Psychiatrické poruchy

Primárna nespavosť

Kategória

Poruchy spánku

Etiológia

Primárna nespavosť sa vyskytuje až u 10% dospelých a až u 25% starších dospelých a zdá sa, že je častejšia u žien. Príčiny primárnej nespavosti môžu byť odlišné pre každého jednotlivca, ale často zahŕňa neschopnosť zaspať alebo nadmerné starosti, pre ktoré jedinec nedokáže zaspať.

Príznaky

Kritériá pre diagnózu primárnej nespavosti predstavujú ťažkosti so zaspávaním, alebo neschopnosť zotrvania v spánku, alebo chýba príjem posilnenia následkom spánku, čo znamená, že človek si ani napriek dlhému spánku nedokáže odpočinúť. V tomto prípade sa jedná o takzvaný nerefrešujúci spánok. Za významnú dobu, počas ktorej ťažkosti pretrvávajú, sa považuje jeden mesiac. Táto porucha spánku musí, pre úspešné diagnostikovanie spôsobiť významnú úzkosť alebo spoločenské poškodenie v práci, či iných životných nastaveniach. Poruchy spánku sa môžu objaviť aj v súvislosti s inou chorobou, či už fyzickou, alebo duševnou. Zodpovedné môže byť aj pitie alkoholu, prijímanie nápojov s obsahom kofeínu, alebo niektoré lieky, či iné látky.

Liečba

Liečba často zahŕňa relaxáciu a dodržanie vopred stanovených spánkových cyklov. Jedinec si bude musieť zvyknúť i na to, že nebude spať nikdy počas dňa. Dôležitá je doba kedy chodí jedinec spať. Mal by uľahnúť vždy v tom istom čase. Je potrebné nastaviť aj režim správnej výživy. A veľmi užitočné je aj použitie relaxačných techník. Užitočné bude aj keď sa pacient naučí sám navodzovať si tieto uvoľňujúce, relaxačné techniky sám.

Prognóza

Prognóza je dobrá, pretože telo má potrebu spánku a často je potrebné iba režim správne nastaviť.

© 2004 - DIS+ a Michal Herman