0%

Psychiatrické poruchy

Obsedantno-kompulzívna porucha (OCD)

Kategória

Poruchy osobnosti

Etiológia
OCD môže byť spôsobené dôsledkom zmien vlastnej prírodzenej chémie mozgu, alebo mozgových funkcii tela. Príčiny OCD môžu mať aj genetickú zložku, ale špecifické gény zatiaľ neboli identifikované. Niektoré faktory životného prostredia, ako sú napríklad infekcie, môžu tiež spúšťať OCD, ale v tejto oblasti je potrebný ešte ďalší výskum.

Príznaky

Obsedantno-kompulzívna porucha (OCD) je charakterizovaná neprimeranými myšlienkami a strachom (obsesia), ktoré Vás vedú k opakujúcemu sa správaniu (kompulzie - nutkanie). Je tiež možné mať iba obsesiu alebo iba nutkanie.

Pri OCD si môžete ale aj nemusíte uvedomovať, že vaše myšlienky a posadnutosť vykonávať rituály stále dokola, nie sú normálne, a že vaša posadnutosť nie je rozumná. V každom prípade, jedinec má často snahu svoje správanie zastaviť. Táto absencia a neschopnosť kontrolovať svoj stav, mu však sposobuje ťažkosti, zvyšuje mu stres a úzkosť. Nakoniec je "nútený" vykonávať repetívne úkony v snahe upokojiť svoje stresujúce pocity.

OCD sa často točí okolo tém, ako je strach, aby sa jedinec nekontaminoval choroboplodnými zárodkami niektorej vážnej choroby. Na zmiernenie týchto obáv, si neustále umýva ruky. Napriek snahám ignorovať alebo sa zbaviť nepríjemných myšlienok, sa myšlienky alebo nutkavé správanie neustále vracajú. To vedie k ďalšiemu rituálnemu správaniu - je to začarovaný kruh, ktorý je charakteristický pre OCD.

Príznaky OCD zvyčajne zahŕňajú obsesie a nutkanie. Ale je tiež možné mať iba príznaky posadnutosti alebo len nutkavé príznaky. Asi jedna tretina ľudí s OCD majú tiež príznaky, ktoré obsahujú náhle a krátke, prerušované pohyby alebo zvuky (tiky).

Obsesívne príznaky
OCD obsesie sa opakujú, vytrvalým a nechceným nutkaním alebo obrazmi, ktoré jedincovi spôsobujú utrpenie alebo úzkosť.

Ide najmä o tieto príznaky správania:
Strach z kontaminácie alebo z nečistôt.
Veci majú byť uložené riadne a symetricky.
Agresívne alebo hrozivé myšlienky na sebapoškodenie alebo iné aktivity.
Nechcené myšlienky, vrátane agresie, prítomné sú často sexuálne alebo náboženské predmety.

Nutkavé príznaky (kompulzia)

OCD nutkania sú opakujúce sa rituály správania, ktoré je jedinec nútený vykonávať. Tieto opakujúce sa správania sú určené na prevenciu alebo na zníženie úzkosti súvisiacej s posadnutosťou alebo zabránením tomu, aby sa niečo zlé stalo. Avšak účasť na tomto správaní neprináša potešenie a môže ponúknuť len dočasnú úľavu od úzkosti.

Príznaky nutkavého správania:

Umývanie a čistenie, kontrola dverí, sporáka.
Počítanie v určitých vzoroch, opakovanie modlitby, slova, alebo frázy.
Kontrola a usporiadanie konzerv v špajzy.
Náročné uistenia.
Prísna rutina.
Usporiadanosť.

Jedinec si môže vytvárať pravidlá alebo rituály dodržiavania kontroly, ku ktorej ho kompulzívne myšlienky nútia. Tieto nutkania často nie sú racionálne pripojené k prevencii obávanej udalosti.

Príznaky zvyčajne začínajú postupne, a majú tendenciu sa odlišovať v závažnosti po celý život. OCD je považovaná za celoživotné ochorenie, môže byť tak silná a časovo náročná, že dôjde k úplnému zablokovaniu jedinca.

Väčšina pacientov uznali, že ich posadnutosť a nutkanie nedávajú zmysel, ale to nie je vždy pre nich dôležité. Deti vôbec nemusia pochopiť, čo sa deje.

Liečba

OCD je liečená pomocou kombinácie liekov a behaviorálnej terapie.

Používané lieky: antidepresíva, antipsychotiká a stabilizátory nálady.

Diskusná terapia (kognitívno behaviorálna terapia; CBT) ukázala, že je účinná pre túto poruchu. Počas liečby je pacient vystavený mnohokrát situácii, ktorá spúšťa posadnuté myšlienky, a učí sa postupne tolerovať úzkosť a odolať nutkaniu. Terapia môže byť tiež použitá pre zníženie stresu a úzkosti a riešenie vnútorných konfliktov.

Prognóza

Medzi faktory spojené s dobrou prognózou patria nasledujúce:
Miernejšie príznaky
Krátke trvanie príznakov
Dobré fungovanie pred plným nástupom OCD

Obsah príznakov nie je nijako určujúci pre prognózu.