny ako je Valium a Ativan, antihistaminiká, amfetamíny

Nepravidelný pracovný čas alebo práca na smeny

Nadmerný hluk pri spaní

Nečinnosť

Lieky látky znižujúce prekrvenie, diuretiká, amfetamíny, antidepresíva

Nové alebo neznáme prostredie

Zlé spánkové návyky a denný spánok

Teplotné extrémy

Cestovanie