0%

Úzkosť

Úzkosť je pocit plný obáv a strachu charakterizovaný fyzikálnymi príznakmi a prejavmi, ako je búšenie srdca, potenie, podráždenosť a pocity stresu. Úzkostné poruchy sú vážne zdravotné ochorenie, ktoré postihuje približne 7 - 10 % populácie. V skutočnosti, úzkostné poruchy ako skupina, sú najčastejšie duševné ochorenia. Deti a mladí ľudia môžu tiež vyvíjať úzkostné poruchy - to je čoraz častejšie.

Zažívanie, takpovediac občasnej úzkosti je normálnou súčasťou života. Avšak, ľudia s úzkostnými poruchami majú často intenzívne, nadmerné a pretrvávajúce obavy a strach v každodenných situáciách. Často, úzkostné poruchy zahŕňajú opakované epizódy náhlych pocitov intenzívnej úzkosti a strachu, alebo teroru, ktorý dosiahol vrchol v priebehu niekoľkých minút (záchvaty paniky).

Tieto pocity úzkosti a paniky je ťažké kontrolovať, sú často pomerné vzhľadom ku skutočnému nebezpečenstvu a môžu trvať dlhú dobu. Príznaky sa môžu začať v detstve alebo dospievaní a pokračujú až do dospelosti.

Príklady úzkostných porúch: sociálna úzkostná porucha (sociálna fóbia), špecifické fóbie a úzkostné poruchy. Človek môže mať viac ako jednu úzkostnú poruchu.

Niekedy vyústi úzkosť v zdravotný stav, ktorý potrebuje liečbu. Bez ohľadu na formu úzkosti, liečba môže pomôcť.

Časté príznaky úzkostí:

Pocit nervozity
Pocit bezmocnosti
Pocit hroziaceho nebezpečenstva, paniky a beznádeje
Zvýšená srdcová frekvencia
Rýchle dýchanie (hyperventilácia)
Potenie
Chvenie
Pocit slabosti alebo únavy
Problémy sa sústrediť alebo premýšľať o niečom inom, než o súčasných starostiach

Navštívte lekára

ak máte pocit, akoby ste sa báli príliš veľa, a narúša to vašu prácu, vzťahy alebo iné časti vášho života
Váš strach a úzkosť je pre vás hodne znepokojujúca
Cítite sa v depresii, mate problémy s alkoholom alebo užívanín drog, alebo mate iné stavy duševného zdravia spojené s úzkosťou
Myslíte si, že vaše obavy by mohli byť spojené s problémami fyzického zdravia
Ak máte samovražedné myšlienky alebo správanie - vyhľadajte lekársku pohotovostnú službu okamžite (Tiesňová linka záchrannej zdravotnej služby - 155)
Vaše starosti nemusia odísť samé, a môžu sa dokonca zhoršiť v priebehu času. Navštívte svojho lekára alebo poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o duševné zdravie, ak sa vaša úzkosť zhorší. Stav sa môže zlepšiť liečbou, ak sa vo veci zasiahne čo najkôr.

Možné súvislosti ochorenia úzkosťou

Dospelácke ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou) je bežné detské ochorenie, problém ktorý môže pretrvávať až do dospelosti.

Alkoholizmus je choroba, pri ktorej pacient prejavuje nesprávne vzorce správania k alkoholu a jeho požívaniu, to samozrejme ovplyvňuje jeho zdravotný i sociálny stav.

Antisociálne porucha osobnosti (ASPD) má veľa príznakov, Pacient prejavuje silne protispoločenské a kriminálne správanie.

Astma je ochorenie, pri ktorom hyperaktívny dýchací systém reaguje prehnane na alergizujúce elementy. Náhle zovrie dýchacie cesty a vyústiť v príznaky ako je sipot, kašeľ a dýchavičnosť. Stav je vždy potrebné liečiť, môže sa vyvinúť vo vážnejšie ochorenie, i psychické.

Porucha autistického spektra (u detí aj dospelých) Autizmus u detí a dospelých je vývojová porucha, ktorá sa vyznačuje poruchou vývoja v oblasti komunikácie, a sociálnej interakcie.

Telesná nevyváženosť (BDD) je choroba, kde človek je príliš zaujatý nejakou menšou alebo imaginárnou telesnou chybou.

Hraničná porucha je vážne duševné ochorenie charakterizované všadeprítomnou nestabilitou v náladách.

Bolesť na hrudníku je častým problémom u pacienta na pohotovosti. Príčiny bolesti na hrudníku sú zlomené alebo pomliaždené rebrá, zápal pohrudnice srdcové problémy, problémy so žalúdkom a inými vnútornými ochoreniami. Zodpovedné môžu byť aj diagnózy duševných ochorení.

Chronický únavový syndróm (CFS) je vysiľujúce a komplexné ochorenie charakterizované hlbokou únavu, ktorá trvá 6 mesiacov alebo dlhšie.

Depresia je choroba, ktorá zahŕňa telesné, náladové a myšlienkové postihnutie, ovplyvňuje spôsob, akým človek celkovo prežíva svoj život. Depresiám je potrebné vždy venovať mimoriadnu pozornosť.

Fibromyalgia je chronické ochorenie, bolestné charakterizované príznakmi ako je únava, poruchy spánku, a bolestivé miesta na tele, Stres môže byť spúšťačom ochorenia.

Rakovina hlavy a krku je rakovina ústnej dutiny, slinných žliaz, prínosových dutín a nosných dutín, hltanu, hrtanu, alebo lymfatického systému.

Pásmová choroba (anglicky jet lag), v medicíne označovaná ako desynchronóza (lat. desynchronosis), označuje komplikácie spôsobené narušením biorytmu z dôvodu rýchleho prekonania viacerých (spravidla 3 a viac) časových pásiem pri dlhších cestách lietadlom.

Obsedantno-kompulzívna porucha (OCD) je úzkostná porucha, ktorá spôsobuje opakované obsesie a nutkanie k rôznym druhom správania (počítanie okien, aut, domov, neustále sa vracanie skontrolovať byt pred odchodom, či pacient zavrel plyn, zastavil vodu) a pod.

Záchvaty paniky panickými útokmi sú náhle pocity hrôzy, ktoré udrú bez varovania. Tieto epizódy sa môžu objaviť kedykoľvek, dokonca aj počas spánku.

Fóbie sú neúprosné obavy a neprimeraný strach z aktivít (sociálna fóbia), situácii (agorafóbia), a konkrétnych položiek (strach z pavúkov).

Popôrodná depresia je to špecializovaná forma depresie, ktorá nastane do jedného roka po pôrode. Zodpovedné sú pravdepodobné rýchle hormonálne zmeny u ženy po pôrode.

Posttraumatická stresová porucha (PTSD) tento psychiatrický stav sa môže vyvinúť po každej katastrofickej životnej udalosti.

Psychotické poruchy sú skupinou vážnych chorôb, ktoré ovplyvňujú myseľ.

Besnota je potenciálne fatálna vírusová infekcia. Príznaky predstavuje horúčka, bolesť hlavy, bolesť svalov.

Separačná úzkosť Separačná úzkostná porucha je bežná detská úzkostná porucha, ktorá má mnoho príčin. Neprehliadať!

Spánková apnoe je definované ako znížené alebo zastavenie dýchania počas spánku.

Stres dochádza k nemu keď sily vonkajšieho sveta dramaticky dopadajú na jednotlivca. Stres je normálnou súčasťou života, niektorí ľudia však sú naň citlivejší.