Psychiatrické poruchy

Pyromania, podpaľačstvo

Kategória

Poruchy impulzívneho správania

Etiológia

Málo je známe o etiológii pyromanie, hoci výskum v tejto oblasti prebieha, predpokladajú sa vplyvy životného prostredia, či zážitkov spojených s detstvom.

Príznaky

Podpaľačstvo zahŕňa zámerné a cieľavedomé zakladanie ohňa. Jednotlivec obyčajne pociťuje silné vnútorné napätie alebo zvýšené vzrušenie z toho, že koná nezákonne. Jedinec svojim počínaním sleduje uvoľnenie napätia a úľavu. Zakladanie ohňa nie je vykonávané pre osobný finančný alebo materiálny osoh. Takýto človek by nemal byť diagnostikovaný vtedy ak ho motivuje pomsta, osobný zisk, alebo psychóza.

Liečba

Liečba zvyčajne zahŕňa psychologickú intervenciu zameranú na zmenu správania.

Prognóza

Prognóza je pomerne slabá, ale môže sa zvýšiť s pozitívnym terapeutickým vzťahom a silným motivovaním.

© 2004 - DIS+ a Michal Herman