Bolesť hlavy

Bolesť hlavy, je bolesť hlavy vo výške očí, alebo uší, alebo i vzadu hlavy (okcipitálna), alebo v zadnej časti hrdla. Bolesti hlavy majú mnoho príčin.

Všetky bolesti hlavy sú rozdelené na primárne bolesti hlavy alebo sekundárne bolesti hlavy. Primárne bolesti hlavy nie sú spojené s inými chorobami. Príklady primárnych bolestí hlavy sú migrény, tenzné bolesti hlavy a bolesti hlavy tzv. klastrové. Sekundárne bolesti hlavy sú spôsobené inými chorobami.

Tenzné bolesti hlavy sú najčastejším typom primárnych bolestí hlavy. 90% dospelých máva bolesti hlavy. Tenzné bolesti hlavy sú častejšie u žien ako u mužov.

Migrény sú druhým najčastejším typom primárnej bolesti hlavy. Odhaduje sa, že až 10% ľudí má migrény. Migrény majú dosah na deti i na dospelých. Pred pubertou, chlapci a dievčatá sú postihnutí asi približne v rovnakej miere migrénou, ale po puberte sa tieto bolesti objavujú viac u žien ako mužov.

Klustrové bolesti hlavy sú zriedkavé, ale sú významným typom primárnej bolesti hlavy, ktoré prežívajú hlavne muži. Priemerný vek ľudí, ktorý prežívajú klustrové bolesti hlavy je od 28 až 30 rokov, aj keď tieto bolesti hlavy môžu začať už v detstve.

Sekundárne bolesti hlavy môžu vyplývať z nespočetných stavov, a to od život ohrozujúcich, ako sú nádory na mozgu, mŕtvica, meningitída a subarachnoidálne krvácanie. Menej závažné, ale bežné stavy, ako je prerušenie pravidelného užívania kofeinových nápojov a tiež vysadenie analgetík (bolesť tíšiace lieky). Mnoho ľudí trpí "zmiešanými" bolesťami hlavy, u ktorých tenzné bolesti hlavy alebo sekundárne bolesti hlavy môžu vyvolať migrénu.

Liečba bolesti hlavy závisí od typu a závažnosti bolesti hlavy, a na ďalších faktoroch, ako je napríklad vek pacienta.

Bolesť hlavy je tiež označovaná ako cephalgia.

Bolesť hlavy môže súvisieť s týmito stavmi

Mozgová aneuryzma je spôsobená mikroskopickým poškodením cievnej steny, infekcie cievnych stien, nádorom a pod.

Astma u detí sa prejavuje príznakmi, ako je kašeľ a pískanie v prieduškách.

Astigmatizmus je stav oka, v ktorom je rohovka abnormálne zakrivená.

Poškodenie mozgu je spôsobené zánikom alebo úbytkom mozgových buniek.

Mozgové lézie sú spôsobené traumou, zápalom, autoimunitnými chorobami, rakovinou alebo iným ochorením, napr. cievnou mozgovou príhodou.

Nádor na mozgu môže byť buď benígný (non rakovinový) alebo malígny (rakovinový), primárny, alebo sekundárny.

Zlomeniny Zlomená kosť je fraktúra. Existujú rôzne typy zlomenín, ako je otvorená a skrytá, to je iba základné delenie.

Choroba z mačacieho škrabnutia (CSD) je bakteriálne ochorenie spôsobené Bartonella henselae, je charakterizované horúčkou a inými príznakmi.

Chronický únavový syndróm je vysiľujúce a komplexné ochorenie charakterizované hlbokou únavou, ktorá trvá šesť mesiacov alebo dlhšie.

Prechladnutie (vírusové infekcie horných dýchacích ciest), je nákazlivé ochorenie, ktoré môže byť spôsobené rôznymi vírusmi.

Otras mozgu je krátkodobá strata funkcie mozgu, ktorá je kvôli poraneniu hlavy.

Kašeľ chronický je kašeľ, ktorý neustupuje a je zvyčajne príznakom iného ochorenia, ako je astma, alergická nádcha a iných stavov.

Horúčka dengue je spôsobená uhryznutím pruhovaným Aedes aegypti. Príznaky horúčky dengue zahŕňajú bolesti hlavy, horúčku.

Dvojité videnie (diplopia), je príznak, ktorý môže indikovať chorobu Graves, myasthenia gravis, cievnu mozgovú príhodu či roztrúsenú sklerózu.

Ebola (vírusová choroba) Hemoragická horúčka (HF) je často smrteľná choroba, ktorá spôsobuje horúčku, bolesti hlavy, vracanie, hnačku, bolesť v krku, bolesť žalúdku.

Encefalopatia znamená ochorenie mozgu, poškodenie alebo poruchu. Príčiny encefalopatia sú rozmanité a početné.

Plesňová meningitída je zriedkavé ochorenie, ktoré nie je nákazlivé. Medzi príznaky patrí horúčka, bolesť hlavy, stuhnutosť krku, nevoľnosť a zvracanie.

Glaukóm je pomerne bežný stav oka, v ktorom tlak tekutiny vo vnútri oka sa dvíha v dôsledku spomaleného odvodnenia tekutiny z oka.

Hantavírus pľúcny syndróm (HPS) je ochorenie prenášané hlodavcami.

Infarkt sa stane, keď krvná zrazenina úplne zapchá koronárnu tepnu, ktorá zásobuje krvou srdcový sval. Infarkt sa týka poškodenia alebo smrti časti srdcového svalu v dôsledku krvnej zrazeniny.

Hypoglykémia je syndróm spôsobený nízkou hladinou cukru v krvi. Príznaky hypoglykémie zahŕňajú búšenie srdca, tras, intenzívny hlad.

Jet Lag (desynchonosis) je dočasná porucha, ktorá vyplýva z cestovania naprieč časovými pásmami. Let lietadlom.

Legionárska choroba je infekčné ochorenie vyvolané baktériou Legionella pneumophila.

Leptospiróza je infekčné ochorenie, ktoré spôsobuje príznaky ako je horúčka, bolesti hlavy a zimnica.

Listeria je druh baktérie, ktorá môže spôsobiť otravu potravín. Listerióza príznaky sú hnačka, nevoľnosť a horúčka

Lupus Systémový lupus erythematosus je stav vyznačujúci sa zápalom telesných tkanív v dôsledku autoimunitného ochorenia.

Malária je ochorenie, ktoré sa šíri uhryznutím infikovaným komárom Anopheles. Malária príznaky sú horúčka, zimnica.

MELAS syndróm zriedkavá forma demencie. MELAS je skratka, ktorá znamená mitochondriálna encefalopatia. je spôsobená mutáciou v genetickom materiáli (DNA) v mitochondriách.

Meningitída Encefalitída je zápal mozgu, ktorý spôsobuje náhlu horúčku, vracanie, bolesť hlavy, citlivosť na svetlo, stuhnutý krk a chrbát.

Meningococcemia je infekcia krvného riečišťa spôsobená Neisseriou. Meningococcemia príznaky predstavujú horúčka, bolesť hlavy a iné.

Duševné zdravie Duševné zdravie je optimálny spôsob myslenia, vzťahov s ostatnými a prejavovanie pocitov.

Migréna Migrény sú ťažké bolesti hlavy, ktoré sprevádza citlivosť na svetlo, zvuky a pachy.

Mukormykóza (zygomycosis) je plesňová infekcia spôsobená Zygomycetes. Symptómy sú horúčka, bolesť hlavy, kašeľ a iné.

Mumps je akútne vírusové ochorenie spôsobené vírusom mumpsu. Príznaky mumpsu sú horúčka, bolesti hlavy, bolesti svalov, únava.

Bolesti krku bolesť hrdla môže byť spôsobená mnohými poruchami a chorobami.

Norovirus infekcie spôsobujú črevnú chrípku alebo gastroenteritídu. Je to veľmi nákazlivé ochorenie s príznakmi, ktoré zahŕňajú nevoľnosť, vracanie a vodnatú stolicu, hnačku.

Pagetova choroba je chronické ochorenie kostí v dôsledku nepravidelného rozdelenia a tvorby kostného tkaniva.

Mor je infekčné ochorenie spôsobené baktériou Yersinia pestis. Prenos na človeka prebieha prostredníctvom bĺch, ktoré človeka uhryznú. Príznaky predstavujú chrípkové príznaky, ako je horúčka, bolesť hlavy, zimnica, slabosť, a opuchy.

Reumatická polymyalgia (PMR) je ochorenie svalov a kĺbov, ktoré spôsobujú bolesť a stuhnutosť na rukách, krku, ramenách.

Tehotenstvo Tehotenské príznaky sa môžu líšiť od ženy k žene, ale niektoré spoločné symptómy sú zmeny nálady, bolesti hlavy, bolesti spodnej časti chrbta a mnohé iné.

Besnota Besnota je potenciálne fatálne vírusové ochorenie, infekcia. Besnota príznaky sú horúčka, bolesti hlavy, bolesti svalov, a môže postupovať k vážnejším stavom.

Škvrnitý týfus je ochorením prenášaným kliešťami, ktoré spôsobujú príznaky ako je horúčka, vyrážka, bolesti hlavy, svalov a iné.

Sarkoidóza je ochorenie, ktoré spôsobuje zápal tkanív tela. Príčina sarkoidózy nie je známa.

Šarlach je bakteriálna infekcia spôsobená Streptococcus, skupinou baktérií, ktorá spôsobuje symptómy ako je horúčka, vyrážka a iné.

Syndróm chorých budov (MCS) je ochorenie v oblasti životného prostredia.

Sinus infekcie (zápal prínosových dutín) príznaky zahrňujú bolesti hlavy, horúčku, a citlivosť tváre, alebo bolesti. na mieste dutín.

Pohlavne prenosné choroby u mužov sexuálne prenosné choroby (STD), sú infekcie prenášané pri pohlavnom styku.

Streptokokové infekcie je skupina infekcii, sú spôsobené skupinou Streptococcus baktérii, ktorá spôsobuje rad zdravotných problémov.

Stres nastáva vtedy, keď sily okolitého sveta dopadajú na jednotlivca neúmerným spôsobom.

Mŕtvica je prerušenie dodávky krvi do časti mozgu, spôsobené buď krvnou zrazeninou (ischemická) alebo krvácaním.

Syndróm temporomandibularny (TMJ) týkajúci sa čeľustného kĺbu je porucha, ktorá spôsobuje príznaky, ako je bolesť, klikanie a praskanie čeľuste.»

Tetanus je často fatálne ochorenie spôsobené nervovými jedmi produkované sú baktériou Clostridium tetani.

Bolesť zubov je bolesť spôsobená ochorením zubov. Bolesť môže byť spôsobená abscesom, alebo dokonca sinusitídou.

Syndrómu toxického šoku (TSS) je infekcia, ktorá spôsobuje príznaky, ako je nízky krvný tlak, horúčka a vyrážka s odlupovaním kože.

Týfus je ochorenie spôsobené baktériou Rickettsia. Symptómy sú horúčka, bolesti hlavy, nevoľnosť, vracanie, hnačka a pod.

Vankomycín-rezistentné enterokoky (VRE) je infekcia najčastejšie získaná pacientmi, ktorí sa infikovali v nemocničnom prostredí.

Vaskulitída je všeobecný termín pre skupinu ochorení, ktoré sa prejavia neobvyklým zápalom ciev.

Západonílska encefalitída je infekcia mozgu spôsobená vírusom.

Žltá zimnica je infekčné ochorenie prenášané infikovanými komármi. Nežiaduce účinky sú zriedkavé s vakcínou proti žltej zimnici.

Bakteriálna infekcia (vo vnútri alebo mimo hlavy)

Klastrová bolesť hlavy

Studené nápoje, alebo potraviny

Kompresia hlavy (čiapky, prilba, atď)

Hyperventilácia

Nelegálne drogy

Vnútrolebečné krvácanie

Lieky (na predpis aj bez predpisu)

Sexuálna aktivita

Tenzná bolesť hlavy

Trauma poranenie hlavy alebo krku

Vírusové infekcie (vo vnútri alebo mimo hlavy)

© 2004 - DIS+ a Michal Herman