0%

Ťažkosti so sústredením

Ťažkosti so sústredením je normálny a častý stav u väčšiny ľudí. Únava a emocionálny stres môžu spôsobiť problémy koncentrácie. Aj hormonálne zmeny, napríklad pri menopauze alebo tehotenstve, môžu tiež ovplyvniť, ako myslíme a sústreďujeme sa. Problémy s koncentráciou, ak sú prítomné v nadmernej miere sú tiež charakteristické pre určité fyzické a psychické stavy. Znakom spojeným s ťažkosťami so sústredením môže zásadným spôsobom predstavovať ADHD - porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou. Avšak s podmienkou, že na tento špecifický stav, ADHD bol pacient diagnostikovaný v posledných rokoch - týka sa to detí i dospelých. Vzácne podmienky, ktoré majú vplyv na mozog a niektoré emocionálne problémy, sú endokrinné poruchy, tieto môžu ovplyvniť jednotlivcové kognitívne funkcie a tým narušiť jeho koncentráciu.

Ťažkosti so sústredením môžu súvisieť s týmito stavmi (príčiny ťažkostí so sústredením)

ADHD porucha pozornosti s hyperaktivitou je duševný zdravotný stav, ktorý spôsobuje príznaky nesústredenia a nepokoja - to sú iba hlavné príznaky.

ADHD dospelých je bežné detské ochorenie, toto môže pretrvávať až do dospelosti.

Alkohol a dospievajúci Alkohol je najčastejšie užívanou drogou tínedžermi.

Alkoholizmus je choroba, ktorá obsahuje chuť na konzumáciu alkoholu, napriek tomu, že klient sám vie, že mu táto konzumácia vážne narúša životné podmienky.

Úzkosť je pocit obáv a strachu charakterizovaný fyzikálnymi príznakmi. Úzkostné poruchy sú závažné zdravotné ochorenie.

Poškodenie mozgu spôsobuje zánik alebo úbytok mozgových buniek. Traumatické poranenia mozgu (TBI) a získané poranenia mozgu (ABI) sú najčastejšie.

Otras mozgu je krátkodobá strata funkcie mozgu, ktorá je kvôli poraneniu hlavy.

Depresia je choroba, ktorá zahŕňa telo, náladu a myšlienky a ovplyvňuje spôsob, akým človek prežíva.

Zneužívanie drog Drogová závislosť je chronické ochorenie, ktoré spôsobuje o drogu usilujúce správanie aj cez negatívne dôsledky pre užívateľov.

Únava je stav, ktorý sa dá popísať ako pocit nedostatku energie a motivácie.

Hypoglykémia je syndróm spôsobený nízkou hladinou cukru v krvi. Príznaky hypoglykémie zahŕňajú búšenie srdca, tras, intenzívny hlad.

Hypotyreóza je stav, v ktorom produkcia hormónu štítnej žľazy je nižšia ako normálne.

Menopauza je čas v živote ženy, kedy sa menštruácia u ženy natrvalo zastavila.

Duševné zdravie je optimálny spôsob myslenia, udržiavanie vzťahov s ostatnými, a prejavovanie zdravých pocitov.

Obsedantno-kompulzívna porucha (OCD) je úzkostná porucha, ktorá spôsobuje, že človek trpí opakovanými obsesiami a nutkavými osobnými tlakmi.

Spánková apnoe je definované ako zníženie alebo zastavenie dýchania počas spánku.

Stres nastáva, keď sily okolitého sveta dopadajú na jednotlivca neúmerne.

Zneužívanie drog dospievajúcimi Drogy najčastejšie zneužívajú dospievajúci a to tabakovými výrobkami, marihuanou, studenými liekmi, prchavými liekmi, tlmiacimi látkami, stimulantmi.

Hlad

Lieky