Dehytratácia

Symptómy a príznaky dehydratácie môžu byť menšie, ako je zvýšený smäd, alebo závažné a život ohrozujúce príznaky. Spolu so smädom, medzi počiatočné príznaky dehydratácie patrí znížené vylučovanie moču a stmavnutie moču, vtedy sa stáva moč koncentrovanejším. V prípade, že stav dehydratácie postupuje ďalej, ďaľšie príznaky predstavujú, sucho v ústach, znížené potenie, závraty, svalové kŕče, slabosť, búšenie srdca a chýbajúca produkcia sĺz očí. Koža sa môže zdať vlhká. Ak smäd a nedostatok tekutín pokračuje ďalej dochádza ku zlyhávaniu orgánov a kóme vedúcej ku smrti.

Dehytratácia môže súvisieť s týmito stavmi

 • Vlhká pokožka
 • Zmätok
 • Studená koža
 • Tmavý moč
 • Znížený turgor kože
 • Znížené potenie
 • Sucho v ústach
 • Zvýšená dychová frekvencia
 • Zvýšený smäd
 • Závrate
 • Nízky krvný tlak
 • Málo alebo žiadny moč
 • Svalové kŕče
 • Nevoľnosť
 • Žiadne slzy v očiach
 • Búšenie srdca
 • Zvracanie
 • Slabý pulz
 • Slabosť
 • Displus.sk používa na stránke hlasového asistenta ResponsiveVoice. Označte myškou text.