0%

Psychiatrické poruchy

Narcistická porucha osobnosti

Kategória

Poruchy osobnosti

Etiológia

Ako u väčšiny porúch osobnosti, existuje veľa faktorov, ktoré môžu prispieť k rozvoju príznakov. Vzhľadom k tomu, že príznaky sú dlhotrvajúce, myšlienka, že príznaky sa začínajú objavovať už v detstve alebo aspoň dospievania je veľmi dobre prijatá. Negatívne dôsledky takýchto príznakov, sa ale nemusia prejaviť v dospelosti.

Príznaky

Príznaky narcistickej poruchy osobnosti sa točia okolo vzoru velikášstva, potreby obdivu a pokrúteného zmyslu pre právo. Často sa jednotlivci cítia príliš dôležití a budú preháňať svoje úspechy a budú prijímať, a často vyžadovať chválu a obdiv a úspech. Môžu byť zahltení fantáziou, ktorá zahŕňa neobmedzený úspech, silu, lásku, alebo krásu a pocit, že môžu byť chápaní a prijímaní.

Narcistická porucha - jej príznaky

Vieru, že ste lepší ako sú ostatní.
Snívanie o moci, úspechu a príťažlivosti.
Preháňanie svojich úspechov či talentu.
Očakávanie konštantnej chvály a obdivu.
Viera, že jedinec je zvláštny a koná v súlade s tým.
Nie je schopný a ochotný vnímať pocity a emócie iných.
Očakáva, že iní budú nasledovať jeho, jeho vízie i plány.
Využíva druhých.
Vyjadruje sa o druhých ako o menejcenných.
Žiarli na druhých.
Verí, že iní na neho žiarlia.
Nedokáže udržiavať zdravé vzťahy.
Nastavuje si nerealistické ciele.
Je ľahko zraniteľný a odmietavý.
Má krehké sebavedomie.
Hnevá sa a je hlučný.

Liečba

Liečba tohto ochorenia je veľmi zriedkavo vyhľadaná. K dispozícii je obmedzené množstvo pohľadov do príznakov a negatívnych dôsledkov poruchy. Jedinci často obviňujú za svoje problémy spoločnosť a to komplikuje pozitívny prístup k liečbe a potrebu sa liečiť.

Prognóza

Prognóza je obmedzená a založená predovšetkým na schopnosti jedinca rozpoznať vlastnú hodnotu a neprepínať ju. Dlhodobá liečba a potreba spolupracovať so strany klienta má šancu na úspech.