0%

Nízky krvný tlak

Príznaky nízkeho krvného tlaku, medicínsky známeho ako hypotenzia, sa týkajú zníženia prietoku krvi do mnohých oblastí tela. Príznaky môžu zahŕňať mdloby (synkopa), závraty alebo pocity točenia hlavy, závrate. Znížený prietok krvi môže byť dôsledkom ochorenia koronárnych tepien, príznakom angíny, vrátane prejavov bolestí na hrudníku. S nízkym krvným tlakom súvisí aj zmena srdcovej frekvencie, môže byť zvýšená alebo nepravidelná, ale príznakom je aj rýchle dýchanie, slabosť, únava, studená koža, bledá koža, zmätenosť, nevoľnosť alebo môže dôjsť aj ku zvracaniu. Ďalšie príznaky môžu zahŕňať rozmazané videnie a zvýšený smäd. K šoku (v ktorom sú všetky hlavné telesné orgány zbavené kyslíka) dochádza pri ťažkej hypotenzii.

Príčiny nízkeho krvného tlaku sa môžu pohybovať od dehydratácie, až po vážne lekárske alebo chirurgické ochorenia. Nízky krvný tlak je liečiteľný, ale je dôležité zistiť, čo je príčinou zmeneného zdravotného stavu, aby mohol byť riadne liečený.

Príznaky nízkeho tlaku

Pre niektorých ľudí, nízky krvný tlak môže signalizovať skrytý problém, najmä keď klesne naraz, alebo je sprevádzaný nasledovnými príznakmi, ako sú:

Závraty alebo točenie hlavy
Mdloby (synkopa)
Nedostatok koncentrácie
Rozmazané videnie
Nevoľnosť
Chladná, vlhká, bledá koža
Rýchle, plytké dýchanie
Únava
Depresia
Smäd