Psychiatrické poruchy

Stručná (rýchla) psychotická porucha

Kategória

Psychotické poruchy

Etiológia

Príčinou tohto ochorenia je zvyčajne mimoriadne stresujúca udalosť alebo trauma.

Príznaky

Prítomnosť psychotických príznakov (bludy, halucinácie, zmätený prejav a/alebo neusporiadané správanie), toto patické správanie trvá aspoň jeden deň, ale netrvá dlhšie ako jeden mesiac. Existujú tri druhý tejto rýchlej psychózy.

Stručná psychotická porucha s očividným stresorom (tiež menovaná ako krátka reaktívna psychóza): Tento typ sa vyskytuje krátko po, a často v reakcii na poranenie alebo rekaciou na väčší stres, ako je napríklad smrť niekoho blízkeho, nehoda, napadnutie, alebo prírodná katastrofa. Väčšina prípadov sa objavuje ako reakcia na veľmi znepokojujúcu udalosť.

Stručná psychotická porucha bez zjavného stresoru: U tohto typu, nie je zrejmé, aká trauma alebo stres vyvolal chorobu.

Stručná psychotická porucha s popôrodným nástupom: Tento typ sa vyskytuje u žien, obvykle do 4 týždňov odo dňa pôrodu.

Najviditeľnejšie príznaky krátkej psychotickej poruchy sú:

Halucinácie: Halucinácie sú zmyslové vnímania vecí, ktoré nie sú v skutočnosti prítomné, ako sú napríklad počuté hlasy, videné veci, ktoré však neexistujú, alebo pocity na koži, aj keď sa nič nedotýka pacientovho tela.

Ilúzie: Jedná sa o falošné presvedčenie, ktorého sa človek odmieta vzdať, a to aj tvárou v tvár protichodným faktom a objektívnym skutočnostiam.

Iné príznaky poruchy:

Neusporiadané myslenie

Reč alebo jazyk, ktorý nemá žiadny zmysel

Neobvyklé správanie a nezvyčajné obliekanie

Problémy s pamäťou

Dezorientácia a zmätok

Zmeny v stravovacích alebo spacích návykoch

Neschopnosť prijímať vlastné rozhodnutia

Liečba

Podporná liečba alebo náprava medziľudských vzťahov a lieky. Presná príčina krátkej psychotickej poruchy nie je známa. Jedna z teórií naznačuje genetickú súvislosť, pretože porucha je častejšia u ľudí, ktorí majú rodinných príslušníkov s poruchami nálady, ako je napríklad depresia alebo bipolárna porucha. Ďalšia teória navrhuje, že porucha je spôsobená zlými zručnosťami, ako je obrana proti unikaniu pred zvlášť desivými a stresujúcími situáciami. Tieto faktory môžu vytvoriť náchylnosť k rozvoju krátkej psychotickej poruchy. Vo väčšine prípadov býva porucha spustená stresom alebo traumatickými udalosťami. Pôrod môže vyvolať túto poruchu u niektorých žien.

Rýchla psychotická porucha je neobvyklé ochorenie. Vo všeobecnosti sa prvýkrát môže vyskytnúť v ranej dospelosti (20. až 30. rok), a je častejšia u žien ako u mužov. Ľudia, ktorí majú poruchu osobnosti - napríklad antisociálnu poruchu osobnosti alebo paranoidné poruchy - sú náchylnejší k rozvoju krátkej psychotickej poruchy.

Ak sú prítomné príznaky krátkej psychotickej poruchy, lekár vykoná kompletnú anamnézu a fyzické vyšetrenia. Hoci neexistujú žiadne laboratórne testy, ktoré by poruchu diagnostikovali, môže lekár použiť niektoré vyšetrenia - ako napríklad zobrazovanie mozgu (MRI) alebo krvné testy - aby vylúčil fyzickú chorobu ako príčinu jedincových symptómov.

Ak lekár vyšetreniami neobjaví fyzický dôvod môže pacienta odoslať ku psychiatrovi, alebo ku psychológovi; títo sú vyškolení k diagnostike a liečbe duševných chorôb. Psychiatri a psychológovia používajú špeciálne navrhnuté nástroje, rozhovor a posúdenie na vyhodnotenie osoby so psychickou poruchou.

Prognóza

Veľmi dobrá. Podľa definície, bude porucha vyriešená sama, proste doznie v lehote jedného mesiaca. Ak príznaky trvajú dlhšie ako jeden mesiac, je potrebné ďalšie diagnostikovanie, diagnóza musí byť prehodnotená, rovnako ako prognóza.
© 2004 - DIS+ a Michal Herman