Hypoglykémia

Hypo znamená, že hladiny glukózy v krvi sú príliš nízke. Tento stav je najčastejšiou komplikáciou liečby diabetu. Príznaky hypoglykémie sa líšia medzi ľuďmi. Keď hladina cukru v krvi klesne, symptómy môžu zahŕňať tras, úzkosť , búšenie srdca, potenie, vlhkú pokožku a hlad - tieto patria medzi prvé príznaky hypoglykémie. Ďalšie možné príznaky môžu byť závrat, triaška, nevoľnosť, a nedostatok koordinácie. Ak je nízka hladina cukru v krvi vážnejšia a naďalej pretrváva, vyskytnú sa príznaky ako je bolesť hlavy, zmätenosť, ťažkosti s myslením, a záchvaty. Nakoniec môže dôjsť až ku kóme.

Hypoglykémia môže súvisieť s týmito stavmi

 • Úzkosť
 • Rozmazané videnie
 • Zimnica
 • Vlhká pokožka
 • Kóma
 • Zmätok
 • Delírium
 • Obtiažnosť myslenia
 • Závraty
 • Únava
 • Hlad
 • Podráždenosť
 • Strata koordinácie
 • Nevoľnosť
 • Nervozita
 • Necitlivosť úst alebo jazyka
 • Bleda koža
 • Búšenie srdca
 • Rýchlo bijúci tep
 • Záchvaty
 • Potenie
 • Tras
 • Displus.sk používa na stránke hlasového asistenta ResponsiveVoice. Označte myškou text.