0%

Psychiatrické poruchy

Panická porucha (s alebo bez agorafóbie)

Kategória

Úzkostné poruchy


Etiológia

Často sa príznaky tohto ochorenia vyvinú rýchlo a bez identifikovateľného stresoru. Jedinci často uvádzajú, že v minulosti mali obdobia vysokej úzkosti, alebo mohli byť tiež zapojení do nedávnej stresujúcej situácie.

Príznaky

Panická porucha je charakterizovaná náhlymi útokmi, intenzívnym strachom alebo úzkosťou; zvyčajne je spojená s mnohými fyzickými príznakmi, ako je búšenie srdca, zrýchlené dýchanie alebo dýchavičnosť, rozmazané videnie, závraty a tiež s rýchlymi uháňajúcimi myšlienkami v hlave. Často sú tieto príznaky považované za srdcový atak, a mnoho prípadov je diagnostikovaných v úrazovej ambulancii.

Ľudia s panickou poruchou majú náhle a opakované útoky strachu, ktoré trvajú niekoľko minút. Niekedy môžu príznaky trvať aj dlhšie. Tieto epizódy sa nazývajú záchvaty paniky. Záchvaty paniky sú charakterizované strachom z katastrofy, alebo zo straty kontroly nad sebou, aj keď neexistuje skutočné nebezpečenstvo. Osoba môže mať tiež silné fyzické reakcie počas paniky. Môže cítiť akoby infarkt. Záchvaty paniky sa môžu objaviť kedykoľvek, a mnoho ľudí s panickou poruchou sa boja a desia možnosti ďalšieho útoku paniky.

Osoba s panickou poruchou, sa môže obávať niektorých situácii, alebo sa často hanbí, za špecifické a nie vždy bežné komplikácie spojené s útokom paniky. Niektorí pacienti hovoria o "trapnosti". Jedinci s útokmi paniky nemôžu vykonávať bežné rutiné úkony, ako trebars ísť do obchodu s potravinami alebo šoférovať. S panickou poruchou sa ťažšie funguje v škole alebo v práci.

Panická porucha niekedy koluje v rodinách, môže mať genetický podklad, ale nikto presne nevie, prečo niektorí ľudia ochorejú na panickú poruchu a iní nie.

Ľudia s panickou poruchou prejavujú príznaky:

Náhle a opakované útoky strachu.
Pocit straty kontroly počas paniky.
Intenzívny strach z ďalšieho útoku paniky.
Strach alebo vyhýbanie sa miestam, kde ku záchvatom paniky v minulosti došlo.
Fyzické príznaky v priebehu útoku, ako je búšenie srdca alebo rýchla činnosť srdca, nadmerné potenie, ťažkosti s dýchaním, slabosť alebo závrate, pocity tepla alebo chladu na tele, mravčenie alebo stuhnutie rúk, bolesti na hrudi alebo bolesti žalúdka.

Panická porucha postihuje asi 1 až 2% ľudí, a je dvakrát častejšia u žien ako mužov. Záchvaty paniky sa často začínajú v neskorom dospievaní alebo v ranej dospelosti, ale nie každý, kto zažíva záchvaty paniky bude trpieť poruchou paniky. Mnoho ľudí má len jeden útok a nikdy nebude mať počas svojho života ďalšie záchvaty. Tendencia k vývoju záchvatov paniky sa zdá byť dedičná.

Liečba

Aj keď liečba môže byť užitočná, psychoterapia (predovšetkým behaviorálne a kognitívno / behaviorálne prístupy sa ukázali ako veľmi úspešné). Kľúčom k liečbe záchvatov paniky sú psychologické postupy; cvičenie, relaxačné cvičenia a iné podobné postupy.

Prognóza

Prognóza tohto ochorenia je veľmi dobrá. Ak sa stav nelieči, príznaky sa môžu zhoršiť a môže sa vyvinúť agorafóbia. V niektorých prípadoch, individuálne sa vytvorí u niektorých jedincov taký strach, ktorý ich doslova paralyzuje, celé mesiace nedokážu potom vyjsť z domu a ani tu, v osamotení svojho domova, sa necítia v bezpečí.