Dehytratácia

Symptómy a príznaky dehydratácie môžu byť menšie, ako je zvýšený smäd, alebo závažné a život ohrozujúce príznaky. Spolu so smädom, medzi počiatočné príznaky dehydratácie patrí znížené vylučovanie moču a stmavnutie moču, vtedy sa stáva moč koncentrovanejším. V prípade, že stav dehydratácie postupuje ďalej, ďaľšie príznaky predstavujú, sucho v ústach, znížené potenie, závraty, svalové kŕče, slabosť, búšenie srdca a chýbajúca produkcia sĺz očí. Koža sa môže zdať vlhká. Ak smäd a nedostatok tekutín pokračuje ďalej dochádza ku zlyhávaniu orgánov a kóme vedúcej ku smrti.

Dehytratácia môže súvisieť s týmito stavmi

Vlhká pokožka

Zmätok

Studená koža

Tmavý moč

Znížený turgor kože

Znížené potenie

Sucho v ústach

Zvýšená dychová frekvencia

Zvýšený smäd

Závrate

Nízky krvný tlak

Málo alebo žiadny moč

Svalové kŕče

Nevoľnosť

Žiadne slzy v očiach

Búšenie srdca

Zvracanie

Slabý pulz

Slabosť

Displus.sk používa na stránke hlasového asistenta ResponsiveVoice. Označte myškou text.