0%

Psychiatrické poruchy

Hypoaktívna porucha sexuálnej túžby

Kategória

Sexuálne poruchy a dysfunkcie

Etiológia

Niektoré dôkazy naznačujú, že problémy vo vzťahoch a/alebo sexuálna trauma v detstve, môže hrať úlohu vo vývoji tejto poruchy. Životné stresory alebo iné medziľudské vzťahy tiež.

Príznaky

Chybné alebo chýbajúce sexuálne fantázie a túžba po sexuálnej aktivite. Toto "rozhodnutie" musí byť klinickým prihliadnutím jednotlivcovému veku a životnej situácii. Nedostatok túžby musí mať za následok významné úzkosti jednotlivcov a zhoršené pocity s prežívania tohto stavu.

Liečba

Typická liečba by znamenala odhalenie a riešenie širších konfliktov alebo životných ťažkostí.

Prognóza

Priebeh tohto ochorenia môže byť kontinuálny, ale aj epizódny, to však zriedka. Preto sa môže porucha znovu objaviť po období remisie, to ak sa vzťahy zhoršia alebo sa v živote objavia stresory.