Hypoglykémia

Hypo znamená, že hladiny glukózy v krvi sú príliš nízke. Tento stav je najčastejšiou komplikáciou liečby diabetu. Príznaky hypoglykémie sa líšia medzi ľuďmi. Keď hladina cukru v krvi klesne, symptómy môžu zahŕňať tras, úzkosť, búšenie srdca, potenie, vlhkú pokožku a hlad - tieto patria medzi prvé príznaky hypoglykémie. Ďalšie možné príznaky môžu byť závrat, triaška, nevoľnosť, a nedostatok koordinácie. Ak je nízka hladina cukru v krvi vážnejšia a naďalej pretrváva, vyskytnú sa príznaky ako je bolesť hlavy, zmätenosť, ťažkosti s myslením, a záchvaty. Nakoniec môže dôjsť až ku kóme.

Hypoglykémia môže súvisieť s týmito stavmi

Úzkosť

Rozmazané videnie

Zimnica

Vlhká pokožka

Kóma

Zmätok

Delírium

Obtiažnosť myslenia

Závraty

Únava

Hlad

Podráždenosť

Strata koordinácie

Nevoľnosť

Nervozita

Necitlivosť úst alebo jazyka

Bleda koža

Búšenie srdca

Rýchlo bijúci tep

Záchvaty

Potenie

Tras

Displus.sk používa na stránke hlasového asistenta ResponsiveVoice. Označte myškou text.