Psychiatrické poruchy

Depersonalizačná porucha

Kategória

Disociatívne poruchy

Etiológia

Rovnako ako u iných porúch v tejto kategórii, akútnym stresorom je často predzvesť detského fungovania, alebo stresu, predpokladá sa snaha o únik.

Príznaky

Táto porucha je charakterizovaná pocitmi nereálnosti, že jedincovo telo nepatrí k nemu, alebo že je v snovom stave.

Príznaky depersonalizácie zahŕňajú:

Pocity, že je jedinec mimo svojich myšlienok, mimo pocitov svojho tela, snáď ako keby plával vo vzduchu nad sebou samým.

Cíti sa ako robot, alebo že nemá pod kontrolou svoju reč alebo svoje pohyby.

Má pocity, že jeho telo, nohy alebo ruky sú skreslené, zväčšené alebo zmenšené, alebo že jeho hlava je zabalená v akejsi bavlne.

Emocionálna alebo fyzická necitlivosť na podnety okolo seba.

Pocit, že spomienkam, či myšlienkam chýbajú emócie, a že môžu, ale nemusia to byť jeho vlastné spomienky

Príčiny ochorenia, stavu:

Trauma z detstva, ako je slovné alebo citové zneužívanie alebo bývalo dieťa svedkom domáceho násilia.

Vyrastalo s výrazne duševne chorým rodičom.

Samovražda alebo neočakávaná smrť blízkeho priateľa alebo člena rodiny.

Ťažký stres, ako je nevydarený vzťah, finančné či pracovné problémy.

Ťažké poranenia, ako je napríklad časté pri dopravnej nehode

Liečba

Porucha sa niekedy rozptýli a môže zmiznúť aj bez nejakej liečby. Často je však koexistovaná s inými vážnymi poruchami duševného zdravia. Terapia môže byť užitočná na posilnenie zvládania zručností.

Prognóza

Prognóza je veľmi dobrá.

© 2004 - DIS+ a Michal Herman