Psychiatrické poruchy

Exhibicionizmus

Kategória

Sexuálne deviácie a sexuálne poruchy

Etiológia

Existujú rôzne teórie týkajúce sa exhibicionistického správania, mnohé vyplývajú z psychoanalytickej praxe. Tie naznačujú, že trauma z detstva (napríklad sexuálne zneužívanie) alebo významné skúsenosti z detstva v tomto smere sa môžu prejaviť v exhibicionistickom správaní.

Príznaky

Táto porucha je charakterizovaná buď intenzívnym sexuálnym fantazírovaním, naliehaním, ktoré vychádza ako silný impulz zvnútra a prezentuje sa navonok ako špecifické správanie, v ktorom jedinec vystavuje seba alebo svoje genitálie na nič netušiacich ľudí. Ak chceme stav diagnostikovať, fantázia, vnútorné naliehanie, alebo správanie nebude stačiť. Musí byť vážnym spôsobom narušené životné fungovanie jedinca, a to v niektorých z životných nastavení, ako je napríklad, škola, práca či rodina.

Liečba

Liečba zvyčajne zahŕňa psychoterapiu zameranú na odhaľovanie a prácu zameranú na základné príčiny správania. Lieky môžu byť niekedy užitočné na pomoc klientovi aby odolal nutkaniu, ale obvykle nie sú v liečbe používané.

Prognóza

Prognóza je dobrá, aj keď často sú aj iné problémy, ktoré sa môžu postupne vynoriť, ako správanie postupne ustupuje. Ak je tomu tak, je nutné tieto problémy prepracovať.

Displus.sk používa na stránke hlasového asistenta ResponsiveVoice. Označte myškou text.