Úzkosť

Úzkosť je pocit plný obáv a strachu charakterizovaný fyzikálnymi príznakmi a prejavmi, ako je búšenie srdca, potenie, podráždenosť a pocity stresu. Úzkostné poruchy sú vážne zdravotné ochorenie, ktoré postihuje približne 7 - 10 % populácie. V skutočnosti, úzkostné poruchy ako skupina, sú najčastejšie duševné ochorenia. Deti a mladí ľudia môžu tiež vyvíjať úzkostné poruchy - to je čoraz častejšie.

Zažívanie, takpovediac občasnej úzkosti je normálnou súčasťou života. Avšak, ľudia s úzkostnými poruchami majú často intenzívne, nadmerné a pretrvávajúce obavy a strach v každodenných situáciách. Často, úzkostné poruchy zahŕňajú opakované epizódy náhlych pocitov intenzívnej úzkosti a strachu, alebo teroru, ktorý dosiahol vrchol v priebehu niekoľkých minút (záchvaty paniky).

Tieto pocity úzkosti a paniky je ťažké kontrolovať, sú často pomerné vzhľadom ku skutočnému nebezpečenstvu a môžu trvať dlhú dobu. Príznaky sa môžu začať v detstve alebo dospievaní a pokračujú až do dospelosti.

Príklady úzkostných porúch: sociálna úzkostná porucha (sociálna fóbia), špecifické fóbie a úzkostné poruchy. Človek môže mať viac ako jednu úzkostnú poruchu.

Niekedy vyústi úzkosť v zdravotný stav, ktorý potrebuje liečbu. Bez ohľadu na formu úzkosti, liečba môže pomôcť.

Časté príznaky úzkostí:

Pocit nervozity
Pocit bezmocnosti
Pocit hroziaceho nebezpečenstva, paniky a beznádeje
Zvýšená srdcová frekvencia
Rýchle dýchanie (hyperventilácia)
Potenie
Chvenie
Pocit slabosti alebo únavy
Problémy sa sústrediť alebo premýšľať o niečom inom, než o súčasných starostiach

Navštívte lekára

ak máte pocit, akoby ste sa báli príliš veľa, a narúša to vašu prácu, vzťahy alebo iné časti vášho života
Váš strach a úzkosť je pre vás hodne znepokojujúca
Cítite sa v depresii, mate problémy s alkoholom alebo užívanín drog, alebo mate iné stavy duševného zdravia spojené s úzkosťou
Myslíte si, že vaše obavy by mohli byť spojené s problémami fyzického zdravia
Ak máte samovražedné myšlienky alebo správanie - vyhľadajte lekársku pohotovostnú službu okamžite (Tiesňová linka záchrannej zdravotnej služby - 155)
Vaše starosti nemusia odísť samé, a môžu sa dokonca zhoršiť v priebehu času. Navštívte svojho lekára alebo poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o duševné zdravie, ak sa vaša úzkosť zhorší. Stav sa môže zlepšiť liečbou, ak sa vo veci zasiahne čo najkôr.

Možné súvislosti ochorenia úzkosťou

 • Dospelácke ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou) je bežné detské ochorenie, problém ktorý môže pretrvávať až do dospelosti.
 • Alkoholizmus je choroba, pri ktorej pacient prejavuje nesprávne vzorce správania k alkoholu a jeho požívaniu, to samozrejme ovplyvňuje jeho zdravotný i sociálny stav.
 • Antisociálne porucha osobnosti (ASPD) má veľa príznakov, Pacient prejavuje silne protispoločenské a kriminálne správanie.
 • Astma je ochorenie, pri ktorom hyperaktívny dýchací systém reaguje prehnane na alergizujúce elementy. Náhle zovrie dýchacie cesty a vyústiť v príznaky ako je sipot, kašeľ a dýchavičnosť. Stav je vždy potrebné liečiť, môže sa vyvinúť vo vážnejšie ochorenie, i psychické.
 • Porucha autistického spektra (u detí aj dospelých) Autizmus u detí a dospelých je vývojová porucha, ktorá sa vyznačuje poruchou vývoja v oblasti komunikácie, a sociálnej interakcie.
 • Telesná nevyváženosť (BDD) je choroba, kde človek je príliš zaujatý nejakou menšou alebo imaginárnou telesnou chybou.
 • Hraničná porucha je vážne duševné ochorenie charakterizované všadeprítomnou nestabilitou v náladách.
 • Bolesť na hrudníku je častým problémom u pacienta na pohotovosti. Príčiny bolesti na hrudníku sú zlomené alebo pomliaždené rebrá, zápal pohrudnice srdcové problémy, problémy so žalúdkom a inými vnútornými ochoreniami. Zodpovedné môžu byť aj diagnózy duševných ochorení.
 • Chronický únavový syndróm (CFS) je vysiľujúce a komplexné ochorenie charakterizované hlbokou únavu, ktorá trvá 6 mesiacov alebo dlhšie.
 • Depresia je choroba, ktorá zahŕňa telesné, náladové a myšlienkové postihnutie, ovplyvňuje spôsob, akým človek celkovo prežíva svoj život. Depresiám je potrebné vždy venovať mimoriadnu pozornosť.
 • Fibromyalgia je chronické ochorenie, bolestné charakterizované príznakmi ako je únava, poruchy spánku, a bolestivé miesta na tele, Stres môže byť spúšťačom ochorenia.
 • Rakovina hlavy a krku je rakovina ústnej dutiny, slinných žliaz, prínosových dutín a nosných dutín, hltanu, hrtanu, alebo lymfatického systému.
 • Pásmová choroba (anglicky jet lag), v medicíne označovaná ako desynchronóza (lat. desynchronosis), označuje komplikácie spôsobené narušením biorytmu z dôvodu rýchleho prekonania viacerých (spravidla 3 a viac) časových pásiem pri dlhších cestách lietadlom.
 • Obsedantno-kompulzívna porucha (OCD) je úzkostná porucha, ktorá spôsobuje opakované obsesie a nutkanie k rôznym druhom správania (počítanie okien, aut, domov, neustále sa vracanie skontrolovať byt pred odchodom, či pacient zavrel plyn, zastavil vodu) a pod.
 • Záchvaty paniky panickými útokmi sú náhle pocity hrôzy, ktoré udrú bez varovania. Tieto epizódy sa môžu objaviť kedykoľvek, dokonca aj počas spánku.
 • Fóbie sú neúprosné obavy a neprimeraný strach z aktivít (sociálna fóbia), situácii (agorafóbia), a konkrétnych položiek (strach z pavúkov).
 • Popôrodná depresia je to špecializovaná forma depresie, ktorá nastane do jedného roka po pôrode. Zodpovedné sú pravdepodobné rýchle hormonálne zmeny u ženy po pôrode.
 • Posttraumatická stresová porucha (PTSD) tento psychiatrický stav sa môže vyvinúť po každej katastrofickej životnej udalosti.
 • Psychotické poruchy sú skupinou vážnych chorôb, ktoré ovplyvňujú myseľ.
 • Besnota je potenciálne fatálna vírusová infekcia. Príznaky predstavuje horúčka, bolesť hlavy, bolesť svalov.
 • Separačná úzkosť Separačná úzkostná porucha je bežná detská úzkostná porucha, ktorá má mnoho príčin. Neprehliadať!
 • Spánková apnoe je definované ako znížené alebo zastavenie dýchania počas spánku.
 • Stres dochádza k nemu keď sily vonkajšieho sveta dramaticky dopadajú na jednotlivca. Stres je normálnou súčasťou života, niektorí ľudia však sú naň citlivejší.
 • Displus.sk používa na stránke hlasového asistenta ResponsiveVoice. Označte myškou text.