Strata pocitu vnímania teploty

Strata pocitu vnímania teploty môže sprevádzať akýkoľvek stav, ktorý poškodzuje nervové dráhy zodpovedné za prijímanie, odosielanie, všeobecne spracovanie vonkajších podnetov. Ide o zdravotné problémy s periférnými nervami v tele, rovnako pôsobia stavy, ktoré majú vplyv na mozog alebo na miechu. Široká škála stavov, od nádorov a iných chronických ochorení, až po infekcie, môže spôsobovať poškodenie nervov, ktoré vedie k strate citlivosti. Strata citlivosti sa vyskytuje v prostredí periférnej neuropatie (poškodenie periférnych nervov v tele). Užívanie antidepresív a antiseizuritík liekov, môžu pacientovi priniesť úľavu.

Alkoholizmus Alkoholizmus je choroba, ktorá obsahuje chuť na alkohol a prezentuje nezodpovedné ľahtikárske správanie. Alkoholizmus je závislostným stavom.

Nádor mozgu môže byť buď benígny (non rakovinový) alebo malígny (rakovinový), primárny, alebo sekundárny..

Popáleniny sú rozdelené do základných kategórii, podľa sily popálenia a závažnosti, ako prvý, druhý alebo tretí stupeň..

Cauda equina syndróm je nezvyčajné stlačenie nervov na konci miechy v chrbticovom kanály.

Diabetická neuropatia je komplikácia cukrovky, ktorá spôsobuje poškodenie nervov; toto súvisí s krvnou glukózou.

Zneužívanie drog Drogová závislosť je chronické ochorenie, ktoré spôsobuje o drogu usilujúce správanie.

Fabryho choroba je spôsobená nedostatkom alebo chybným enzýmom, ktorý je potrebný k metabolizácii tukov,

Omrzliny Vznikajú následkom vystaveniu chladnému až mrznúcemu prostrediu, tkanivá samé nemusia byť zmrznuté, aby došlo k ich zraneniu chladom.

Guillain-Barre syndróm je autoimunitné ochorenie nervového systému v dôsledku poškodenia myelínovej pošvy okolo nervov.

Hernia (disku) môže byť spôsobená poškodením alebo degeneráciou vekom. Príznaky sú závislé na umiestnení herniácie.

Zlyhanie obličiek môže k nemu dôjsť k akútnom stave alebo v chronickom stave alebo následkom ochorenia. Prerenálne zlyhanie obličiek je spôsobené stratou krvi.

Malomocenstvo (Hansenová choroba) je deformujúce ochorenie spôsobené infekciou Mycobacterium leprae baktériou.

Lumbálna spinálna stenóza bedrová stenóza môže byť spôsobená degeneratívnou artritídou (najčastejšia príčina), nádorom, infekciou alebo poruchou látkovej výmeny.

Lupus Systémový lupus erythematosus je stav vyznačujúci sa chronickým zápalom telesných tkanív v dôsledku autoimunitného ochorenia.

Roztrúsená skleróza je autoimunitné ochorenie, v ktorom mozgové a miechové nervové bunky stanú sa demyelinizovanými.

Polio "A" vírus detskej obrny spôsobuje príznaky, ako je ochrnutie, deformity končatín, a dokonca aj smrť.

Reumatoidná artritída je autoimunitné ochorenie, ktoré spôsobuje chronický zápal kĺbov, tkanív okolo kĺbov.

Záchvaty (epilepsia) Epilepsia je ochorenie mozgu, v ktorom osoba má záchvaty. Existujú dva druhy záchvatov, fokálne a generalizované.

Sjögrenov syndróm je autoimunitné ochorenie zahŕňajúce abnormálnu produkciu ďalších protilátok.

Mŕtvica je prerušenie dodávky krvi do časti mozgu, spôsobené buď krvnou zrazeninou (ischemická) alebo krvácaním.

Syfilis Syfilis je sexuálne prenosné ochorenie (STD), spôsobené baktériou v tváre špirály známou ako spirochéta.

Tranzitórny ischemický atak Ak časť mozgu stráca prekrvenie, cez krvné zrazeniny alebo embóliu, môže sa vyvinúť ischemický atak.

© 2004 - DIS+ a Michal Herman