Psychiatrické poruchy

Porucha odporu k sexu

Kategória

Sexuálne poruchy a dysfunkcie

Etiológia

Niektoré dôkazy naznačujú, že za poruchu môžu byť zodpovedné: problémy vo vzťahoch a/alebo sexuálna trauma v detstve.

Príznaky

Trvalé alebo opakujúci sa odpor alebo vyhýbanie sa sexuálnej aktivite. Odpor musí mať za následok významné úzkosti u jednotlivcov a nie je možné príčinu vidieť u nejakého iného stavu, fyzickej diagnóze. Keď pacient opisuje nejakú udalosť, alebo keď ju prežíva, a tá je spojená so sexuálnym zážitkom, môžu jedinci zažiť záchvaty paniky alebo extrémnu úzkosť.

Liečba

Typická liečba by znamenala odhalenie a riešenie širších konfliktov alebo životných ťažkostí.

Prognóza

Sa mení, ale zvyšuje sa jej hodnota, ak sa s pacientom pracuje na psychologickej báze. Je potrebné získať pohľady do detstva a zorientovať sa v spôsobe prežívania záležitosti so vzťahmi, tieto veci hrajú silnú úlohu v tomto ochorení.

© 2004 - DIS+ a Michal Herman